Všetky príspevky od om8st

ZEMETRASENIE MAGNITÚDY 7,8 V TURECKU DŇA 6.2.2023

+ AKTUALIZÁCIA 22.2.2023


Už takmer rok sledujeme neuveriteľnú tragédiu – vojnu na Ukrajine, ale tým sa zlé správy týchto dní nekončia. Popri tomto „MAN MADE“ nešťastí sme boli v predošlom roku svedkami ďalších veľkých katastrof, ktoré boli spôsobené rôznymi prírodnými živlami a o niektorých z nich boli prinesené informácie aj na tých našich stránkach služby ARES. Ale čas a život ide ďalej a opäť sa dozvedáme nové informácie o nešťastiach vo svete. Momentálne najčerstvejšou udalosťou je tragické zemetrasenie s magnitúdou 7.8 M, ktoré postihlo juhovýchodnú časť Turecka a priľahlú severnú časť Sýrie, ktorá je navyše ťažko skúšaná aj prebiehajúcou vojnou.

Toto zemetrasenie sa udialo v nočných hodinách v pondelok 6.2.2023, ale otrasy sa zopakovali aj na poludnie 6.2.2023 a ďalej zhoršili situáciu v oblasti. Dnes 12 dní od začiatku nešťastia vieme, že o Turecku a Sýrii bolo zničených a poškodených mnoho tisíc budov a uvádza sa počet mŕtvych okolo 40.000 a k tomu je potrebné pripočítať ďalšie tisícky ťažko či ľahko zranených a ďalšie veľké stovky tisíc ľudí, ktoré v krátkom okamžiku prišli o strechu nad hlavou a o všetko čo mali. Situáciu ešte navyše zhoršuje fakt, že sme v zimnom období a v oblasti je veľmi chladné počasie, dážď alebo sneženie, čo ešte viac znižuje nádej, že sa v ruinách budov nájdu ešte nejakí preživší.

Nie je ani cieľom, ale ani v našich silách, prinášať na týchto stránkach aktuálne informácie o dianí v postihnutej oblasti, ale pokúsim sa aspoň z mimoriadne čulej komunikácie v rámci e-mailovej skupiny rádioamatérskych tiesňových koordinátorov pri IARU R1 urobiť určitý prehľad informácii o tom, ako na toto nešťastie reagujú rádioamatéri v rámci krajím patriacich do IARU R1 a či boli požiadaní o nejakú výpomoc pri záchranných prácach v postihnutej oblasti.

Za 10 dní od zemetrasenia bolo v e-mailovej skupine poslaných spolu 37 e-mailov a bolo náročné to všetko prečítať a vyhodnotiť. Teraz , keď sa situácia upokojila, našiel som si čas na určitú analýzu toho, o čom bola táto komunikácia a tu sa pokúsim o stručnú sumarizáciu – detaily nie sú také dôležité.


V prvých hodinách sa v rámci e-mailovej skupiny [R1emcor] objavili e-maily, ktoré informovali to tom, aké obrovské zemetrasenie vôbec vzniklo a koľko obetí sa už našlo v rozvalinách budov. Tieto čísla však veľmi rýchlo narastali. V ďalšom priebehu sa už kládli v rámci tejto skupiny praktickejšie otázky.

V prvom emali z Turecka národný koordinátor emcomm Aziz SASA, TA1E poslal tabuľku s telefonickými kontaktami na Turecké veľvyslanectvá v Európe, cez ktoré je potrebné organizovať akúkoľvek pomoc smerovanú na postihnutú oblasť. Aziz ďalej prosil, aby záchranné teamy mali vo svojom kolektíve aspoň jedného rádioamatéra, ktorý bude vybavený potrebami na preprogramovávanie rádií ich teamu.

Samozrejme, hneď sa objavili aj otázky ohľadom frekvencií , na ktorých môže potenciálne prebiehať komunikácia orientovaná na organizáciu pomoci v postihnutých oblastiach.

Informáciu o katastrofálnom zemetrasení v Turecku a Sýrii s magnitúdou 7,8 M zverejnil Greg G0DUB aj na oficiálnej stránke IARU R1 a v nej sú publikované aj základné formácie o používaných frekvenciách:

Podľa tejto informácie budú záchranné teamy pracovať lokálne predovšetkým na frekvenciách VHF a UHF ale môžu tiež využívať nasledovné KV frekvencie:
3,777 MHz a
7.092 MHz.
Neoficiálne sa tiež uvádza využívanie ďalšej KV frekvencie a to
28,540 MHz.

Ja som nesledoval tieto frekvencie, ale niektorí národní koordinátori uvádzali, že tiesňová prevádzka bola predovšetkým na frekvencii 3,777 MHz a to hlavne vo večerných hodinách. Často však prebiehala v tureckom jazyku.

Frekvencie v pásmach VKV a UKV sú pre nás na odposluch nepoužiteľné, ale kvôli úplnosti predstavy o dianí sa uvádzali na komunikáciu v týchto pásmach predovšetkým tieto frekvencie:

145,550 simplex – HAM
147,500 simplex – hlavná koordinačná frekvencia pre SAR teamy (Search And Rescue)
147,875 simplex – pre civilnú obranu

Reálne využívanie frekvenčných pásiem VHF a UHF záchrannými teami počas záchranných prác bolo a stále ešte je určite podstatne bohatšie a komplexnejšie, ale nemáme o tom informácie.


V dalších e-mailoch informovali niektorí národní koordinátori o tom, aké teamy posielajú ich krajiny na pomoc do Turecka. (Švajčiarsko, Španielsko, Bosna a Herzegovina, Rumunsko). Tu však len zástupca Bosny a Herzegoviny Alen E71AR mohol konštatovať, že v 120 člennom teame záchranárov, ktorý posielajú do Turecka je aj jeden rádioamatér a to konkrétne Eldin Mulic E75NET, ktorý si zobral so sebou výbavu na HF, VHF, UHF,DMR, DSTAR, WINLINK, VARA Portable.

Rumunský zástupca Adrian YO3HJV stručne popísal, aký team poslalo Rumnusko do Turecka. Členmi teamu neboli priamo rádioamatéri z RSVU, v skupine však boli dvaja členovia teamu K9 SAR (kynologická časť rumunského USAR teamu) , pre ktorý pripravujú rádioamatéri z RSVU komunikačné vybavenie. Takže aj keď do Turecka nešli samotní rádioamatéri, ale nimi pripravené rádiové vybavenie áno. Aj takýto podiel (prípravu techniky) môžu mať teda rádioamatéri na pomoci v tiesni. Tento team ( K9 SAR) bol v minulosti nasadený aj počas záchranných operácií po zemetrasení v Albánsku (nov. 2019).

Podľa informácií, ktoré poslal Jose EA9E, Španiesko poslalo do Turecka silný team:
150 vojakov zo základne NATO ADANA (Turecko), ktorí sú na misii.
50 príslušníkov Pohotovostného vojenského útvaru (UME) so záchranárskymi psami.
35 členný vládny team okamžitej záchrany, Madrid.
50 záchranárov z rôznych častí Španielska.

Jean-Michel HB9DBB zo Švajčiarska taktiež uviedol , že jeho krajina posiela do Turecka Švajčiasku humanitárnu jednotku (SHA) , ktorej súčasťou sú aj špecialisti so psami a komunikačné zariadnie, avšak nevedel povedať, či sú v teame aj nejakí rádioamatéri.


Ďalší okruh problematiky sa otvoril otázkou od Granta ZS1GS z Južnej Afriky , ktorý sa pýtal, či boli vznesené (zrejme myslel zo strany Turecka) nejaké konkrétne požiadavky na asistenciu rádioamatérov počas tejto katastrofy. Grant dostal jednoznačnú odpoveď od Aziza TA1E, ktorý povedal, že pomoc jednotlivých rádioamatérov je možná len vtedy, ak sú „začlenení“ do tímov SAR s certifikáciou INSARAG. (Pozri stránku https://www.insarag.org/)

V podstate rovnakú odpoveď dal Grantovi Greg G0DUB:
“Dôraz je kladený na pátracie a záchranné tímy a ak má niektorý z nich v sebe začlenených aj rádioamatérov , potom sa musia koordinovať cez Aziza. Nemyslím si, že v súčasnosti sú kladené nejaké požiadavky na rádiových operátorov alebo vybavenie”.

Tieto dve stručné reakcie na Grantovu otázku dávajú jednoznačnú odpoveď na to, ako je potrebné hľadieť na potenciálnu možnosť zapojenia rádioamatérov do záchranných aktivít hlavne niekde mimo svojho územia ale aj v rámci svojej krajiny. Je to možné napríklad cez začlenenie týchto rádiových operátorov do samotných záchranných USAR teamov či iných podobných teamov (TAST, TSF- Telecom Sans Frontier…). Títo operátori s dobrými znalosťami komunikačnej techniky a komunikačných procedúr by boli potom nápomocní svojim teamom hlavne tým, že perfektne ovládajú túto problematiku a vedia riešiť rôzne technické a prevádzkové problémy s komunikáciou, ktoré môžu pri záchranných operáciach vznikať.

O tejto forme zapojenia rádioamatérov do záchranných operácií už rozmýšľam dlhšie a preto som začal rozvíjať spoluprácu našej rádioamatérskej skupiny ARES pri SZR s dobrovoľnými hasičmi ale aj s niektorými dobrovoľníckymi záchranárskymi skupinami. Tu musím ale podľa pravdy povedať, že tieto záchranárske organizácie sa sami obrátili na nás rádioamatérov so žiadosťou o pomoc v oblasti rádiových komunikácií a my sme na túto žiadosť samozrejme reagovali pozitívne. Výsledkom tejto viacročnej spolupráce rádioamatérov a dobrovoľných hasičov či záchranárov je okrem iného tiež to, že niekorí rádioamatéri sa stali dobrovoľnými hasičmi alebo záchranármi a naopak, niektorí záchranári sa stali rádioamatérmi, urobili skúšky a dnes majú rádioamatérsku licenciu. Okrem toho pri jednom zbore dobrovoľnej požiarnej ochrany vznikol aj špeciálny rádioklub so snahou pripravovať ďalších rádiových oparátorov – rádioamatérov pre potreby tohoto zboru dobrovoľných hasičov. Je škoda, že zatiaľ sa nám darí rozvíjať takúto spoluprácu len v malom a tak máme zatiaľ len dve či tri spolupracujúce zbory dobrovoľnej požiarnej ochrany a dve záchranárske organizácie, ale každý začiatok je ťažký. Snáď bude platiť, že príklady budú priťahovať.

Tým však nie je povedané, že využitie rádiamatérov na tiesňovú komunikáciu je možné len týmto ich začlenením do záchranných (SAR) teamov. Nie každý z rádioamatérov má totiž ochotu a možnosť ( kvôli veku, zdraviu…) byť aj záchranárom alebo hasičom, ale pritom sa môže veľmi úspešne zapojiť inou formou do tiesňovej komunikácie.

V tejto súvislosti bude ale vhodné sa pozrieť bližšie na to, aké sú požiadavky na SAR teamy pri INSARAG certifikácii a to hlavne v otázkach súvisiacich s tiesňovou komunikáciou ( vid INSARAG stránku : https://www.insarag.org/about/background/)


V e-mailovej komunikácii v rámci skupiny [R1emcor] padali tiež otázky o tom, v akom stave sú mobilné siete a internet, ako sú ovplyvnené zemetrasením, avšak komplexnejšiu informáciu o tom nevedel nikto poskytnúť.

Vznikali aj otázky okolo situácie v Sýrii. Tu je veľa nejasností, ale jedno sa dá povedať, určite. V Sýrii prakticky neexistujú žiadni rádioamatéri a posledný známy predstaviteľ Sýrskej rádioamatérskej asociácie na začiatku vojny bol v utečeneckom tábore a odtiaľ neskôr odišiel do USA, ale o jeho ďalšom posobení nie sú informácie.

V poslednom emaili z tejto sady 37 emailov datovanom z 12.2.2023 Greg informoval, že úrady sa rozhodujú o prechode medzinárodnej pomoci pri katastrofe do fázy obnovy (Recovery Phase)


ZÁVERY

V prípade tohto katastrofálneho zemetrasenia Turecku a Sýrii sa jedná o krajiny patriace do IARU R1 a teda mohli by sme mať viac informácií o situácii v týchto krajinách. Máme dostatok bežných mediálnych informácií, kde mám každodenne nové a nové infomácie o ďaších zachránených osobách ale hlavne neustále narastajúce počty mŕtvych a ranených a ďalšie informácie o komplikáciach s ktorými sa stretávajú na tvári miesta aj samotní záchranári. Ale čo sa týka situácie ohľadom využitia rádioamatérskych prostriedkov pri zvládaní záchranných prác počas tejto katastrofy priamo v Turecku toho zatiaľ veľa nevieme.

Z hľadiska možnosti rádioamatérov prispieť k riešeniu tejto extrémne náročnej situácie sa zatiaľ ukázalo v rámci e-mailovej komunikácie , že je to možné len tak, že rádioamatéri budú integrovaní v samotných záchranných teamoch (SAR teamoch).

Na rádioamatérskych pásmach neprebiehala žiadna tiesňová komunikácie, do ktorej by bolo možné sa zapojiť, respektívne kde by bolo potrebné prenášať zasielané správy určeným adresátom. Je to hlavne z toho dôvodu, že napriek veľkým škodám, ktoré toto zemetrasenie napáchalo hlavne na budovách v mnohých aj veľkých mestách, v nejakej forme a kvalite predsa len fungujú aj mobilní operátori aj internet aj keď so zhoršenou kvalitou a rýchlosťou.Vidíme to okrem iného aj na tom, že spravodajské teamy vedia poskytovať z postihnutým oblastí aktuálne reportáže, pokiaľ to nejde všetko cez satelitné komunikácie.


Portál GDACS

Keď som hľadal nejaký zdroj informácií, kde by som sa viac dozvedel o reálnej situácii v postihnutých oblastiach Turecka, upozornil ma môj priateľ záchranár (Peter OM1APK) na portál GDACS – Global Disaster Alert and Coordination System (Globálny systém varovania a koordinácie katastrof).
Internetová stránka tohoto portálu je na adrese:

https://www.gdacs.org/default.aspx

GDACS je rámec pre spoluprácu medzi Organizáciou Spojených národov, Európskou komisiou a manažérmi pre katastrofy na celom svete s cieľom zlepšiť výstrahy, výmenu informácií a koordináciu v prvej fáze po veľkých náhlych katastrofách. Je to de facto čisto informačný portál, ostrá komunikácia zložiek spolupracujúcich pri záchranných operáciach prebiaha inými kanálmi.

Tento portál obsahuje viacero mechanizmov. Prvým z nich je ALERT system – systém varovania, čo je automatizovaný systém, ktorým sa monitorujú najčastejši druhy prírodných katastrof (zametrasenia, Tsunami, povodne, cyklóny, vulkány, suchá, lesné požiare) po celom svete a kde je možné si zadefinovať posielanie varovných správ po vzniku určitých druhov katastrof vo vybraných lokalitách sveta. Tieto varovania môžu prísť adresátovi formou e-mailu alebo SMS správy či do špeciálnych aplikáícií. Je určený hlavne pre profesionálov, aby sa čo najrýchlejšie dozvedeli o aktuálnych hrozbách a vedeli tak čo najrýchlejšie na ne zareagovať.

Virtual OSOCC

Druhým systémom v rámci GDACS je Virtuálny OSOCCVirtual On-Site Operations Coordination Centre ( Virtuálne Koordinačné centrum pre operácie na mieste katastrofy)

Je to počítačový (virtuálny systém), ktorým sa zdieľajú rôzne dôležité informácie pre všetky teamy, ktoré pôsobia v mieste katastrofy a kde je možné zdieľať aj ďalšie správy ktoré získajú počas svojej činosti jednotlivé teamy a keď je potrebná nejaká súčinnosť či koordinácia.

Do tohto systému je potrebné sa prihlásiť a plnú autorizácii prístupu dostanú jednotlivé záchranné teamy dislokované na mieste nešťastia , ktoré tak majú možnosť participovať na informáciach, ktoré sa zdieľajú v tomto systéme a prispievať tam svojimi správami alebo reagovať na iné oznamy či otázky.
Ja som sa tam prihlásil ako zástupca ARES pri SZR, ale získal som len základný prístup k „public“ informáciam, keďže nie som člen teamu, ktorý je priamo na mieste.

Celý systém je pomerne komplexný a nie je možné ho tu teraz popisovať. Avšak v rámci verejných správ ( public) , ktoré sú prístupné aj neautorizovaným účastníkom som sa dostal k niektorým zaujímavým informáciam publikovaným v sekcii OPERATIONAL ENVIRONMENT, časť COMMUNICATIONS, čo je časť týkajúca sa našej problematiky.


Prvou z nich je odkaz na rádioamatérsku stránku:

https://www.radyoamatorleri.com/depo/linkver/html/TA_ROLE.html

Tu nájdeme zoznam tureckých VHF A UHF prevádzačov, APRS a echolink nódov. Informácia bola poskytnutá s poznámkou, že vzhľadom na zemetrasenie nie je možné garantovať, že všetky tieto zariadenia budú funkčné.


Druhá zaujímavá informácia z Virtual OSOCC pochádza z 13.2.2023 7:42 , kedy turecký Telekom zverejnil podrobnosti o svojich dočasne nasaditeľných komunikáčných zariadeniach – mobilných vozidlách a Wi-Fi hotspotoch v okolí Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay a Şanlıurfa.

Tento dokument je prístupný na linke:

https://www.turktelekom.com.tr/tt-hakkimizda/duyurular/Sayfalar/deprem-bolgelerimizdeki-ucretsiz-wifi-noktalarimiz.aspx

je síce originálne v tureckom jazyku, ale cez Google nástroje v prehliadači CHROME sa to dá jednoducho preložiť do iného jazyka.

Zoznam je prekvapivo rozsiahly a ukazuje, akým spôsobom sú zabezpečené potreby pre komunikáciu nielen záchranných teamov ale pravdepodobne aj obyvateľstva v postihnutých oblastiach. .


Okrem toho sa v tejto sekcii COMMUNICATIONS objavili aj odkazy na aplikáciu SAFE CITIZEN

https://safe-citizens.com/how-it-works/

Táto aplikácie má poskytovať selektívne informácie o bezpečnostnej situácii v okolí miesta, kde sa nachádza príjemca informácie. Z princípu fungovanie tejto služby je to skôr záležitosť včasného varovania a nie kooperácie pri záchanných operáciach v mieste nešťastia, čomu je venovaný systém V-OSOCC.


Toto zemetrasenie svojim rozsahom a dopadom na Turecko presiahlo mnohé predošlé zemetrasenia a znamená na dlhú dobu a pre obrovský počet postihnutého obyvateľstva, ktorí stratili svoje domovy a všetko svoje imanie katastrofu, ktorej humanitárny rozmer budeme cítiť ešte dlhé mesiace. Neodvažujem sa odhadovať, aký vplyv to bude mať na ostatné krajiny v okolí a v Európe, ale máme ešte v pamäti, čo sa stalo po vypuknutí vojny v Sýrii.

Z nášho pohľadu rádioamatérov pripravujúcich sa na prípadnú pomoc v krízových situáciach sme štúdiom rôznych materiálov týkajúcich sa tohto zemetrasenia získali ďalšie praktické informácie o tom, ako pracujú profesionálne záchranné zložky a ako je možné integrovať aj rádioamatérskych operátorov do týchto zložiek a aj týmto spôsobom sa zúčastniť na záchranných aktivitách.

Záverom len podotýkam, že v krátkom slede po zemetrasení so silou 7,8 M v Turecku a Sýrii došlo k slabším zemetraseniam aj na iných miestach v Európe a to 14.2.2023 v Rumunsku s magnitúdou 5,2M a o dva dni na to 16.2.2023 aj v Chorvátsku (ostrov Krk) s magnitúdou tiež 5,2M. Pri týchto zemetraseniach však nedošlo k väčším škodám ani u zraneniam obyvateľov, ale sú varovaním, že k takýmto udalostiam môže kedykoľvek dojsť a mali by sme byť na to pripravení.


AKTUALIZÁCIA zo dňa 22.2.2023

S určitým odstupom odo dňa, kedy došlo ku katastrofálnemu zemetraseniu v Turecku sa pomaličky dozvedáme aspoň niektoré čiastkové informácie o tom, ako sa rádioamatéri (predovšetkým tí tureckí) zapojili do záchranných prác. Niektoré informácie boli zdieľané v rámci našej e-mailovej skupiny [R1Emcor] a ja ich tu v súhrne uvediem.

Zatiaľ jediná informácia k zemetraseniu na stránke Tureckej rádioamatérskej asociácie TRAC ( Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)

https://trac.org.tr/tr/blog/haberler/kahramanmaras-ta-deprem-667

bola zverejná dňa 9.2. 2023 a je pomerne stručná . Viac je tam fotografií z poškodených miest. Ale aj aj tak sa z nej dozvedáme nasledovné:

V postihnutých oblastiach pôsobí ( k 9.2.2023) celkovo 130 členov z našich 32 pobočiek TRAC s cieľom poskytovať komunikačnú podporu záchranným tímom a verejným inštitúciám. Používajú sa naše lokálne fungujúce prevádzače a oblasti pokrytia boli rozšírené inštaláciou mobilných prevádzčov v 3 rôznych obciach (mestách), kde to bolo potrebné. Nové prevádzače budú aktivované podľa detekcií a potrieb. Stále máme členov na cestách, ktorí sa snažia dostať do postihnutých regiónov. Členovia našich pobočiek, ktorých podmienky v oblastiach postihnutých katastrofou sú vyhovujúce, podporujú aj naše tímy a záchranné skupiny, ktoré prichádzajú do regiónu zvonka.

Pôvodný príspevok je samozrejme v tureckom jazzku, ale cez Google translator je možné ho preložiť aj do slovenčiny a tento preklad si môžete pozrieť v súbore:

ZEMETRASENIE V KAHRAMANMARASE – TRAC. pdf

O pôsobenie rádioamatérov počas zemetrasenia v Turecku sa zaujímala aj britská rádiostanica BBC World Servis ktorá včera ( 21.2.2022) odvysielala v rámci relácie DIGITAL PLANET krátky rozhovor s tureckým rádioamatérom Azizom Şasa TA1E o tom, ako sa tureckí rádioamatéri zapojili do pomoci počas tejto katastrofy. Reláciu si môžete vypočuť zo záznamu na stránke:

https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct31zr

ba dokoca sa tento podcast dá stiahnuť vo formáte mp3, avšak neviem ho tu umiestniť na stránky ARES. Z celej relácie sa tejto problematiky týka krátka časť približne od 2. do 8. minúty, zvyšok relácie sa venuje iným aktuálnym témam.

V tomto rozhovore Azis Şasa TA1E uvádza, že rádioamatéri môžu pôsobiť na veľkom spektre frekvencií za účelom stretávania sa a experimentovania, ale súčasne sú pripravení pomáhať aj pri takýchto nepríjemných udalostiach ako je aktuálne zemetrasenie. Rádioamatéri môžu na to použiť vhodné frekvenci ale aj pracovné módy či už analogové ako aj digitálne ako aj satelitnú komunikáciu. Pri lokálnej komunikácii hlavne medzi záchranárskymi teamami sa používali VKV a UKV frekvencie. Na zväčšenie dosahu a zlepšeniu pokrytia signálom sa tu používajú prevádzače. V postihnutej oblasti majú tureckí rádioamatéri 19 prevádzačov, z nich len jeden zlyhal. V provincii HATTAY bol dokonca jeden rádioamatérsky prevádzač jediným komunikačným prostriedkom počas prvých siedmych dní po vzniku nešťastia. Prevádzače boli umiestnené v lokalitách so záložným napájaním, preto mohla komunikácia cez tieto prevádzače pokračovať aj počas katastrofy.
Rádioamatéri neposkytujú vysielanie (broadcasting) dostupné pre širokú verejnosť, ale jedná sa o komunikáciu medzi dvomi rádiostanicami (two way communication). Pokiaľ viaceré služby pracujú na spoločnej frekvencii, potom informácie poskytnuté jednou z nich sa dostávajú aj k ostatným službám a to pomáha pri koordinácii činností.

Toľko aspoň to najdôležitejšie z rozhovoru s Azizom Şasa TA1E pre BBC World servis. Verím, že časom sa dozvieme aj ďalšie informácie a že budeme mať veľa ďalších ponaučení k možnosti využitia rádioamatérov počas katastrofických situácií. Z vyššieuvedeného vyplýva, že aj napriek tomu, že došlo ku pomerne veľkej katastrofe, rádioamatérske prevádzače v drvivej väčšine prípadov ostali funkčné a miestami sa stali jediným nástrojom na komunikáciu v širšom rádiuse postihnutej oblasti. A to je povzbudivé.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 22.2.2023


VYHODNOTENIE TESTU IARU R1 ZO DŇA 10.12.2022


V sobotu 10.12.2022 sa konal posledný test tiesňovej komunikácie, ktorý v tomto roku usporiadala skupina pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1 (https://aresom.wordpress.com/2022/12/08/test-tiesnovej-komunikacie-iaru-r1-modmi-ssb-cw-sobota-10-12-2022/)

Išlo o druhy test IARU R1 realizovaný hlasovým módom SSB resp CW módom. Predošlý takýto test sa konal dňa 21.5.2022. (https://aresom.wordpress.com/2022/05/25/report-z-testu-tiesnovej-komunikacie-iaru-r1-na-kv-dna-21-5-2022/)

Kým májového testu sa za OM zúčastnili dve stanice a to Dominik OM1ASD a ja , do tohto druhého testu sa mi postupne prihlásili až 3 ďalšie stanice a to Vlado OM1HI, Patrik OM6PBA a Juraj OM8AGA a tak účasť 4 staníc z OM v tomto teste bola veľmi dôstojná.

Mám skúsenosť z podobných predošlých testov IARU R1, že operátori pri prenose tiesňových správ nevedia správne formulovať správu do podoby rádiogamu formátu IARU a aj pri samontom predávaní (vysielaní) týchto rádiogramov druhej rádiostanici nepostupujú metodicky správne, preto dochádza k predlžovaniu (spomaľovaniu) prenosu správ a ku vzniku chýb. Z uvedených dôvodov som považoval za potrebné prihlásených kolegov na túto úlohu náležite pripraviť a to formou ONLINE ŠKOLENIA, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 5.12. 2022.

Školenie sa týkalo celej problematiky prenosu tiesňových správ, čo je dosť dôležitá téma v pre celú rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu. Preto je táto téma rozoberaná podrobne aj na našej stánke ARES v časti TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA – podkapitole PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU

K tomuto školeniu o prenose správ vo formáte rádiogramov IARU som spracoval aj viacero powerpointových (PPT) prezentácií a tieto som taktiež umiestnil na stránky ARES avšak do časti ŠKOLENIA ARES, ktorá sa nachádza v menu na ľavej strane obrazovky v podkapitole:
ONLINE ŠKOLENIE SYSTÉMU A.R.E.S. O PRENOSE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU POMOCOU HLASU (SSB, FM)

Tohoto školenia sa zúčastnili okrem vyššieuvedených rádioamatérov prihlásených do testu aj ďalší záujemcovia a to Peter OM1APK a Paľo OM0WT . Títo sa v prípade potreby (a podľa ich časových možností) mohli aspoň teoreticky zapojiť na poslednú chvíľu do tohoto testu.


PRIEBEH TESTU

Samotný test sa riadil propozíciami, ktoré sú publikované na stránke IARU R1:
IARU Region 1 SSB/CW Emergency Test – Saturday 10th December 2022

Podľa tohoto dokumentu sa do testu sa vopred prihlásilo len 13 staníc z rôznych krajín , čo nie je až taký problém, pretože pri rýchlosti, akou je možné jednotlivé správy prenášať (približne 5 min/správa) a pri dvoch hodinách testu si vieme spočítať, koľko správ je možné počas testu preniesť, keď je len jedna riadiaca stanica v teste a to Greg G0DUB.

Kľúčovým problémom tohoto testu sa však ukázali iné veci. Prvou nepríjemou skutočnosťou bol fakt, že v pásme 40 m za od 13:00 UTC (teda hodinu pred naším testom so začiatkom o 14:00 UTC) začal pomerne veľký (aj keď len národný – nie ww) 24 hodinový ARI 40/80 contest (https://www.ari.it/en/contest-hf/contest-4080.html) . Pretože vieme, že talianskych rádioamatérov je veľmi veľa a Taliansko nie je až také vzdialené od nás, stalo sa toto pásmo pre náš test tiesňovej komunikácie veľmi veľkou prekážkou, keďže všade na pásme a to vrátane CoA frekvencie 7.110 kHz bolo počuť veľmi silne talianske stanice stanice pracujúce v kontestne. Na frekvencii 7.110 to bola počas nášho testu napríklad stanica IQ3RO.

To, že v čase nášho testu bude paralelne prebiehať na 40 m aj veľký kontest som zistil pomerne neskoro ( v piatok večer 9.12.2022 zo stránky https://www.contestcalendar.com/) a tak sa už nedalo veľa na veci niečo meniť. Akurát som na to upozornil ešte pred testom Grega G0DUB, aby nebol o 14:00 UTC veľmi prekvapený.

Druhou nepríjemnou skutočnosťou boli podmienky na našom druhom pásme 17m, kde sa mala taktiež uskutočňovať tiesňová komunikácia v teste. Tu predpoveď pomienok na stráke VOACAP napríklad pre spojenie OM- GB boli pomerne optimistické, ako ukazuje ” predpovedné koleso” (Prop Wheel) určené pre TX výkon 100W a SSB moduláciu pri použití dipólových antén.

Táto predpoveď zrejme nebola celkom nesprávna, pretože občas sa stanica G0DUB pracujúca z Veľkej Británie objavila na pásme s pekným signálom (SSB alebo aj CW) avšak problémom tu boli veľké úniky (QSB), vďaka čomu nebolo možné dokončiť mnohé spojenia, nech už boli začaté SSB moduláciou alebo aj CW módom.

Vďaka tomu, že do testu boli zo Slovenska zapojené viaceré stanice z rôznych častí krajiny ( OM1HI- Bratislava, OM6BPA Orava, OM8AGA – Košice) , tak sme mohli porovnávať, kto počuje iné stanice pracujúce v teste (a ktoré) a kto prípadne nepočuje nič.

Zatiaľ nebola Gregom G0DUB zverejnená celková správa o tomto nie celkom vydarenom teste (ionosféru nevieme ovplyvniť) , takže neviem tu zatiaľ publikovať koľko správ sa podarilo v teste preniesť medzi jednotlivými krajinami a kontrolnou stanicou. Nejaké prenosy správ medzi Gregom a inými stanicami sa podarilo započuť aj nám, ale kvôli QSB sa to nepodarilo celé zachytiť.

V komunikácii v mailing liste [R1emcor] sa však predsa len objavila aspoň jedna hodnotiaca správa a to od Tilena Cestnika S56CT, ktorý poslal nasledujúci “prehľad diania” počas testu z pohľadu slovinskej stanice S50ARO. Časové údaje z e-mailu som umiestnil do tabuľky, aby boli prehľadnejšie:

Hi,

Short report from S50ARO (operator Primoz – S50PB).
Equipment: portable antenna – EFHV (40m) and a mobile setup (IC-7300) in a car.
…….
Exercise:

UTCBANDNOTE
14:1017mActive but in noise
14:1117 m18.160 CW signal
14:1317m18.155 calling CQ globalset 8min no takers
14:2217m18.160 G0DUB 58 QSO WITH OM1HI 43
14:2717mG0DUB report 37 went up sent message message begins number 1 Siera five zero alpha romeo oscar 12words 1428 address geoss (golf echo oscar siera siera) text Operator Primoz (papa romeo india mike oscar zulu)Running Icom 7300 on battery power Antenna EFHW (echo fox hotel whiskey) Standing by message ends, oversuccess!!
14:3317mG0DUB qso with CT1REP 46 heard 14:37 17m lost G0DUB barley 32 CT1REP 56 distorted audio
14:3817mG0DUB gone CT1REP 57 still very distorted
14:4117mCT1REP over
14:4317mOM1HI 32 calling G0DUB G0DUB Not heard
After that silence.
40 m band was not usable as ARI has a contest.
Made few QSO’s with others, not EmComm stations.

73 DE S56CT
Tilen Cestnik

Toľko citát z Tilenovho e-mailu.

Počas celého testu som nahrával signál z rádia a robil som si priebežné poznámky a tak aj ja mám zachytené určité útržky z diania na pásmach. Pretože sa test konal na dvoch pásmach a občas som sa medzi týmito pásmami prepínal, tak je potrebné mať ku tejto zvukovej nahrávke aj popis toho, na akom pásme a na akej frekvencii sa v danej chvíli nachádzame, ináč to tratí výpovednú hodnotu. Tento popis je rozsiahlejší a tak som ho spracoval do samostatného súboru s uvedením času UTC, minutáže na nahrávke , frekvencii na rádiu a s krátkou poznámkou o dianí na pásme. Môžete si ho pozrieť v nasledujúcom PDF súbore:

NAHRÁVKA – POPIS .pdf

Niektoré udalosti na pásme nájdete v rovnakom čase v popise od Tilena S56CT ako aj v tomto popise. Túto audio nahrávku bohužiaľ neviem umiestniť na tieto stránky, lebo táto stránka je realizovaná len v neplatenej verzii systému WORDPRESS, kde sa to nedá, ale je k dispozícii pre prípadných záujemcov.

VYHODNOTENIE

Z vyššieuvedeného sa zdá, že niet o čom hovoriť z hľadiska vyhodnocovania kontestu. Áno, je to pravda, že vzhľadom na okolnosti počas testu sa celkove podarilo poslať smerom na kontrolnú stanicu len zopár správ ale čo ma teší, je medzi mimi aj správa od OM stanice (OM1HI) a to dokonca v CW móde, ktorý je ešte náročnejší ako je prenos správ v hlasovom móde. Pretože nemáme zatiaľ celkovú správu od Grega G0DUB, tak túto časť hodnotenie by som nateraz uzavrel. Viac sa však dá povedať o tom, v akých podmienkach môžeme vôbec nacvičovať prenos tiesňových správ v medzinárodnom ale aj národnom rozsahu.

Prvou úlohou pri príprave testu tiesňovej komunikácie je nájsť vhodný termín na konanie takéhoto testu. Tu však máme problém v tom, že prakticky každý víkend sa koná nejaký menší alebo aj väčší rádioamatérsky pretek ( pozri napríklad kalendár: https://www.contestcalendar.com/) a preto je dosť veľký problém nájsť vhodný termín, kde by neboli CoA frekvencie určené pre tiesňovú komunikáciu obsadzované kontestuchtivými rádioamtérmi. V tomto konkrétnom prípade testu to bol súbežný 24 hodinový ARI 40/80 SSB kontest so začiatkom od 13:00 UTC, v ktorom na CoA frekvencii 7110 kHz dost intenzívne pracovala talianska stanica IQ3RO.

Tu je problém len v tom, že CoA frekvencie nie sú výlučne vyhradené len pre tiesňovú komunikáciu a tak nie je možnosť požiadať stanicu, aby sa z CoA frekvencie odladila (QSY) z dôvodu, že iná skupina rádioamatérov si v tom istom čase zorganizovala nácvik tiesňovej komunikácie na tejto frekvencii. Preto v situáciach, aká nastala pri tomto teste, ťaháme (skupiny pre emcomm) za kratší koniec.

Iná situácia by však bola, ak by bolo potrebné na CoA frekvencii aktivovať medzinárodnú sieť pre reálnu tiesňovú komunikáciu. Potom by bola táto stanica dôrazne žiadaná o to, aby sa presunula na inú frekvenciu. To je však už iný prípad. Aj pri príprave národných testov tiesňovej komunikácie narazíme na podobný problém, aj keď budeme pracovať hlavne v 80m pásme, aby sme sa navzájom na krátke vzdialenosti ( v rámci Slovenska) počuli.

Druhým veľkým problémom, ktorý sa ale nedá žiadnymi legislatívnymi postupmi vyriešiť, je otázka aktuálnych podmienok na pásme zvolenom pre konanie testu. Pre kontrétny test bolo ako druhé pásmo zvolené pásmo 17m . Predpovede šírenia pre toto pásmo v čase preteku boli pomerne priaznivé (viď predpovedené koleso – Prop Wheel vyššie), čo však táto predpoveď neukazuje, je stabilita šírenia. Tentokrát bolo toto pásmo silne pulzujúce s veľkými únikmi (silné QSB), kvôli ktorým sa nedarilo dokončovať spojenia začaté v čase silného signálu a preniesť celú správu od jednej stanice ku druhej stanici. Prenos správy môže trvať aj viac ako 5 minút, avšak pulzy silného sigálu boli podstatne kratšie. Najlepšie to viem ilustovať na krátkej ukážke zo zvukovej nahrávky CW signálu od Grega G0DUB, v čase keď sa signál výnimočne zosilnil.

Celý tento úsek signálu odpovedá volaniu:

OM1HI DE G0DUB QSB QSB HAVE A MESSAGE FOR ME OM1HI
DE G0DUB AR KN
(viď tiež popis nahrávky v NAHRÁVKA – POPIS .pdf)

Pretože ja morzeovku neovládam, bol prijímaný CW signál dekódovaný pomocou ANDROID aplikácie Morse Expert na smartfóne položenom pri rádiu/počítači.

Aj na tejto krátkej ukážke trvajúcej cca 1 minútu vidíme, ako signál pulzuje – zosiľňuje sa a zoslabuje, čo potom znemožňuje príjem dlhších tiesňových správ. Samozrejme , na “štandardné” rádoamatérske spojenie s výmenou značky, reportu prípadne lokátora to stačí. Ale pre tiesňovú komunikáciu sú takéto podmieky so silným QSB veľmi nepriaznivé a aj v tom spočíva náročnosť tejto komunikácie na KV. V tomto konkrétnom prípade sa nakoniec spojenie staníc OM1HI a G0DUB na 18.16 kHz nepodarilo a uskutočnilo sa až neskôr na pásme 40m, avšak to som zasa ja nepočul a nemám to na nahrávke.

V prípade reálnej tiesňovej komunikácie by sa tento problém s QSB dal riešiť prechodom na iné pásmo – napríklad na 20m pásmo, kde by snáď úniky neboli až také silné, avšak v prípade dohodnutého testu sa musíme držať propozícií a nie vždy sa podarí zvoliť tie najlepšie pásma.

Čo povedať na záver

Aby sme urobili aj nejaké vyhodnotenie tohoto náročného testu, navrhol som kolegom, ktorí sa ho zúčastnili, že večer usporiadame na internete od 20:00 hod hodnotiace online stretnutie – AFTERPARTY. Totoho stretnutia sa zúčastnili všetci a navyše sa ho zúčastnil aj Greg G0DUB, ktorého som krátko po skončení testu pozval cez MESENGER na túto “Afterparty” a on toto pozvanie prijal.

Táto akcia sa mimoriadne vydarila. V hodinu trvajúcej diskusii sme mohli zhodnotiť, ako prebiehal celý tento test, kde boli problémy a kolegovia, ktorí sa po prvý krát stretli (aj keď len online) s Gregom Mossopom G0DUB sa ho mohli priamo spýtať na rôzne otázky týkajúce sa tiesňovej komunikácie ale aj napríklad ďalších plánov Pracovnej skupiny pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1. Tu Greg povedal, že to bude predmetom ďalšieho nášho IARU R1 emcomm meetingu niekedy koncom januára.

Príprava na tento test bola pre mňa náročná hlavne kvôli tomu, že som si chcel/musel pripraviť veľa materiálov na školenie účastníkov, ale táto príprava sa oplatila v tom, že prenos správ od našich staníc ohodnotil Greg ako profesionálny a čerešničkou na torte sa nakoniec (úplne neplánovane) stala aj tá príjemná a úspešná online AFTERPARTY s Gregom . Aj keď sa mi nepodarilo v tomto teste poslať ani jednu správu, považujem ho za úspešný a to aj vďaka aktívnej účasti ďalších našich rádioamatérov v tomto teste. Bolo to dobré a dôstojné zavŕšenie bohatej série medzinárodných testov tiesňovej komunikácie IARU R1 v roku 2022.

Stano OM8ST
Predseda ARES.


Posledná úprava príspevku 31.12.2022


VIANOCE 2022 A NOVÝ ROK 2023


Aj keď som v predošlých rokoch neumiestňoval na tieto stránky Vianočné blahoželania, tak v týchto ťažkých časoch cítim potrebu aspoň nejakého pozitívneho odkazu všetkým tým, ktorí z nejakého dôvodu zablúdia na tieto stránky a preto prijmite odo mňa takéto vianočné ako aj novoročné blahoželanie.

Stano OM8ST
predseda ARES


ZAUJÍMAVÉ CVIČENIE SLOVINSKEJ SKUPINY ARON “E-ARMAGEDON 2022”


Naša sesterská skupina pre tiesňovú komunikáciu zo Slovinska s názvom ARON poriada každoročne veľmi zaujímavé a dobre organizované cvičenia tiesňovej komunikácie, vďaka čomu patrí skupina ARON k najlepšie pripraveným a najlepšie organizovaným skupinám pre rádioamatérsku tiesńovú komunikáciu v Európe. Samozrejme, v predošlom období kvôli obmedzeniam spôsobovaným celosvetovo pandémiou COVID 19 ani ARON nemohol organizovať svoje cvičenia, ale situácia sa už upokojuje a tak Slovinci pripravilo na deň

Nedeľa 18.12.2022 v čase do 9:00 do 11:00 UTC

veľké celonárodné cvičenie tiesňovej komunikácie pod názvom:

“E-Armageddon 2022”

Scenár tohoto cvičenie je až MRAZIVO aktuálny , preto ho tu uvediem:

Celé Slovinsko, ale aj susedné krajiny postihne 16. decembra 2022 okolo 21:00 rozsiahly výpadok elektriny, ktorý je výsledkom hybridného útoku na európsku elektrickú sieť. Vzhľadom na nestabilnú situáciu vo východnej Európe, kde je úmyselne poškodených viacero elektrární, dochádza súčasne ku kybernetickým útokom aj na centrá kontroly a distribúcie elektriny.

Elektrická sústava v Slovinsku tiež začína kolabovať a celá krajina je v krátkom čase vo „výpadku“. Cvičenie prebieha 36 hodín po výpadku prúdu

Celý popis cvičenia tu uvádzam v dvojjazyčnej verzii (pôvodná anglická verzia s lokálnymi prekladmi do slovenčiny), čo dáva každému záujemcovi o rádioamatésku tiesňovú komunikáciu a Slovensku určitú predstavu o tom, ako by mohli aj u nás vyzerať nácviky tejto rádioamatérskej komunikácie , ktoré by priniesli aj reálne precvičenie našich schopností zabezpečiť náhradnú komunikáciu pri veľkých blackoutoch. Takéto masívne výpadky v dodávkach elektriny nie sú len teoretickou možnosťou, ktorá sa nás netýka, ale BOHUŽIAĽ môžu byť aj tvrdou realitou, ktorú “zatiaľ” vidíme (len) na východ od nás na vojnou zmietanej Ukrajine.

Takže, prečítajte si podrobne tento dokument (13 strán ):

ARON EXERCISE ARMAGEDON 2022 (EN-SK).pdf

Súčasťou dokumentácie k tomuto cvičeniu je aj ďalší veľmi obšírny dokument, ktorý ale nemám preložený do slovenčiny. Nakoľko sa jedná predovšetkým o technické a organizačné údaje o rádioamatérskych sieťach v S5 ( je to niečo neuveriteľné v rámci malého 2,5 milónového Slovinska !!) , tak aj bez prekladu každý pochopí, o čom unikátnom je tu reč.

FREQUENCY AND MODES PLAN FOR USE IN ARON.pdf

Tieto materiály tu publikujem ako príklad toho, čo je možné dosiahnuť, ak sa (hoci aj malá skupina) angažovaných rádioamatérov systematicky pustí do práce a nehľadá výhovorky, že to či ono sa nedá urobiť, alebo to či ono bude k dispozícii len pre určitú skupinu, lebo ostatní na to neprispeli (a podobný slovenský folklór na rôznych lokálnych prevádzačoch) . Zrejme sa zobudíme, až keď na nás dopadne veľká bieda, ale aj potom sa budeme vyhovárať, “že sa to nedalo” . A to neplatí len o nás rádioamatéroch, ale aj o iných orgánoch a organizáciach, ktoré majú v popise práce činnosti pri záchrane životov, zdravia a majetku pri všetkých možných druhoch nešťasí, ktoré našu ľudskú rasu môžu postihnúť a s ktorými by sme v týchto tiesńových situáciach malia mohli kooperovať.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 8.12.2022


TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 MÓDMI SSB/CW (SOBOTA 10.12.2022)


Nadchádzajúcu sobotu 10.12.2022 v čase od 14:00 do 16:00 UTC sa uskutoční posledný tohtoročný test tiesňovej komunikácie, ktorý organizuje pracovná skupina EMMERGENCY COMMUNICATION WORKGROUP pri IARU R1. Rovnaký test prebehol tohto roku dňa 21.5.2022, ako sme to tom obšírne informovali v aktualite:

TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 MÓDMI SSB/CW (SOBOTA 21.5.2022)

a následne publikovali aj výsledky tohto testu v aktualite.

REPORT Z TESTU TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 NA KV DŇA 21.5.2022

Preto teraz môžeme o aktuálnom teste hovoriť podstatne stručnejšie.

Pravidlá – propozície tohoto testu sú publikovené na stránke IARU R1 v časti:

EXERCISES TESTS AND MEETINGS

kde je uvedený zoznam všetkých aktivít tento našej skupiny pre tiesňovú komunikciu v roku 2022 s odkazmi na príslušné podrobnejšie informačné materiály. Kto sa chce s propozíciami tohto testu oboznámiť, nájde tam všetko potrebné.

Májového testu módom SSB sme za sa Slovensko zúčastnili len dvaja účastníci, čo by nebol ten najväčší problém, ale podmienky na pásmach bolo vtedy naozaj veľmi zlé, preto sa darilo urobiť prenos správ len medzi účastníkmi z blízkych stredoeurópskych krajín ,čo bolo v tomto prípade Poľsko. Ani teraz nevyzerajú podmienky na zvolených pásmach v termíne testu práve najlepšie , avšak v inom čase by to bolo ešte horšie. Nechajme sa prekvapiť. Do účasti v teste sa prihlásili viacerí naši rádioamatéri a preto som pre nich pripravil aj krátke školenie posielania tiesňových správ vo formáte IARU, ktoré prebehlo v pondelok 5.12.2022 online formou. Materiály z tohoto školenia sú už zverejnené na týchto stránkach v ľavom menu v položke ŠKOLENIA ARES a dostanete s k nim ja ces túto linku:

ONLINE ŠKOLENIE SYSTÉMU A.R.E.S. O PRENOSE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU POMOCOU HLASU (SSB, FM)

Koho táto problematika zaujíma, tak v materiáloch z tohoto školenia (PPT prezentácie a ďalšie dokumenty) sa môže dozvedieť o dôležitých podrobnostiach tohoto procesu.

Záverom si chcem len popriať, aby podmienky na KV pásmach boli v sobotu 10.12.2022 dostatočne dobré, aby sme mohli nadväzovať spojenia s viacerými stanicami z Európy a tak si precvičiť tento pomerne náročný proces.

Stano OM8ST


Posledná úprava príspevku: 8.12.2022


MEDZINÁRODNÉ TESTY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 CEZ SYSTÉM WINLINK


V roku 2022 sa v rámci aktivizácie našej skupiny národných koordinátorov tiesňovej komunikácie pri IARU R1 ( EMCOMM WORKGGROUP IARU R1) konalo viacero medzinárodných testov tiesňovej komunikácie (spolu 6 testov ) a medzi nimi aj dva testy nazývané ako „Digital System Check-in exercise“ , ktoré prebiehali fomou posielania e-malov v rámci systému WINLINK.

Prvý z nich sa konal 30. júla tohto roka a tohto testu som sa zúčastnil, len som o tom nenapísal príspevok na tomto blogu. Druhý test sa konal dňa 19.11.2022, teda v čase, kedy sme mali naše národné Rádioamatérske stretnutie TATRY 2022, ktoré sa konalo tradične v hoteli SATEL v Poprade. Pretože som sa chcel po dlhej odmlke zúčastniť tohto stretnutia a zorganizovať v rámci neho aj obvyké verejné zasadnutie KC ARES, nemohol som sa zúčasniť tohto testu organizovaného Emcomm skupinou IARU R1, čo mi je ľúto.

Napriek tomu chcem, aby aj o tejto forme testovania medzinárodnej tiesňovej komunikácie boli zverejnené informácie na stánke ARES, tak apoň spätne tu uvádzam odkazy na príslušné propozície k týmto testom, ktoré boli publikované na stránke IARU R1 v sekcii o tiesňovej komunikácii (Emergency Communications):

Z týchto propozícii rozoberiem v ďalšom texte len tie charakteristiky, ktoré sú všeobecné. Konkrétne termíny a čas konania testu nie je pritom podstatný.


Ciele týchto testov boli nasledovné.

 • 1. Podporiť používanie digitálnych režimov na odovzdávanie správ.
 • 2. Na precvičenie prenosu správ, ktoré mohli byť prijaté v iných režimoch (napr. SSB/CW)
 • 3. Posilniť, že formát správy by sa medzi režimami prenosu nemal meniť.

Pre toho kto nepozná systém WINLINK môžu byť tieto ciele a použité frekvencie nezrozumiteľné, preto to trošku priblížim.

V rámci tiesňovej komunikácie IARU R1 presadzuje zásadu, že tú istú správu bez akéhokoľvek zásahu by sme mali vedieť prenášať v rámci rádioamatérskych sietí akýmkoľvek rádioamatérom dostupným módom. Preto je na formát testu predpísaný jednotný formát IARU rádiogramu s jednoznačnou hlavičkou a s obsahom správy s obmedzenou dĺžkou okolo 25 slov. Takúto správu vieme prenášať jednak hlasom ( SSB, FM, DMR, D-STAR…) ale v núdzi aj pomocou CW módu a taktiež viacerými digitálnymi módmi, najlepšie tými, ktoré zaručujú 100% prenos znakov. (JS8CALL, VARA…)

Systém WINLINK poskytuje možnosť prenášať e-maily spôsobom , na ktorý sme zvyknutí u tejto služby na internete, akurát je taktiež vhodné obmedzovať dĺžku e-mailov, aby ich prenos netrval neprakticky dlho, nakoľko pri prenose dát cez rádio dosahujeme pomerne malú rýchosť . Avšak nemuseli by sme sa obmedzovať až na dĺžku správy podľa štandardu IARU Rádiogramu ( cca 25 slov). Napriek väčším možnostiam systému WINLINK sa v rámci tohoto testu IARU kvôli KOMPATIBILITE s inými módmi prenosu správ nacvičuje prenos správ formátovaných do zjednodušenej textovej podoby IARU rádiogramu , ktorá môže vyzerať napríklad takto:

1 R OM8ST 13 KOSICE SVK 0800 JUL 30
GREG G0DUB
CHESTER GBR
BT
MESSAGES SENT OVER CW AND
VOICE MODES ARE ALSO ALL
CAPITALS X 73
BT
STAN OM8ST KOSICE SVK

Prvý riadok predstavuje HLAVIČKU Rádiogramu, ktorej jednotlivé časti si dešifrujeme jednoducho podľa popisu obsahu RÁDIOGRAMU IARU., ktorý je publikovaný inde.

Ďalej nasleduje ADRESÁT . V rámci rádioamatérskej tiesňovej komunkácie by to mal byť nejaký rádioamatér – tu je to Greg G0DUB bývajúci v meste CHESTER v Anglicku.

Skratka BT môže byť pre niekoho mätúca, lebo ju nenájde medzi obvyklými rádioamatérskymi skratkami ani pre triedu N, ani pre vyššie triedy. Význam tejto skratky však nájdeme v dokumente ITU – medzinárodnej telekomunikačnej únie ( R-REC-M.1172-0-199510-I!!PDF-E.pdf) s názvom:

MISCELLANEOUS ABBREVIATIONS AND SIGNALS TO BE USED FOR RADIOCOMMUNICATIONS IN THE MARITIME MOBILE SERVICE

kde pre skratu BT je dané nasledovné vysvetlenie:

 • BT – Signal to mark the separation between different parts of the same transmission.
 • BT – Signál na označenie oddelenia medzi rôznymi časťami toho istého prenosu.

V našom prípade sa touto skratkou oddeľuje hlavička + adresát od vlastného tela správy. Druhou skratkou BT sa potom správa oddeľuje od odosielateľa. V tomto príklade som odosielateľom správy ja s bytom v Kosiciach na Slovensku. Takúto správy vieme vyslať aj hlasom či pomocou CW a preto sa precvičuje aj jej vysielanie v nezmenenej podobe aj cez systém WINLINK.


Frekvencie

 • Akákoľvek frekvencia digitálnej brány vhodná pre používaný režim.
 • 18160MHz P2P Pactor 1−2−3 G0DUB

Keď máme správne naformulovanú v takejto textovej podobe správu určenú na prenos v systéme WINLINK, tu už nebude ani tak problémom správne preniesť obsah správy , ako je to hlavne pri hlasových módoch (lebo to zabezpečí so 100% istotou samotný systém prenosu), ale tu je väčší “prevádkozvý problém” v tom, že rádioamatér – operátor musí vedieť, ako sa má nakontaktovať na niektrý z RMS serverov aktuálne tvoriacich systém WINLINK. Zoznam týchto serverov je uverejnený na stránke https://www.winlink.org/RMSChannels , ale keďže sa jedná o servery pracujúce na KV, tak tu platia známe časové a priestorové obmedzenia pre možnosť nadviazania spojenie s určitou lokalitou v určitom čase počas dňa či noci. Tieto poznatky majú mnohí rádioamatéri, ale hlavne tí, ktorí pracujú pravidelne na KV pásmach a snažia sa nadväzovať spojenia aktívne a nie len náhodným spôsobom. Aj preto je tento test náročný a nie je to len o jednoduchom posielaní e-mailov, ako by si niekto myslel.

Okrem posielania správ cez niektorý z RMS serverov systému WINLINK (na ktorý sa dokážeme pripojiť), sa v rámci testu ponúka aj možnosť overiť si inú formu využitia systému WINLINK a to režimom P2P , čo je posielanie e-mailov priamo medzi dvomi stanicami bez využtie RMS a CMS serverov systému WINLINK. V rámci tohoto testu je tu ponúknutá možnosť komunikovať na frekvecnii 18.160 MHz v móde P2P Pactor 1, Pactor 2 alebo Pactor 3 a protistanicou bude G0DUB. Nakoľko nemám hardwerový modem, ktorý by pracoval v týchto módoch PACTOR, túto možnosť neviem využiť a otestovať si aj takúto formu spojenia.


VYUŽITIE SYSTÉMU WINLINK V PODMIENKACH SLOVENSKA

V súčasnosti (november 2022) vie cez systém WINLINK pracovať so slovenských staníc len stanice OM8ST a stanica OM4AEI, čo vidieť na zozname aktívnych používateľských licencií na tento systém na stránke http://www.winlink.org. Je pomerne málo v porovnaní s inými krajinami EÚ – IARU R1. Istou nevýhodou tohto systému je to, že v ňom vedia pracovať len zaregistrovaní rádioamatéri, ktorí poslali prevádzkovateľovi systému kópie svojich rádioamatérskych povolení ( podobne ako si to vyžaduje registrácie do LOTW) a navyše je potrebné v systéme aj vykazovať nejakú aktivitu lebo po cca 400 dňoch nečinnosti používateľ stratí možnosť pripájať sa na RMS servery, pretože jeho heslo už nebude akceptované. Funkčnosť samotnej aplikácie sa však nemení a to dáva možnosť využívať túto aplikáciu v režime P2P viacmenej voľne. To nám dáva možnosť aj v širšej komunite rádioamatérov zo Slovenska testovať využitie tohto prenosu e-mailov cez rádio či už na krátkych vlnách ale taktiež aj na VKV a UKV.

Tieto možnosti využitia WINLINKU na VKV a UKV sa otvorili hlavne tým, že v súčasnosti sa na komunikáciu v systéme WINLINK používa aplikácia s názvom WINLINK EXPRESS, ktorá umožňuje prenášať e-maily prostredníctvom viacerých digitálnych protokolov, ktoré sú podporované jednak harvérovými modemami ( Packet Winlink, Pactor Winlink, Robust Packet Winlink), ale aj softvérovými modemami Ardop (Ardop Winlink) ale aj VARA (Vara HF Winlink a VARA FM Winlink) a to všetko vo verzii s komunikáciou cez RMS servery ako aj vo verzii s priamou komunikáciou medzi dvoma rádiostanicami ( mód P2P).

Práve posledne spomínané softvérové modemy VARA vynikajú výbornými vlastnosťami, pričom verzia modemu VARA FM je optimalizovaná pre prácu cez stanice požívajúci FM moduláciu, čo je väčšina bežných ručných a mobilných staní VKV a UKV.

Program WINLINK EXPRES ale aj modemy VARA je možné si stiahnuť zadarmo, avšak v prípade modemov VARA (https://rosmodem.wordpress.com/) je tu možnosť zakúpiť si licenciu VARA za cca 60 EUR ( platí pre všetky verzie programov VARA) , za čo získame možnosť pracovať s modemami VARA aj s tými najvyššími rýchlosťami, ktoré značne skrátia trvanie prenosu správ, ale pre začiatok sa vystačí aj so základnou verziou týcho softvérových modemov.

Toto všetko dáva výborné možnosti na testovanie rádioamatérskej tiesňovej komunikácie aj pomocou digitálnych systémov ako je práve aj systém WINLINK v móde P2P. Všetko čo k tomu potrebujeme je mať stanicu s pripojeným interfejsom na spojenie s počítačom a vyššieuvedené programy. Nie je toho tak veľa na to, aby sme získali super systém pre tiesňovú komunikáciu so 100 percentným prenosom správ. Máme k tomu takmer všetko a jediné čo nám zásadne chýba je ochota rádioamatérov (aj tých registrovaných v systéme ARES) venovať sa tejto problematike, experimentovať s týmito digitálnymi módmi a získavať tým potrebné skúsenosti. To, že toto je ten správny smer nám ukazuje aj fakt, že aj na medzinárodnej úrovni IARU R1 sa tiesňovej komunikácii cez digitálne módy – systémom WINLINK alebo aj módom JS8CALL venuje náležitá pozornosť. A mali by sme sa preto tomu venovať aj my na Slovensku. Ak sa nájde nejaký záujemca o experimenty s takýmto vysielaním v digi módoch, rád mu poskytnem ďalšie informácie.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku 23.11.2022


PREZENTÁCIE Z VEREJNÉHO ZASADNUTIA KC ARES NA STRETNUTÍ POPRAD-TATRY 2022


V programe 46. stretnutie rádioamatérov v Poprade bolo aj Verejné zasadnutie KC ARES. Toto zasadnutie sa podarilo dať do programu len na piatkové popoludnie, čo nie je najšťastnejšie, pretože viacerí záujemcovia o toto zasadnutie sú v tom čase ešte v práci a viac by asi vyhovel sobotňajší termín. Nejdem ale plakať nad rozliatym mliekom. Zasadnutia sa zúčastnili nakoniec tí rádioamatéri, ktorí boli už v piatok v hoteli SATEL a ktorých táto téma zaujíma. Nebolo ich veľa, ale vzhľadom na to, že na stretnutí bol o niečo menší počet účastníkov ako v minulých rokoch, tak to bolo prirodzené. Počet poslucháčov sa postupne menil lebo niektorí prichádzali a iní zas odchádzali po tom, ako sa skončili jednotlivé prezentácie. Na začiatku nás bolo len asi 10, v maxime možno 20 a na konci, keď som si dal námahu spočítať počet zostávajúcich poslucháčov sme boli opäť len dvanásti.

To však vôbec nevadí. Problematika rádioamatérskej tiesňovej komunikácie sa totiž môže týkať lubovoľného rádioamatéra, ktorý sa buď sám dostane do problémov, alebo v jeho blízkom okolí vznikne tiesňová situácia a bude potrebné volať o pomoc cez rádioamatérske prostriedky, lebo číslo 112 nie je z ľubovolného dôvodu dostupné, alebo len jednoducho počas bežnej prevádzky započuje tiesňové volanie, odpovie na toto volanie a mal by vedieť, ako ďalej postupovať.

Preto všetky informácie o rádioamatédkej tiesňovej službe by mali byť čo najviac verejne prístupné pre všetkých záujemcov a nielen pre tých, ktorí sa vzhľadom na rôzne okolnosti mohli zúčastniť rádioamatérskeho stretnutia v Poprade. Preto tu zvereňujem všetky prezentácie, ktoré boli prednesené na nedávnom zasadnutí KC ARES a všetci sa tak môžu oboznámiť s obsahom tohto rokovania. A ak by sa chceli zapojiť aj do nejakej diskusie, môžu mi poslať svoje otázky, postrehy, námety na emailovú adresu ares@omradio.sk alebo priamo na osobnú adresu stano.om8st@gmail.com a majú istotu , že im na ich e-maily odpoviem.

ZOZNAM PREZENTÁCIÍ

Všetky prezentácie boli pripravené a prezentované vo formáte PPT (PowerPoint), ale aby boli čitateľné pre všetkých aj bez použitia tejto aplikácie, boli exportované aj do všestrannejšieho formátu PDF a v tomto formáte sú tu sprístupnené.

01 PROGRAM ZASADNUTIA KC ARES 2022.pdf

02 ČO JE TO RTK A ČO JE TO ARES.pdf

03 RTK VO SVETE A U NÁS DOMA V ROKOCH 2020-2022 .pdf

04 PRIPRAVOVANÉ ZMENY V ŠTATÚTE ARES.pdf

Zatiaľ je k dispozícii len pôvodné znenie Štatútu ARES z roku 2006, na jeho novelizácii sa bude pracovať.

05 ZMENA V PRIHLÁŠKE ARES – ZBER NOVÝCH ÚDAJOV.pdf

Ku tejto prezentácii patria aj nasledovné vzory prihlášky, ktoré ukazujú, ako jednotlivé verzie prihlášky vyzerajú. Je tam aj uvedený príklad, ako by mohla byť vyplňovaná nová priháška vzor 2022

06 PRIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONA O IZS.pdf

V tejto prezentácii sú zvýraznené najdôležitejšie zmeny v zákone a ako sa to týka rádioamatérskej tiesńovej komunikácie, ale je vhodné si pozrieť aj to, ktoré ďalšie zmeny sa navrhujú v tomto zákone, ako je to uvedené v takzvanom “konsolidovanom” znení zákona na stránke Legislatívnych procesov.

07 PLÁNY ARES NA ROK 2023.ppt

Tu boli načrtnuté možné úlohy pre celú komuniktu ARES na rok 2023, ktoré by bolo dobré splniť, aby sa myšlienka A.R.E.S. ďalej úspešne rozvíjala. Bude to však vyžadovať spoluprácu mnohých zainteresovaných….

08 DISKUSIA.ppt

Tu je uvedených niekoľko doplňujúcich informácií o rádioamatérskej tiesňovej službe o ktorých je dobré vedieť.

ZÁVEROM

Kto sa dočítal až sem a stihol si pozrieť priebežne aj jednotlivé PPT (PDF) prezentácie, zrejme pochopil, že s tou prípravou na prípadnú rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v tomto komplikovanom svete myslíme vážne a že chceme aby “systém opatrení A.R.E.S pri SZR” bol naozaj funkčný a aby sa v rámci našej rádioamatérskej komunity na Slovensku vytvorila podmnožina rádioamatérov, ktorí budú čo najlepšie pripravení na zvládanie tejto o niečo náročnejšej rádiovej komunikácie , na ktorú je potrebné byť pripravení aj technicky napríklad dostatočnými zdrojmi záložného napájania.

Je však potrebné povedať aj nasledovné. Niekto môže navrhovať a publikovať aj tie najlepšie navrhnuté systémy a postupy činnosti v tiesňových situáciach , ale pokiaľ si tieto postupy neosvoja aj konkrétni rádioamatéri na základe svojho vnútorného presvedčenia, že “NECHCÚ ZLYHAŤ” , keď dôjde k nejakej mimoriadnej udalosti, tak toho veľa (z centra) nezmôžeme. Je na osobnom prístupe každého rádioamatéra, či bude chcieť byť na prípadnú tiesňovú komunikáciu čo najlepšie priravený, alebo to bude ignorovať , či dokonca sa bude z toho vysmievať, že je to len hranie sa na vojačikov. Viem z vlastnej skúsenosti, že tieto prístupy sa značne zmenia, keď človek sám na vlastnej koži zažije ťažkú krízovú situáciu. Ale to predsa nikto nechce, aby sme boli neustále skúšaní podobnými katastrofami ako sa to deje v Ázii či Karibiku a predsa bude dobré, ak budeme na podobné udalosti pripravení – vždy pripravení.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 23.11.2022


RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V POPRADE 18-19.11.2022 A VEREJNÉ ZASADNUTIE KC ARES


Momentálna situácia s pandémiou COVID-19 vo verzii OMICRON je natoľko priaznivá, že nie sú obmedzované žiadne verejné akcie a tak sa po dvojročnej odmlke môže opäť zorganizovať naše rádioamatérske stretnutie a to v dňoch 18.11-19.11.2022 na obvyklom mieste v hoteli SATEL v Poprade. Sám som zvedavý, ako sa táto odmlka a zmeny, ktoré nastali aj v našej spoločnosti (a ekonomike) v dôsledku pandémie COVID, prejaví na záujme rádioamatérov o toto klasické a naše najväčšie rádioamatérske stretnutie.

Program stretnutia je nasledovný:

PIATOK 18.11.2022

13,00 – 21,00Príchod a prezentácia účastníkov
14,00 – 21,00Predajná výstava firiem a rádioamatérska burza
16,30 – 18,30Verejné zasadnutie koordinačného centra ARES
18,00 – 21,00Večera

SOBOTA 19.11.2022

07,00 – 09,00Raňajky
09,00 – 16,00Predajná výstava firiem a rádioamatérska burza
10:00 – 11:0010:00 Portejblová QRP magnetická slučková anténa MC-20 od OM0ET v praxi (lektor: Paľo OM0ET)
11:00 – 12:0011:00 Diaľkové (remote) ovládanie SDR transceivrov ICOM (lektor: Števo OM3RG)
12:00 – 13:00Obed
13:00 – 14,0013:00 CW QRP transceiver pre družicu QO-100 a LoRa technológia v rádioamatérskej praxi (lektori: Jano OM2JU, Ondro OK1CDJ)
14,00 – 15,0014:00 Ako na vysielanie z prírody pre diplomový program WWFF (lektor: Rado OM2ZZ)
15,00 – 16:0015:00 Budovanie kontestového QTH na krátke vlny (lektor: Karel OK2ZI)
16,00 – 17,0016:00 Prezentácia DX expedície S9OK a prípravy na expedíciu TN8K (lektor: Karel OK2ZI)

ZASADNUTIE KC ARES NA STRETNUTÍ V POPRADE

Ako je to vidieť v programe stretnutia, aj tentokrát máme v pláne uskutočniť obvyklé verejné rokovanie KC ARES , ktorého by sa mali zúčastniť všetci Krajskí koordinátori ARES (členovia KC ARES) a samozrejme aj ostatní členovia ARES. Na rokovaní KC ARES však radi privítame aj ostatných záujemcov o rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu a priaznivcov tejto myšlienky.

Ani počas pandémie nemali „dovolenku“ rôzne mimoriadne udalosti vo svete, pri ktorých poskytli svoju pomoc aj rádioamatéri a tak informácií tohto druhu sa nazbieralo pomerne veľa a je o čom informovať záujemcov o tiesňovú komunikáciu.

Začal som už pripravovať program na toto naše tradičné rokovanie a zatiaľ vyzerá návrh programu nasledovne:

 • 1. Čo je to rádioamatérska tiesňová komunikácia a čo je to ARES (OM)
 • 2. Využitie rádioamatérskej tiesňovej komunikácie u nás a vo svete v rokoch 2020-2022
 • 3. Zmeny v Štatúte ARES
 • 4. Zmena v prihláške ARES a zbieranie nových údajov.
 • 5. Pripravuje sa novela zákona 129/2002 o IZS
 • 6. Plány ARES na rok 2023
 • 7. Diskusia
 • 8. Záver

Je to predbežný návrh, ktorý sa môže ešte zmeniť. Pokiaľ by mal niekto konštruktívny návrh k tomuto programu – čo by sme mali ešte prerokovať – môže mi zaslať svoje podnety na moju e-mailovú adresu stano.om8st@gmail.com a môžeme o doplnení programu, alebo o doplnení bodu do diskusie uvažovať.

ZJAZD SZR

Keďže od ostatného zjazdu SZR, ktorý sa konal v októbri 2018 už uplynuli 4 roky, zakrátko sa bude konať aj zjazd SZR. Termín tohto zjazdu bol dohodnutý na 3.12. 2022 a ako miesto zjazdu boli opäť vybraté Vrútky, len sa to bude konať na inom mieste a to v penzióne s reštauráciou Burra, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej stanice Vrútky, čo je veľmi výhodné pre všetkých, ktorí sa budú chcieť zjazdu zúčastniť.

Z hľadiska ARESU môže rádioamatérov zaujímať, či budem kandidovať na pozíciu predsedu ARES a člena prezídia SZR. Tu sa môžem vyjadiť, že mám záujem pokračovať v tejto činnosti aj naďalej a dúfam, že budem zjazdom zvolený do tejto funkcie. Iné záležitosti týkajúce sa systému ARES (napríklad zmeny Štatútu ARES a podobne) nepodliehajú schvaľovaniu na zjazde, ale sú prijímané len prezídiom SZR, takže sa budú robiť priebežne.

Stano OM8ST
Predseda ARES


Posledná úprava príspevu: 12.11.2022


​DISKUSIA NA 8. ONLINE MEETINGU EMCOMM WG IARU R1 DŇA 24.9.2022


Na tento v poradí už 8. ONLINE meeting Greg Mossop G0DUB navrhol nasledovný program diskusie

 • 1. Ako sa vysporiadať s výpadkami napájania alebo internetu.
 • 2. Poskytovanie núdzovej komunikácie pre verejnosť
 • 3. Aké zmeny musíme urobiť v cvičeniach po zvyšok roka
 • 4. Správy z jednotlivých krajín IARU R1 o ich aktivitách a cvičeniach.

V úvode diskusie sa prihlásil Bryan Jacobs ZS6YZ , ktorý veľmi obšírne popísal veľmi ťažkú situáciu s prerušovaním dodávky elektrickej energie (LOAD SHEDDING) v Juhoafricekj republike kvôli nedostatočným zdrojom elektrickej energie ( zlý stav elektrární a elektrizačnej sústavy, nedostatok uhlia…). V dôsledku týchto problémov bolo v Juhoafrickej republike v tomto roku už 100 dní s vypínaním dodávok elektrickej energie ako o tom píšu aj svetové agentúry:

(https://www.businesslive.co.za/bloomberg/news/2022-09-14-sa-has-had-100-days-of-load-shedding-in-2022/)

Zástupca Grécka Manos Darkadakis SV1IW popísal, ako je to s dodávkou elektrickej energie na rôznych Gréckych ostrovoch, ktoré sú samozrejme samostatné a nie je možné ich napojiť na nejakú centrálnu sústavu. Táto dodávka elektrickej energie podlieha veľkým výkyvom najmä v dôsledku nepriaznivého počasia, búrok a podobne.

Greg Mossop v krátkosti vysvetlil, ako je to so synchrónnou elektrickou sieťou do ktorej je zapojených väčšina krajín Európy

(https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_grid_of_Continental_Europe)

Táto synchrónna sieť pomáha prekonávať rôzne problémy s dodávkami elektrickej energie v dôsledku lokálnych havárií takmer kdekoľvek v rámci tejto synchrónnej sústavy.

K tejto problematike som vo svojom krátkom príspevku uviedol typický príklad, kedy vďaka účinnosti tejto siete pri lokálnom poškodení vedenia VVN 110kV pri Veľkom Šariši bol následný výpadok dodávky elektrickej energie pomerne rýchlo odstránený. K tomuto poškodeniu elektrických rozvodov došlo dňa 7.7.2018 nárazom vrtuľníka do tohto vedenia a jeho následnej havárie. K samotjej havárii došlo okolo 7:00 hodine večer a v dôsledku toho stratilo dodávku elektrickej energie vyše 55.000 odberateľov v okresoch Prešov, Bardejov, Svidníka a Stropkov. Napriek vážnosti tejto situácie, dodávky elektrickej energie boli obnovené už okolo polnoci toho istého dňa.

V tomto bode sa ďalej diskutovala tiež otázka, ako sú rádioamatéri pripravení na takého to výpadky elektrickej energie.

Napríklad nemecká rádioamatérska asociácia DARC vydala nasledovný plagát: Empfehlungen_Funkverkehr_Stromausfall.pdf
s odporúčaniami na prevádzku počas výpadkov elektrickej energie

Tieto odporúčanie sú členené do 3 okruhov.

V prvok kole je potrebné sa ešte pred vznikom tiesňovej situácie dohodnúť (v rámci regiónu), cez ktoré frekvencie a prevádzače bude prebiehať tiesňová komunikácia, pričom sa odporúča aj využitie PMR rádiostaníc aby bol čo najväčší okruh rádiostaníc v sieti.

V druhom kole sa odporúča kvalitná príprava techniky, pričom sa uvádza, že ručné rádiostanice sú energeticky účinnejšie. Len je potrebné si vopred pripraviť rôzne možnosti nabíjania batérií aj napríklad cez solárne články.

V treťom kole, keď už dôjde ku výpadku v dodávke elektrickej enerige, je potrebné zachovať pokoj, ozvať sa na dohodnutej frekvencii a dohodnúť si stanice, ktoré budú zabezpečovať kontakty a informácie. U nás by to mala zabezpečovať stanica KKS ARES.

Vo všeobecnosti je však potrebné podľa DARC dodržiavať tieto zásady:

 • V prvom rade myslite na svoju vlastnú ochranu
 • Udržujte vysielací výkon čo najnižší, aby sa šetrili batérie.
 • Vypínajte zariadenia, aby sa šetrili batéria a zapínajte ho len v dohodnutom čase.

Tento posledný bod bol v diskusii považovaný za sporný (z všeobecného pohľadu) pretože veľmi záleží na charaktere tiesňovej situácie, či by takéto vypínanie zariadení bolo na prospech veci, alebo by sťažilo prenos dôležitých informácií , najmä takých, ktoré neznesú odklad. Toto vypínanie zariadení je preto potrebné zvažovať prípad od prípadu, aj keď výmena informácií v dohodnutom čase môže byť užitočná.

Veľmi zaujímavá a inširatívna je situácia s pripravenosťou švajčiarskych rádioamatérov na prípadné výpadky v dodávkach elektrickej energie. Svedčí o tom napríklad aj článok:

https://www.uska.ch/en/funkamateure-haben-keine-angst-vor-einem-blackout/

Tu sa uvádza , že vo Švajčiarsku, ktoré má okolo 8,5 milóna obyvateľov je až 4000 rádioamatérov, čo je percentuálne o dosť viac ako u nás a sú veľmi dobre organizovaní. Cvičenia tiesňovej komuniácie robia formou kontestov ( SEC contests) podobne ako je to u iných rádioamatérskych aktivít, kde sa zaznamenávajú logy zo spojení a robia sa rebíčky účastníkov a tak je táto činnosť možno oveľa viac príťažlvejšia pre samotných rádioamatérov. Možno by sme sa aj my mohli od nich inšpirovať.

K otázke pripravenosti našich rádioamatérov na výpadky siete som vo svojom príspevku do diskusie ( How to deal with power or Internet failures.ppt) len skonštatoval, že nemáme o tom dostatočný prehľad. Je istá skupna licensovaných rádioamatérov (ale aj priaznivcov CB a PMR), ktorí pravidelne chodia na rôzne preteky na portable pracoviská a tí sú na takúto situáciu aspoň nejako pripravení. V rámci ARES potom máme v prihláške stručnú otázku, či rádiostanica člena je schopná pracovať bez sieťového napájania ( ANO- NIE). Kladná odpoveď na túto otázku nám však nič nehovorí o „kvalite“ tohto záložného napájania, teda na akú dobu napríklad by bola táto rádiostanica schopná pracovať na toto záložné napájanie. Z prihlášok do ARES za posledné obdobie sa dá zistiť, že väčšina nových členov (takmer 80%) uvádala v prihláške, že má možnosť pracovať bez sieťového napájania, ale to je všetko. Preto bude potrebné do novej verzie prihlášky podrobnejšie špecifikovať aj túto problematiku záložného napájania, aby sme mali o tom lepší prehľad.

Pretože diskusia k prvému bodu sa pretiahla, k problematike podľa bodu č. 2 sme sa ani nedostali. V 3. bode sme len krátko diskutovali o nadchádzajúcich testoch skupiny IARU R1 – v októbri to bude test komunikácie cez QO-100, v novembri test prenosu e-mailov cez systém WINLINK a nakoniec v decembri to bude opäť klasický test pomocou SSB či tiež CW modulácie.

K 4. bodu “Správy z jednotlivých krajín IARU R1 o ich aktivitách a cvičeniach” nemal nikto z účastníkov diskusie žiadne špeciálne informácie a tak sa po cca 2,5 hodinovej diskusii tento meeting uzavrel.

Aj keď sa tohto 8. meetingu zúčastnilo len 7 účastníkov z GB, SA, YT, SV, 4X a OM diskusia bola bohatá a veľmi užitočná. Verím, že v tomto trende sa bude pokračovať aj pri meetingoch v budúcom roku. Ja som si z tejto diskusie pre naši činnosť odniesol poznatok, že je potrebné podstatne viac dbať na to, aby si jednotliví rádioamatéri pripravovali kvalitnejšie a učinnejšie systémy záložného napájania, aby sme naozaj vedeli pracovať a poskytovať tiesňovú komunikáciu aj pri výpadku sieťového napájania. K tomu bude potrebné pripraviť viacero inštruktážnych materiálov aj na naše stránky ARES. Zopár námetov by tu aj bolo, len je potrebné ich aj zrealizovať do podoby konkrétnych príspevkov.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku 25.10.2022


IARU R1 TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 ZO DŇA 29.10.2022


Podľa programu aktivít pracovnej skupiny pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1 (https://aresom.wordpress.com/2022/10/21/aktivity-emcomm-skupiny-iaru-r1-v-obdobi-september-december-2022/) sa dňa 29.10.2022 bude konať už druhý tohtoročný test tiesňovej komunikácie cez geostacionárny satelit QO-100. Prvý prebehol dňa 26.2.2022 a informáciu o ňom nájdete na týchto stránkach v príspevku:

Aktuálny test tiesňovej komunikácie cez QO-100 prebehne za obdobných podmienok a ich kompletný popis nájde záujemca na stránke IARU R1:

Ciele testu sú;

1. zvýšiť spoločný záujem o núdzovú komunikáciu.
2. Zvyknite si núdzové komunikačné stanice na vzájomnú spoluprácu.
3. precvičiť si odovzdávanie správ.

Nezabúdajte, že toto nie je súťaž, ide o nácvik núdzovej komunikácie na rozvoj zručností, ktoré budeme potrebovať na poskytovanie medzinárodnej núdzovej siete.

Použité pracovné frekvencie:

Uplink 2400.350 ‑ 2400.380MHz

Downlink 10489.850 – 10489.880MHz

Na pracovnej CoA frekvencii 10489.865 MHz určenej pre tiesńovú komunikáciu bude pracovať riadiaca stanica G4NRC, ktorá bude volať CQ a bude prijímať reporty od protistaníc a bude ďalej ponúkať správy pre tie stanice, ktoré sa prihlásia do TESTU. Ak bude na stanicu G4NRC pileup, tá najprv dá protistaniciam reporty a až potom začne predávať správy, čo môže trvať aj niekoľko minút.

Ďalšou frekvenciou na ktorej bude prebiehať činnosť v teste bude frekvencia 10489,850 MHz, na ktorej môžu pracovať tie stanice, ktoré si chcú vymieňať správy medzi sebou nezávisle od riadiacej stanice G4NRC.

V teste sa budú prenášať správy vo formáte IARU, ako je to pre tieto testy IARU R1 obvyklé. Popis tohto formátu je uvedený na týchto stránkach v článku:

Pokiaľ sa niekto chce zapojiť do tohto testu, mal by si naštudovať problematiku vysielania rádiogramov vo formáte IARU a mal by sa do testu vopred prihlásiť a to e-mailom na moju emailovú adresu: stano.om8st@gmail.com.

Pre tých, ktorí nemajú vybavenie na komunikáciu cez tento satelit je tu možnosť sledovať túto komunikáciu aspoň ako poslucháči a to prostredníctvom SDR prijímačov na adresách:

https://eshail.batc.org.uk/nb/

http://websdr.is0grb.it:8901/

Ak má niekto navyše aj možnosť nahrávať zachytenú komunikáciu, rád prijmem tieto zvukové nahrávky vo formáte mp3. Poslúži to na ďalšie vyhodnotenie komunikácie a hľadanie chýb, ktoré sa pri tejto komunikácii vyskytujú.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku 21.10.2022