ZEMETRASENIE V TURECKU A ZÁPLAVY V THAJSKU 10-2011


24.10.2011 – Z dôvodu silného zemetrasenia v Turecku prebieha núdzová komunikácia na frekvencii 7092 kHz USB. Žiadame všetkých rádioamatérov, aby sa vyvarovali vysielaniu v oblasti tejto frekvencie.

18.10.2011 – Vzhľadom na prebiehajúcu núdzovú komunikáciu Thajských rádioamatérov pri pomoci na odstraňovaní následkov záplav Vás žiadame, aby ste v prípade, že budete počuť komunikáciu v oblasti frekvencií 7060 a 7063 kHz nerušili svojim vysielaním túto prevádzku. Podľa množstva vody a pokračujúcich zrážok je predpoklad, že núdzová komunikácia bude prebiehať viac dní. 
Video v thajčine.