Design a site like this with WordPress.com
Začíname

TIESŇOVÉ TELEFÓNNE LINKY


ÚVOD

Poznanie telefónnych čísle, na ktoré je potrebé telefonovať v prípade rôznych chorôb, zranení , požiarov, autohavárií a iných nešťastí je veľmi dôležité pre všetkých občanov , rádioamatérov nevynímajúc. V tejto časti sa okrem vymenovania samotných čísle oboznámime trošku bližšie s problematikou tiesňových volaní na štandardné tiesňové telefónne linky, za ktorými je potrebné vidieť rôzne zložky nášho Integrovaného záchranného systému (IZS).


ZOZNAM TIESŇOVÝCH TELEFÓNNYCH LINIEK

Tabuľka telefónnych liniek na dôležité zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) na Slovensku a stručný popis toho ako správne komunikovať na týchto linkách aj keď sme v strese z mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzameAPLIKÁCIA HZS – HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Pri hlasovom volaní na tiesňové linky musíme záchranárom uviesť viacero informácií, ktoré sú dôležité na to, aby bolo možné vyslať záchranný team – posádku na správne miesto (správnu adresu) a so správnymi informáciami o postihnutom / postihnutých. Zatiaľ čo pri volaniach z domu vieme uviesť našu presnú polohu – adresu, pri volaniach pri nešťastí v horách to môže byť aj veľmi komplikovane, pretože nie každý sa rovnako dobre orientuje v teréne a vie popísať presne, kde sa nachádza. Preto je veľmi dobré, ak túto polohu vieme upresniť pomocou systému GPS, ktorý je zabudovaný vo väčšine inteligentných mobilných zariadení – smartfónov. Súčasne je vhodné, ak vieme poskytnúť záchranárom aj ďalšie informácie o sebe alebo o iných postihnutých rýchlo a bezchybne. Tieto služby navyše základného hlasového volania na tiesňovú linku nám poskytuje aplikácia HZS – Horská Záchranná Služba.


Posledná aktualizácia stránky: 25.10.2021


%d blogerom sa páči toto: