Design a site like this with WordPress.com
Začíname

PRÍRUČKY A MANUÁLY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU


NÁVRAT NA PREDOŠLÝ ČLÁNOK:
TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA – ÚVOD


Tiesňová komunikácia je v podstate bežná rádiová komunikácia, ktorá sa však realizuje v mimoriadnej (tiesňovej situácii) a to musíme brať do úvahy. Na tiesňovú komunikáciu musíme byť  aj trochu pripravení a tonie len po technickej stránke,  ale naozaj z viacerých hľadísk, akým je napríklad aj zvládanie stresu, zvládanie komunikácie s mnohými novými a neznámymi ľuďmi,  práca v sťažených podmienkach prechodného (portable) stanovišta a za  nepriaznivého počasia a mnoho ďalšieho.

O tiesňovej komunikácii je možné písať celé knihy. Medzinárodná rádioamatérska únia  IARU R1 napríklad pripravila  pomerne komplexnú príručku (rozsah 93 strán) s názvom  IARU Emergency Telecomunications Guide

(posledná revízia tohto dokumentu je z r.  2015) 
Túto príručku chceme preložiť aj do slovenčiny.  Zatiaľ máme urobený preklad len prvých dvoch kapitol z celkového počtu 21 kapitol tohto dokumentu.

Pre praktické použitie a pre prvý kontakt s problematikou však vystačíme s jednoduchšími dokumentmi, ktoré má A.R.E.S.  pri SZR pripravené už od začiatku svojej existencie a ktorých  obsah príliš „nestarne“ ani s pribúdajúcimi  rokmi.  Tieto dokumenty tu máme pripravené v pdf verzii, ktorú je možné stiahnuť a vytlačiť pre vlastnú potrebu, aby sme to mali k dispozícii, keď bude potreba.


MATERIÁLY A.R.E.S. PRI SZR

Tieto materiály sú síce stručné, ale pre naše potreby zatiaľ postačujúce. Máme však v úmysle pripraviť trošku rozsiahlejšiu príručku, avšak nie až v rozsahu, aký má príručka IARU.  

Prvý z pôvodných materiálov:    

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ.pdf

Tu sú len heslovito uvedené základné zásady, ktorými sa má riadiť každý rádioamatéra zvlášť člen skupín A.R.E.S., pokiaľ má úspešne zvládnuť komunikáciu v tiesňových situáciách.

Rozsiahlejším manuálom A.R.E.S. pre tiesňovú komunikáciu je:

MINI MANUÁL TIESŇOVEJ PREVÁDZKY (2007).pdf

Jednoduchá príručka, v ktorej sú popísané základné pravidlá o tom kto, ako a na akých frekvenciách vytvára rádiové siete A.R.E.S., ako sa komunikuje v týchto sieťach, aké je doporučené minimálne technické vybavenie a aká má byť ďalšia výbava rádioamatéra na 3 dni činnosti v tiesňovej situácii.


MATERIÁLY IARU R1  

Okrem týchto vlastných  príručiek,  ktoré boli pripravené pre potreby A.R.E.S. pri SZR , máme k dispozícii aj preklady jednoduchších dokumentov z dielne IARU R1.  Je to predovšetkým dokument: 

MEDZINÁRODNÉ POSTUPY TIESŇOVEJ PREVÁDZKY IARU – SK.pdf

V tejto stručnej príručke sú uvedené spôsoby, ktorými máme postupovať pri tiesňovej komunikácii a je tu stručne popísaná štruktúra Rádiogramu IARU R1,  teda telegramu, ktorý sa prenáša cez rádio od pôvodcu k adresátovi. Práca s rádiogramami vyzerá na prvý pohľad jednoduchá, avšak nie je tomu tak, ako sme sa o tom mohli presvedčiť počas viacerých medzinárodných cvičení typu GLOBALSET,  ktorých sme sa pravidelne zúčastňovali v rokoch 2008-2014  a kde hlavnou náplňou cvičenia bolo odosielanie a príjem  týchto rádiogramov cez rádiovú sieť  na KV a to v medzinárodnom prostredí Európskych rádioamatérskych staníc. 
(viď položku MENU vľavo:  CVIČENIA IARU R1)

Samotné prázdne tlačivo  (blanket telegramu), ktoré sa používa pri prenose rádiogramov   je možné  si stiahnuť  tu:

BLANKET TELEGRAMU IARU.pdf

Jedná sa o medzinárodne používaný vzor, ktorý nemá význam prekladať do slovenčiny, skôr je po potrebné na školeniach, v príručkách a počas praktických cvičení nacvičovať a vysvetľovať správne vyplňovanie týchto tlačív a správne odosielanie a príjem  týchto rádiogramov. Tu máme ešte veľké medzery.  

Viac o spôsobe používania týchto rádiogramov je uvedené v príspevku:
PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU


ĎALŠIE UŽITOČNÉ MATERIÁLY TÝKAJÚCE SA RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE

K problematike tiesňovej komunikácie existuje veľké množstvo rôznych materiálov z ktorých tu tie, ktoré sú alebo môžu byť pre naši činnosť užitočné publikujeme, aby boli k dispozícii pre širšiu čitateľskú verejnosť.

Pre tiesňovú komunikáciu platia vo všeobecnosti isté pravidlá, ak má byť úspešná a ak má pomáhať pri organizovaní záchranných prác. Rádioamatéri nie sú a zrejme ani nebudú profesionálmi v oblasti tiesňovej komunikácie a tak mnohé z týchto pravidiel a postupov neovládajú. Avšak môže sa stať, že niektorí z nás sa dostanú k potrebe zabezpečiť tiesňovú komunikáciu a preto nezaškodí, ak sa poučíme aj z materiálov, ktoré sú primárne určené pre potreby profesionálnych záchranárskych teamov.

Tu sa pre naše potreby hodí materiál, ktorý bol spracovaný pre potreby profesionálnych hasičov a ktorý v anglickej skratke “VALIDATE” zachycuje tie najpodstatnejšie prvky / postupy, ktoré je potrebné dodržiavať, ak má byť tiesňová komunikácia úspešná. Tento materiál je tu uvedený v pdf formáte a tak je možné si ho stiahnuť a v prípade záujmu aj vytlačiť , aby bol vždy po ruke.

POSTUPY PRI SPRACOVÁVANÍ TIESŇOVÝCH VOLANÍ V SKRATKE VALIDATE-V2.pdf


NASLEDUJÚCI ČLÁNOK:
FREKVENCIE POUŽÍVANÉ PRI KRÍZOVEJ KOMUNIKÁCII


Posledná úprava príspevku: 17.5.2021


%d blogerom sa páči toto: