Archívy kategórie: AKCIE ARES V KRÍZOVÝCH SITUÁCIACH

A.R.E.S. pri SZR A POMOC UKRAJINETieto stránky sú venované príprave rádioamatérov na prípadnú tiesňovú komunikáciu, ak dôjde v krajine ku nejakej katastrofe hlavne v dôsledku prírodných síl ale a iných nešťastí v spôsobených ľudskou činnosťou. Okrem organizačných a technických príspevkov tu nájdeme v časti AKTUALITY aj rôzne správy o tom, kde vo sveta došlo ku nejakému nešťastiu a ako pri tom prípadne pomáhali aj rádioamatéri svojimi prostriedkami. Doteraz sa tieto správy týkali predovšetkým oblasti Karibiku alebo aj Ázie a to najčastejšie v dôsledku takmer pravidelných hurikánov a tajfúnov, ktoré tieto časti sveta príliš často zasahujú.

V minulom roku sme však mali extrémne katastrofy aj v európskych podmienkach ako napríklad katastrofálne povodne v Nemecku, Belgicku, Holandsku, ale aj tornádo na južnej Morave v tesnej blízkosti Slovenských hraníc, ale ďalšie menšie tornáda sa vyskytli aj na Slovensku či v blízkom Poľsku. Kým pri takýchto tiesňových situáciách v karibskej oblasti alebo v ázijských krajinách sa často uplatňujú aj rádioamatérske služby, v rámci Európy to zatiaľ nebolo potrebné.

Začiatok tohto roka nám v januári a začiatkom februára priniesol veľké búrky v oblasti Britských ostrovov, ako aj západnej Európy ale nikto nepredpokladal, čo sa stane na Európskom kontinente koncom februára a to konkrétne dňa 24.2.2022. V tento deň ruské vojská začali ničím nevyprovokovanú vojnu proti svojmu susedovi – Ukrajine. Vzhľadom na obrovské vojenské cvičenie v Bielorusku, ktoré tomu predchádzalo sa mnohí obávali , že by k tomu mohlo dôjsť, avšak iní tvrdili, že k takému niečomu v 21. storočí už nemôže dôjsť – a predsa sa to stalo.

Vojna na Ukrajine zúri už takmer mesiac a jej výsledkom je okrem zničených ukrajinských miest, dedín, závodov a infraštruktúry krajiny aj neuveriteľný EXODUS miliónov obyvateľov Ukrajiny – prevažne žien, detí a starých ľudí, keďže muži v zrelom veku ostali bojovať proti votrelcovi. Títo utečenci odchádzajú do susediacich krajín, najviac do Poľska, ale aj k nám na Slovensko a následne do Čiech , ďalej odchádzajú aj do Maďarska, Rumunska, Moldavska a v menšej miere aj do iných smerov. A tak to, čo sme len z bezpečnej vzdialenosti pozorovali v Iraku, Sýrii a podobných krajinách máme teraz u nás – utečeneckú krízu doteraz nepredstaviteľných rozmerov priamo pred našimi očami v našich mestách a dedinách.

Jednoznačne som povedal, kto je agresor a kto je jeho obeťou, ale nechcem ďalej uvádzať ani situáciu v tejto krajine ani analyzovať príčiny či predpovedať ďalší vývoj. Toho sú plné médiá a kto chce, tak si tam môže nájsť potrebné informácie.

V rámci našej stránky ARES vzniká otázka, ako vieme pomáhať riešiť túto tiesňovú situáciu našimi prostriedkami. Tu je zatiaľ situácia jasná. Podľa štatútu ARES totiž platí:

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len “SZR”) na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciach. Aktivovanie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. je výlučne v prospech samosprávy obcí a štátnej správy, v rámci “Integrovaného záchranného systému” počas mimoriadnych situácií. Rádioamatérske rádiostanice pracujú na rádioamatérskych pásmach, pokiaľ nie je stanovené inak.

Súčasne podľa v súčasnosti povoľovacích podmienok pre rádioamatérske stanice platí:

V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.

Aj keď táto utečenecká kríza je obrovskou záťažou pre všetky okolité krajiny vrátane nás, z hľadiska rádioamatérskej tiesňovej služby nie sú splnené podmienky na to, aby bolo možné a potrebné ju aktivovať. Aj preto nerobíme žiadne konkrétne aktivity ba dokonca nerobíme narýchlo ani nejaké testy tiesňovej komunikácie, aby sme snáď nevyvolali nejakú paniku.

Napriek tomu, každý rozumný človek, ktorý sa vie vcítiť do situácie týchto nešťastných ľudí – utečencov z vlastnej krajiny vie, že potrebujú našu pomoc a to viacerými spôsobmi. Je potešiteľné, že hneď od začiatku krízy sa zdvihla u nás veľká vlna solidarity a dobrovoľníckej pomoci zo strany rôznych dobrovoľníckych skupín orientovaných na pomoc ľudom v kríze, ale pomôcť prišli aj nezávislí jednotlivci a pomáha vlastne takmer každý, kto môže a spôsobom akým vie. Zorganizovali sa už aj štátne inštitúcie a zabezpečujú rôzne formy pomoci, aj keď je to nesmierne ťažké. Ľudia, inštitúcie ale aj financie sú ešte stále vyčerpané dlhotrvajúcou pandémiou COVID19, ktorá zďaleka ešte neskončila a teraz sme opäť skúšaní inou formou.

Čo teda môžeme my ako rádioamatéri zo skupín ARES robiť ?

Určite nie je teraz potrebné a možné uvažovať o použití rádioamatérskych prostriedkov na podporu aktivít, ktoré sa aktuálne vyvíjanú v podstate na celom Slovensku od hraníc s Ukrajinou až po Bratislavu. Avšak každý rádioamatér, ktorý sa zapojil do svojej skupiny ARES v kraji svojim podpisom na prihláške sľúbil, že bude pomáhať ľudom v tiesni, pričom sa implicitne predpokladalo, že to bude poskytnutím náhradnej rádiovej komunikácie. Teraz tá druhá polovica tvrdenia nie je aktuálna, ale pomáhať ľudom v núdzi je momentálne veľmi potrebné a to akýmkoľvek vhodným spôsobom. Tých foriem je veľa a každý si z nich môže vybrať tú, ktorú vie zabezpečiť a ktorá je dostatočne účinná. Môže to byť forma finančnej pomoci, môže to byť forma materiálnej pomoci, ale taktiež aj forma osobnej pomoci ak sa niekto prihlási ako dobrovoľník pre prácu v niektorom z vybudovaných alebo práve zriaďovaných Centier pomoci Ukrajine.

Prehľad organizácií a účtov, cez ktoré sa dajú tieto formy pomoci realizovať je možné nájsť na internete. Jeden súhrnejší zoznam týchto organziácií bol zverejnený aj na stránke denníka N:

https://dennikn.sk/2761860/ako-pomoct-ludom-z-ukrajiny-a-ich-aktualnym-potrebam-prehlad-organizacii/

Tento zoznam je možné si stiahnuť tiež v podobe PDF súboru s detailne vyznačenými linkami na príslušné stránky TU:

AKO POMOCT ĽUĎOM Z UKRAJINY.pdf

Určite mnohí z vás našli už svoju formu pomoci a prispeli svojim vkladom (hoci len malým) do celého spektra aktuálne poskytovanej pomoci utečencom z Ukrajiny. Kto chcel nečakal na túto výzvu, ale konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Zrejme sa nedozvieme, akými rôznymi spôsobmi aj naši rádioamatéri pomáhali utečencom vo svojom okolí. Je to vecou každého, či sa tým bude chváliť alebo nie. Ja viem len o jednej konkrétnej pomoci rádioamatérov z východného Slovenska, ktorí sú súčasne aj dobrovoľnými hasičmi v DHZ Soľ pri Vranove a ktorí už v prvých hodinách a dňoch po vypuknutí vojny postavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vojenské stany, aby sa mali kam prichýliť pred zimou a nečasom všetci, ktorí momentálne prichádzali z Ukrajiny cez tento hraničný priechod. Vďaka im za ich rýchlu a účinnú pomoc.

V súčasnosti sa však pripravuje ďalšia forma a miesto pomoci, kde sa budú môcť zapojiť aj rádioamatéri. Mestský úrad v Žiline totiž oslovil Krajské koordinačné centrum ARES v Žiline, menovite jeho krajského koordinátora Milana OM6ZS zo žiadosťou o získanie dobrovoľníkov pre krajské Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. Viac informácií o tomto centre je možné získať na adrese:

Podľa tejto požiadavky je najväčší záujem o dobrovoľníkov s aspoň čiastočnými znalosťami ukrajinského alebo ruského jazyka. Občas sa uplatni aj angličtina. Ďalšími požiadavkami je mať vodičský preukaz a byť dostupný a  ochotný zúčastniť sa akcie aj v noci.

Zajtra 22.3.2022 pôjde Milan na poradu na MÚ Źilina a zrejme po nej poskytne bližšie informácie.

Čo k tomu dodať

Osobné zapojenie sa do pomoci Ukrajine formou dobrovoľníckej pomoci je samozrejme tou najnáročnejšou formou, pretože vyžaduje vklad celého človeka do tejto činnosti. Pre rádioamatérov, ktorí sa reálne chcú pripravovať pre akúkoľvek pomoc ľudom v tiesni pri katastrofách rôzneho druhu to však môže byť veľmi dobrou životnou skúsenosťou a to aj napriek tomu, že tu nejde o poskytovanie rádiovej komunikácie v tiesňových situáciách. Samotnú rádiovú komunikáciu by sme mali vedieť zvládnuť bez väčších problémov. Čo je však podstatne náročnejším prvkom poskytovania pomoci je schopnosť pracovať pod stresom, v novom prostredí s novými ľuďmi, v situáciách, kde nie všetko musí fungovať tak ako to chceme či potrebujeme a pritom si zachovať schopnosť komunikovať s ostatnými členmi teamu a to konštruktívne a iniciatívne hľadať riešenia vznikajúcich problémov. Toto sa nedá získať zo žiadnych príručiek pre tiesňovú komunikáciu, to je potrebné zažiť a teraz je tu takáto možnosť. Každý sa však musí rozhodovať sám za seba. Ale občas platí, že príklady priťahujú. Buďte aj vy takýmto príkladom.

Mne sa to asi nepodarí, lebo zdravie a vek nepustí…..Bol som osobne (nie ako ARES) oslovený jednou dobrovoľníckou organizáciou, či nechcem pracovať ako dobrovoľník v centre pomoci Ukrajincom v Michalovciach. Z vyššie uvedených dôvodov som sa ospravedlnil, ale je mi veľmi ľúto, že som tak musel urobiť. Čas však neviem vrátiť späť a zdravší a mladší už nebudem. A nemôžem na seba prevziať istú zodpovednosť, ktorú nebudem vedieť zvládnuť tak, ako je to potrebné.

Vojna pokračuje a nikto z nás nevie predvídať, ako celé toto šialenstvo bude pokračovať a ako sa to nakoniec (aj pre celé ľudstvo) skončí. Pomoc utečencom z Ukrajiny bude potrebná ešte dlhé obdobie a tak dobrovoľníkov bude stále nedostatok a tak bude možné sa do toho zapojiť aj neskôr. Nie všetko je totiž možné zabezpečiť len štátnymi inštitúciami a ich pracovníkmi. A nemáme vybudované v potrebnej sile špeciálne jednotky na pomoc utečencom (jednotky CO?). Veď kto by na to myslel v čase mieru a kto by to zaplatil. Nikto. Veľmi podobne ako je to teraz aj z krytmi pre obyvateľstvo. Studená vojna predsa skončila a už nič nehrozí ľudstvu – len nová “horúca vojna”, ktorú vidíme v priamom prenose na našich obrazovkách. Takže musíme sa pripravovať na to najhoršie a dúfať v najlepšie.

Stano OM8ST
Predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 21.3.2022


A.R.E.S. AKCIA “ZUBÁK”


Pod týmto mierne záhadným názvom sa skrýva jedna zaujímavá rádioamatérska aktivita, ktorá prebehla v predošlých troch týždňoch v tichosti a len za nepatrného záujmu médií, avšak významnou mierou prispela k tomu, že cca 800 obyvateľov obce Zubák v okrese Púchov  mali aspoň v niečom zmiernenú veľmi náročnú situáciu, ktorá súvisela s rozsiahlou rekonštrukciou elektrických vedení do ich obce, ktoré realizovala  spoločnosť  Stredoslovenská Distribučná spoločnosť a trvala až tri týždne.

Takáto dlhá odstávka dodávky elektrickej energie (aj keď len cez deň) značne zasiahne do života ľudí a svojim dopadom je rovnaká, avšak dlhým trvaním aj horšia  ako v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie v dôsledku snehových kalamít, víchríc, povodní a podobne. Jediný rozdiel je tu v tom, že o tejto udalosti – odstávke vieme vopred a preto je možné sa na to aspoň čiastočne pripraviť. Kalamitné situácie prichádzajú rýchlo a náhle a často niet času a spôsobu, ako byť na to  pripravený.

O tejto nepríjemnej  situácii pre obec Zubák som sa dozvedel z večerných správ na TV Markíza, ktoré odzneli v pondelok 3.6.2019. V príspevku sa starosta obce okrem iného sťažoval, že obec bude  v nasledujúcich troch týždňoch od 10.6.2019 vo veľmi zložitej situácii kvôli dlhodobým odstávkam dodávky elektrickej energie súvisiacimi s plánovanými rekonštrukčnými prácami. Ako  člena a teraz aj predsedu A.R.E.S. sa ma táto situácia v obci Zubák dotkla, pretože silne pripomína situácie pri mimoriadnych udalostiach.  Pri takejto dlhodobej odstávke  dodávky elektrickej energie  pritom hrozilo, že budú (môžu byť) aj problémy s telefonickým spojením z obce cez štandardných operátorov, kedy by sa uplatnili aj prostriedky A.R.E.S., preto som začal uvažovať, ako na to, čo urobiť.   

Po krátkej úvahe, analýze rôznych variant riešenia, analýze personálnych a technických možností aké máme  pre poskytnutie pomoci v tejto oblasti mi vyšlo, že najlepšie bude, keď sa obrátim na  skupinu rádioamatérov – cbčkárov z Dubnice nad Váhom a okolia pôsobiacich v rámci Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie  (www.ocbr.sk), ktorá to má do obce Zubák pomerne blízko. Tak som to aj urobil a poslal som kolegom z OCBR „motivačný email“, v ktorom som ich oboznámil so situáciou v obci Zubák , ktorá tam nastane od pondelka  10.6.2019 a poprosil som ich o pomoc.  Tým sa  rozbehla akcia „Zubák“, ktorej priebeh kolegovia z OCBR podrobne popísali vo svojej správe o akcii uverejnenej na ich www stránke. Pretože som dostal od nich súhlas na zverejnenie tejto ich správy aj inde, uverejňujem ju taktiež tu na našej stránke A.R.E.S  v nasledujúcom  pdf súbore.

ARES- Zubák – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA.pdf (autor: Demonn)

Po pár dňoch odstávky sa v piatok 15.6.2019  objavil na TV JOJ  krátky ale výstižný príspevok redaktorky  Ivety Marešovej o pomoci, ktorú poskytuje  obci Zubák skupina rádioamatérov – cbčkárov z Oblastného CB rádioklubu stredné Považie.

Originálna linka na tento príspevok v archíve TV  JOJ  je nasledovná.

https://www.noviny.sk/slovensko/448542-tri-tyzdne-bez-elektriny-radioamateri-pomahaju-dedine-v-nudzi

Tento príspevok – video z TV JOJ  je však možné pozrieť taktiež priamo na odkaze:
http ://www.ocbr.sk/akcie/Zubak/Zubak.mp4
(V odkaze vynechajte medzery za http : a potom to bude fungovať )

Za túto, možno pre niekoho nezainteresovaného maličkú, avšak pre  obyvateľov obce Zubák dosť podstatnú pomoc v trvaní troch týždňov sa starosta obce  Zubák pán  Pavol Gelo  poďakoval rádioamatérom z OCBR  ďakovným listom:

Poďakovanie starostu obce Zubák.pdf

Pri detailnejšom pohľade na tento list  si môžeme všimnúť, že nie je adresovaný  na OCBR ale na A.R.E.S., čo si mimoriadne vážim, pretože svedčí nielen o ochote kolegov z OCBR  poskytnúť pomoc bez nároku na odmenu, o ich obetavosti, odbornej zdatnosti ale aj o príkladnej skromnosti celého kolektívu z OCBR, ktorý sa zúčastnil na tejto zaujímavej akcii ale tiež,  že túto akciu chápu ako aktivitu A.R.E.S..

Je skutočnosťou, že celú túto aktivitu zrealizovali kolegovia z Oblastného CB rádioklubu Stredné Považie a bez ich ochoty a aktivity by sa nič neudialo. Rovnako je však skutočnosťou, že bez  iniciatívy zo strany vedenia A.R.E.S. by sa žiadna akcia nerozbehla. Kolegovia CB-čkári správne pochopili, čo je to A.R.E.S., že je to  proces, keď správni ľudia na správnom mieste poskytnú iným pomoc v núdzi tými špeciálnymi  prostriedkami, ktoré bežní ľudia neovládajú a ani nemajú (ale oni áno), lebo sú na to pripravení v rámci svojho rádioamatérskeho koníčka, ktorému venujú svoj voľný čas, ale aj svoje voľné peniaze. Preto aj poďakovanie od starostu dali adresovať na  A.R.E.S. .

Niekto sa môže spýtať, či to vôbec bola nejaká  rádioamatérska aktivita, keď sa vlastne  rádiá ani nepoužili (hoci boli pripravené na použitie)  a išlo tu vlastne  predovšetkým  o zabezpečenie záložného napájania pre dávkovač chlóru pre zdroj pitnej vody zásobujúci celú obec ako aj zabezpečenie záložného napájania pre pevnú linku a internet pre starostu, čím sa zabezpečil bezproblémový chod obce a spojenie s okresom ( s tel. č. 112) v prípade vzniku iného problému. Tu je vhodné si uvedomiť, že aj v dobe rádiovo orientovaných mobilných komunikácií je stále ešte pevná linka jedným z najspoľahlivejších spôsobov komunikácie.

Môj názor je, že bola to rádioamatérska aktivita, pretože rádioamatéri a zvlášť priaznivci tiesňovej komunikácie sa  pripravujú na vysielanie z náhradných (portable) stanovíšť počas  portejblových aktivít, pretekov z rôznych výškových kót a podobne a preto poznajú túto problematiku a majú taktiež aj na to potrebné technické vybavenie – záložné zdroje, akumulátory, solárne panely a veci okolo toho. Pri tejto aktivite využili práve túto časť svojich znalostí a vybavenia, bez ktorých samozrejme nie je možné žiadne  vysielanie mimo dosahu  štandardných elektrických rozvodov. To, že sa tentokrát vlastne nevysielalo, na podstate vecí až tak veľa nemení.

Iný sa zas môže pýtať, prečo je to chápané ako akcia A.R.E.S., keď ju nezabezpečovali členovia krajských skupín A.R.E.S. , ktorý sú registrovaní v A.R.E.S. (https://aresom.wordpress.com/clenstvo/ako-sa-stat-clenom-radioamaterskej-tiesnovej-sluzby-a-r-e-s/), ale iní v rádioamatérskej tiesňovej službe službe A.R.E.S. (zatiaľ) neregistrovaní rádioamatéri bez licencie.

Tu je opäť potrebné skonštatovať, že A.R.E.S. to nie je organizácia, ktorá má svoje IČO,  sídlo, fixné členstvo, každý člen platí (poctivo) vysoké členské poplatky a hľadajú sa sponzori, ktorí by podporili činnosť organizácie atď . Podľa svojich stanov A.R.E.S.  je „súbor opatrení…. na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciach.)

Registrovaným „členom“ A.R.E.S. sa môže stať  každý (rádioamatér), ktorý je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S. a riadiť sa pravidlami A.R.E.S. Môže to urobiť tým, že vypíše prihlášku do A.R.E.S. ale podstatne lepšie je, keď priamo ukáže  svojou konkrétnou aktivitou, že naozaj je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S. ako to bolo v tomto prípade. Pritom A.R.E.S. sa neorientuje len na licencovaných rádioamatérov s pridelenou volačkou, ale má vo svojich radoch aj rádioamatérov bez licencie, ktorí môžu vysielať len vo voľných pásmach CB (27MHz) a PMR (446 MHz). To je ďalší dôvod, prečo môžeme akciu „Zubák“ chápať ako aktivitu A.R.E.S. Pritom použitie voľne použiteľných CB a PMR zariadení má v krízových situáciach aj svoje výhody, pretože ich môžu používať aj osoby bez rádioamatérskej licencie, teda napríklad starostovia obcí a iní “civili – nerádioamatéri”, čo vytvára nové možnosti pre organizáciu a zabezpečenie spojenia. Poprvýkrát v rámci A.R.E.S. sa to osvedčilo už v roku 2008 počas akcie “Livov”. ( pozri: https://om8st.wordpress.com/ares/ares-domace-aktivity/a-r-e-s-aktivita-livov-jul-2008/ )

Pri hodnotení akcie „Zubák“ nesmieme zabudnúť ani ďalšiu veľmi dôležitú osobu, ktorou je starosta obce.  Starosta obce (starosta mestskej časti, primátor mesta) je ten funkcionár, ktorý má na starosti svoju obec (mesto) ako celok a plní veľmi dôležité povinnosti aj pri vzniku mimoriadnych situácii v jeho obci v rámci predpisov o civilnej ochrane  obyvateľstva. Je to ten, na koho sa máme  obracať, ak chceme v jeho „teritóriu“ vyvíjať nejakú činnosť smerujúcu k pomoci pri mimoriadnej situácii.  Tak to bolo aj počas akcie „Livov“ v roku  2008 a rovnaký postup som odporučil aj kolegom z OCBR pri akcii v obci Zubák.

Starosta správne zareagoval na ponuku pomôcť, komunikoval s rádioamatérmi, popísal svoje najväčšie problémy a spoločnými silami sa tak obe strany dopracovali k správnemu riešeniu niektorých  problémov obce počas odstávok dodávky elektrickej energie. To, že tým hlavným problémom obce nebolo zabezpečenie náhradného spojenia pomocou rádiových prostriedkov (CB, PMR) ale niečo iné,  nie je až také podstatné. Veď zabezpečenie  kvalitnej pitnej vody pre veľkú obec na obdobie  troch týždňov bol skutočne zásadný počin. To, že rádioamatéri nie sú všemocní a nevedia vždy, všade a s čímkoľvek pomôcť je snáď každému zrejmé. Tu však maximálne využili svoj potenciál.

Takže na záver chcem už len poďakovať kolegom z Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie za  ich prínos pri zabezpečení tejto akcie a vyjadriť radosť z toho, že slová o ochote OCBR zapojiť sa do činnosti A.R.E.S, ktoré odzneli  počas nášho stretnutia v Košiciach počas ich expedície RAPS 2018 (august 2018) neboli len prázdnymi gestami, ale skutočným záujmom o vec. Nikto z nás vtedy nevedel, že nás čaká ani nie o rok takáto „skúška pravdivosti a dôvery”, v ktorej so cťou obstáli, čo ma veľmi teší.

Stano OM8ST
Predseda A.R.E.S. pri SZR


SMUTNÝ DODATOK

Celú túto úspešnú akciu zabezpečili (nelicencovaní) rádioamatéri z Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie  (www.ocbr.sk), ktorí tu ale neboli priamo menovaní svojim vlastným menom. Dnes však je vhodné a potrebné povedať, že celú túto akciu zabezpečil osobne a svojimi zariadeniami predovšetkým jeden z najaktívnejších členov OCBR a to Satelit – Ladislav Nagy. Spomíname ho tu hlavne pre to, že tento skromný a ochotný človek už nie je medzi nami. Zomrel dňa 4.11.2020 na následky pohromy, ktorá dodnes gniavi celý svet – COVID-19. Česť jeho pamiatke. Bude chýbať nielen kolektívu OCBR, ale aj širšej komunite rádioamatérov so záujmom o tiesňovú komunikáciu.


Posledná úprava príspevku: 5.2.2022


KRÍZOVÁ SITUÁCIA PO BLESKOVÝCH POVODNIACH V OKRESE BARDEJOV 07-2008


02.8.2008 – Stano OM8AXU dostal správu, že telefónne spojenie v Livovskej Hute je obnovené, preto odchádza zrušiť rádiové spojenie zriadené  ARES-om. Rádiové spojenie ARES bolo zriadené iba do doby zabezpečenia profesionálneho spojenia so súhlasom miestnych funkcionárov. Aj keď trvalo iba 2 dni, určite bolo minimálne morálnou podporou v postihnutej oblasti. Z tejto akcie si treba zobrať poučenie do budúcna a to, že aj keď profesionálny krízový pracovník povie, že nepotrebujú pomoc, treba sa spýtať miestnych funkcionárov. Tí totiž najlepšie vedia, čo ľudia potrebujú.


31.7.2008 – na základe informácií z TV, že obec Livovská Huta je odrezaná od sveta, je bez spojenia a pokusy (podľa TV) zriadiť VKV spojenie do susednej dediny Livov boli neúspešné, ponúkol KK za KE kraj Stano OM8AXU pomoc zo strany ARES na zabezpečenie spojenia. V poobedňajších hodinách Stano OM8AXU so synom a synovcom a Stanom OM3WSG zabezpečujú vybudovanie spojenia z Livovskej huty do Livova.