Design a site like this with WordPress.com
Začíname

CVIČENIA IARU R1 ZA ROK 2021


V roku 2021 sa možno aj pod vplyvom pandémie COVID-19 ale určite pod vplyvom niekoľkých online stretnuti Pracovnej skupiny pre tiesňovú komunikácu pri IARU R1 po dlhšej odmlke začali opäť organizovať medzinárodné cvičenia tiesňovej komunikácie. Posledné takéto cvičenia sa uskutočnili v roku 2015 a tak sme tu mali päťročnú pauzu.

Za uplynulé obobie sa však významným spôsobom obohatili možnosti rádioamatérov v oblasti tiesňovej komunikácie a to o možnosť využiť nové digitálne módy ako je predovšetkým mód JS8CALL ale aj možnosť využiť na tiesňovú komunikáciu aj geostacionárny satelit QO-100. Zaujímavé možnosti komunikácie aj na väčšie vzdialenosti poskytuje sieť DMR. Aj použitie tejto siete ne tiesńovú komunikáciu sme si chceli overiť v praxi . To boli ďalšie impulzy pre to, aby sa v medzinárodnom meradle opäť rozbehli testy tiesňovej komunikácie.

V roku 2021 sa podarilo zorganizovať tri takéto testy:

DateEvent
April 11, 2021JS8CAL TEST
May 9. 2021QO-100 TEST
April 23, 2022E7 TEST na sieti DMR

Ku každému z týchto testov boli na tejto stránke v časti AKTUALITY publikované príslušné informačné materiály, ktoré tu teraz prehľadne prezentujeme.


EMCOMM TEST DIGI MÓDOM JS8CALL (NEDEĽA 11. APRÍL 2021)


TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 (9.5.2021)

Tohto testu sa týka aj ďalší príspevok:

ZVUKOVÉ NAHRÁVKY Z TESTU TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 DŇA 9.5.2021


CVIČENIE PRENOSU RÁDIOGRAMOV FORMÁTU IARU NA DMR TG 218 (ARABIH -E7) A JEHO VYHODNOTENIE

Tento test síce nezorganizoval priamo Greg Mossop G0DUB ako aktivitu IARU R1, ale bola to aktivita rádioamatérov z Bosny a Herzegoviny, na ktorú pozvali aj ostaných členov Pracovnej skupiny pre EMCOMM pri IARU R1 a tak z pôvodne lokálneho testu sa z toho vyvinul medzinárodný test, ktorého špecifikom bol mix používaných jazykov, keď miestne stanice komunikovali v srbochorvátčine a zahraničné stanice komunikovali v angličtine. Ale presne takáto situácia môže vzniknúť pri reálnej tiesňovej udalosti a aj na to musíme byť pripravení.


V jarných mesiacoch 2021 boli teda preskúšané možnosti medzinárodnej tiesňovej komunikácie všetkými novými možnosťami a to módom JS8CALL, komuikácie cez satelit QO-100 ako aj cez sieť DMR a to je dobrý začiatok. Tieto testy nepokračovali aj v druhom polroku a to vzhľadom na to, že mnohí členovia Pracovnej skupiny a hlavne Greg Mossop G0DUB bol zaangažovaný do prípravy a priebehu konferencie “IARU R1 25th GENERAL CONFERENCE october 2021” a tak nebol čas venovať sa testovaniu.

Stano OM8ST


Posledná úprava príspevku : 19.4.2023


%d blogerom sa páči toto: