Design a site like this with WordPress.com
Začíname

3.3. PRÍRUČKY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – SLOVENSKÉ


Niekoľko základných príručiek pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v slovenčine:

MINI MANUÁL TIESŇOVEJ PREVÁDZKY (2007).pdf

MEDZINÁRODNÉ POSTUPY TIESŇOVEJ PREVÁDZKY IARU – SK.pdf

IARU PRÍRUČKA PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU (SK).pdf

Preklad (zatiaľ len kaptioly 1-2) IARU príručky pre tiesňovú komunikácu z anglického jazyka. Na kompletnom preklade originálneho dokumentu s 94 stranami sa pracuje.

PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU .pdf

POSTUPY PRI SPRACOVÁVANÍ TIESŇOVÝCH VOLANÍ V SKRATKE VALIDATE-V2 .pdf

FREKVENCIE POUŽÍVANÉ PRI TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII

Zatiaľ je tu linka na príslušnú podstránku, ale pripravujeme samostatný dokument – tabuľky s týmito údajmi v formáte pdf vhodný na vytlačenie do papierovej formy..


Pozledná úprava príspevku 10.4.2023


%d blogerom sa páči toto: