Design a site like this with WordPress.com
Začíname

CVIČENIA IARU R1 ZA ROK 2022


Rok 2022 bol mimoriadne bohatý na rôzne cvičenia, ktoré zorganizovala Pracovná skupina pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1. Už začiatkom roka bol vypracovaný nasledovný harmonogram týchto cvičení a online stretnutí, v ktorom presné termíny konaní testov v druhom polroku 2022 boli upresňované neskôr :

DateEvent
February 26, 2022QO-100 Test
March 27, 2022HF JS8call test
April 23, 2022Co-Ordinators Webex
May 21, 2022HF SSB/CW
June 24, 2022Open meeting at Friedrichshafen(DE)
July , 2022Digital System Check-in
September 24, 2022Co-Ordinators Webex
October 29, 2022QO-100 Test
November 19, 2022Digital System Check-in
December 12, 2022HF SSB/CW

Keďže väčsiny týchto cvičení sme sa aj aktívne zúčastnili a o našej účasti boli priebežne publikované informačné materiály na týchto stránkach, záujemca o tieto testy sa môže o ich popozíciach , priebehu a výsledku dozvedieť z nasledujúcich dokumentov, ktoré sú tu sústredné, na jednom mieste, aby sa ziskal prehľad o týchto aktivitách.


1. TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 DŇA 26.2.2022


2. TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE MÓDOM JS8CALL DŇA 27.3.2022


3. TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 NA KV MÓDOM CW/SSB DŇA 21.5.2022


4. TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 NA KV MÓDOM WINLINK 30.7.2022

O tomto teste bol publikovaný príspevok až neskôr v novembri 2022 v príspevku:


AKTIVITY EMCOMM SKUPINY IARU R1 V OBDOBÍ SEPTEMBER – DECEMBER 2022

V toto príspevku boli upresnené dátumy testov na druhý polrok 2022.


5. TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 ZO DŇA 29.10.2022

Toto bol v poradí už 5. test tiesńovej komunikácie, ktorý usporiadala v roku 2022 skupina Emcomm pri IARU R1 a súčasne druhý test tohoto typu v roku 2022. Štefan OM2ABC, ktorý sa zúčastňoval predošlých testov cez QO-100 v danej chvíli nemal funkčné zariadenie a preto sa nemohol tohoto testu zúčastniť. Keďže nemám zatiaľ zostavu na prácu cez tento satelit, mohol som len sledovať priebeh cvičenia na online SDR serveroch. Využil som túto možnosť a urobil som z tohoto testu zvukové nahrávky, ktoré bude možné využiť pri ďalších školeniach ARES a príprave rádioamatérov na takúto tiesňovú prevádzku.


6. TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 NA KV MÓDOM WINLINK 19.11.2022

Tohto cvičenia som sa nezúčastnil, nakoľko termín testu kolidoval s našim Rádioamatérskym stretnutím v Poprade. Napriek tomu informácie o tomto WINLINK teste som zverejnil v aktualite:7. TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE IARU R1 NA KV MÓDOM CW/SSB DŇA 10.12.2022

Tohoto testu tiesňovej komunikácie sa zúčastnila väčšia skupina rádioamatérov a aj keď kvôli zlým podmienkam na pásme sa nepodarilo preposlať viacero rádiogramov, cieľ testu bol splnený.

Pred samotným testom, ktorého sa mohlo zúčastniť viacero rádioamatérov z OM , ak sa vopred prihlásili , boli zverejené jeho propozície v príspevku:

Samotný priebeh testu a jeho výsledky boli po teste vyhodnotené v samostatnom príspevku publikovanom na konci decembra:


Táto bohatá séria medzinárodých testov tiesňovej komunikácie priniesla veľa skúseností ohľadom použiteľnosti jednotlivých módov či prostriedkov (satelit QO-100) v tiesňovej komunikácii a ukázali sa aj niektoré problémy so samotným organizovaním týchto testov, kde nie vždy vedeli účastnici testu správne organizovať posielanie správ. To sa týkalo hlavne digitálneho módu JS8CALL. Z týchto skúseností si zrejme zoberieme nejaké ponaučenia pre postupy pri ďalších podobných medzinárodných testoch. A to je práve aj jeden z cieľov takéhoto testovania.

Stano OM8ST


Posledná úprava príspevku : 19.4.2023


%d blogerom sa páči toto: