ROKOVANIA A.R.E.S. O SPOLUPRÁCI S MVSR


25.7.2013 – rokovanie zástupcov MV SR a A.R.E.S. sa konalo 18.7.2013. Predseda A.R.E.S. informoval o možnostiach rádioamatérov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a predložil návrh na rámcovú zmluvu, obsah ktorej bude predmetom ďalších rokovaní. O priebehu rokovania budú informovať svojich nadriadených. Predseda informoval prezídium SZR a krajských koordinátorov A.R.E.S..


26.6.2013 – Vzhľadom na situáciu okolo zmluvy o spolupráci v ZA kraji, kde bolo odporúčané uzatvorenie zmluvy na vyššej úrovni, zaslal predseda A.R.E.S. písomnú žiadosť na MV SR o rokovanie a možnosť uzatvorenia rámcovej zmluvy o spolupráci.