VYHODNOTENIE TESTU IARU R1 ZO DŇA 10.12.2022


V sobotu 10.12.2022 sa konal posledný test tiesňovej komunikácie, ktorý v tomto roku usporiadala skupina pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1 (https://aresom.wordpress.com/2022/12/08/test-tiesnovej-komunikacie-iaru-r1-modmi-ssb-cw-sobota-10-12-2022/)

Išlo o druhy test IARU R1 realizovaný hlasovým módom SSB resp CW módom. Predošlý takýto test sa konal dňa 21.5.2022. (https://aresom.wordpress.com/2022/05/25/report-z-testu-tiesnovej-komunikacie-iaru-r1-na-kv-dna-21-5-2022/)

Kým májového testu sa za OM zúčastnili dve stanice a to Dominik OM1ASD a ja , do tohto druhého testu sa mi postupne prihlásili až 3 ďalšie stanice a to Vlado OM1HI, Patrik OM6PBA a Juraj OM8AGA a tak účasť 4 staníc z OM v tomto teste bola veľmi dôstojná.

Mám skúsenosť z podobných predošlých testov IARU R1, že operátori pri prenose tiesňových správ nevedia správne formulovať správu do podoby rádiogamu formátu IARU a aj pri samontom predávaní (vysielaní) týchto rádiogramov druhej rádiostanici nepostupujú metodicky správne, preto dochádza k predlžovaniu (spomaľovaniu) prenosu správ a ku vzniku chýb. Z uvedených dôvodov som považoval za potrebné prihlásených kolegov na túto úlohu náležite pripraviť a to formou ONLINE ŠKOLENIA, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 5.12. 2022.

Školenie sa týkalo celej problematiky prenosu tiesňových správ, čo je dosť dôležitá téma v pre celú rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu. Preto je táto téma rozoberaná podrobne aj na našej stánke ARES v časti TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA – podkapitole PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU

K tomuto školeniu o prenose správ vo formáte rádiogramov IARU som spracoval aj viacero powerpointových (PPT) prezentácií a tieto som taktiež umiestnil na stránky ARES avšak do časti ŠKOLENIA ARES, ktorá sa nachádza v menu na ľavej strane obrazovky v podkapitole:
ONLINE ŠKOLENIE SYSTÉMU A.R.E.S. O PRENOSE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU POMOCOU HLASU (SSB, FM)

Tohoto školenia sa zúčastnili okrem vyššieuvedených rádioamatérov prihlásených do testu aj ďalší záujemcovia a to Peter OM1APK a Paľo OM0WT . Títo sa v prípade potreby (a podľa ich časových možností) mohli aspoň teoreticky zapojiť na poslednú chvíľu do tohoto testu.


PRIEBEH TESTU

Samotný test sa riadil propozíciami, ktoré sú publikované na stránke IARU R1:
IARU Region 1 SSB/CW Emergency Test – Saturday 10th December 2022

Podľa tohoto dokumentu sa do testu sa vopred prihlásilo len 13 staníc z rôznych krajín , čo nie je až taký problém, pretože pri rýchlosti, akou je možné jednotlivé správy prenášať (približne 5 min/správa) a pri dvoch hodinách testu si vieme spočítať, koľko správ je možné počas testu preniesť, keď je len jedna riadiaca stanica v teste a to Greg G0DUB.

Kľúčovým problémom tohoto testu sa však ukázali iné veci. Prvou nepríjemou skutočnosťou bol fakt, že v pásme 40 m za od 13:00 UTC (teda hodinu pred naším testom so začiatkom o 14:00 UTC) začal pomerne veľký (aj keď len národný – nie ww) 24 hodinový ARI 40/80 contest (https://www.ari.it/en/contest-hf/contest-4080.html) . Pretože vieme, že talianskych rádioamatérov je veľmi veľa a Taliansko nie je až také vzdialené od nás, stalo sa toto pásmo pre náš test tiesňovej komunikácie veľmi veľkou prekážkou, keďže všade na pásme a to vrátane CoA frekvencie 7.110 kHz bolo počuť veľmi silne talianske stanice stanice pracujúce v kontestne. Na frekvencii 7.110 to bola počas nášho testu napríklad stanica IQ3RO.

To, že v čase nášho testu bude paralelne prebiehať na 40 m aj veľký kontest som zistil pomerne neskoro ( v piatok večer 9.12.2022 zo stránky https://www.contestcalendar.com/) a tak sa už nedalo veľa na veci niečo meniť. Akurát som na to upozornil ešte pred testom Grega G0DUB, aby nebol o 14:00 UTC veľmi prekvapený.

Druhou nepríjemnou skutočnosťou boli podmienky na našom druhom pásme 17m, kde sa mala taktiež uskutočňovať tiesňová komunikácia v teste. Tu predpoveď pomienok na stráke VOACAP napríklad pre spojenie OM- GB boli pomerne optimistické, ako ukazuje ” predpovedné koleso” (Prop Wheel) určené pre TX výkon 100W a SSB moduláciu pri použití dipólových antén.

Táto predpoveď zrejme nebola celkom nesprávna, pretože občas sa stanica G0DUB pracujúca z Veľkej Británie objavila na pásme s pekným signálom (SSB alebo aj CW) avšak problémom tu boli veľké úniky (QSB), vďaka čomu nebolo možné dokončiť mnohé spojenia, nech už boli začaté SSB moduláciou alebo aj CW módom.

Vďaka tomu, že do testu boli zo Slovenska zapojené viaceré stanice z rôznych častí krajiny ( OM1HI- Bratislava, OM6BPA Orava, OM8AGA – Košice) , tak sme mohli porovnávať, kto počuje iné stanice pracujúce v teste (a ktoré) a kto prípadne nepočuje nič.

Zatiaľ nebola Gregom G0DUB zverejnená celková správa o tomto nie celkom vydarenom teste (ionosféru nevieme ovplyvniť) , takže neviem tu zatiaľ publikovať koľko správ sa podarilo v teste preniesť medzi jednotlivými krajinami a kontrolnou stanicou. Nejaké prenosy správ medzi Gregom a inými stanicami sa podarilo započuť aj nám, ale kvôli QSB sa to nepodarilo celé zachytiť.

V komunikácii v mailing liste [R1emcor] sa však predsa len objavila aspoň jedna hodnotiaca správa a to od Tilena Cestnika S56CT, ktorý poslal nasledujúci “prehľad diania” počas testu z pohľadu slovinskej stanice S50ARO. Časové údaje z e-mailu som umiestnil do tabuľky, aby boli prehľadnejšie:

Hi,

Short report from S50ARO (operator Primoz – S50PB).
Equipment: portable antenna – EFHV (40m) and a mobile setup (IC-7300) in a car.
…….
Exercise:

UTCBANDNOTE
14:1017mActive but in noise
14:1117 m18.160 CW signal
14:1317m18.155 calling CQ globalset 8min no takers
14:2217m18.160 G0DUB 58 QSO WITH OM1HI 43
14:2717mG0DUB report 37 went up sent message message begins number 1 Siera five zero alpha romeo oscar 12words 1428 address geoss (golf echo oscar siera siera) text Operator Primoz (papa romeo india mike oscar zulu)Running Icom 7300 on battery power Antenna EFHW (echo fox hotel whiskey) Standing by message ends, oversuccess!!
14:3317mG0DUB qso with CT1REP 46 heard 14:37 17m lost G0DUB barley 32 CT1REP 56 distorted audio
14:3817mG0DUB gone CT1REP 57 still very distorted
14:4117mCT1REP over
14:4317mOM1HI 32 calling G0DUB G0DUB Not heard
After that silence.
40 m band was not usable as ARI has a contest.
Made few QSO’s with others, not EmComm stations.

73 DE S56CT
Tilen Cestnik

Toľko citát z Tilenovho e-mailu.

Počas celého testu som nahrával signál z rádia a robil som si priebežné poznámky a tak aj ja mám zachytené určité útržky z diania na pásmach. Pretože sa test konal na dvoch pásmach a občas som sa medzi týmito pásmami prepínal, tak je potrebné mať ku tejto zvukovej nahrávke aj popis toho, na akom pásme a na akej frekvencii sa v danej chvíli nachádzame, ináč to tratí výpovednú hodnotu. Tento popis je rozsiahlejší a tak som ho spracoval do samostatného súboru s uvedením času UTC, minutáže na nahrávke , frekvencii na rádiu a s krátkou poznámkou o dianí na pásme. Môžete si ho pozrieť v nasledujúcom PDF súbore:

NAHRÁVKA – POPIS .pdf

Niektoré udalosti na pásme nájdete v rovnakom čase v popise od Tilena S56CT ako aj v tomto popise. Túto audio nahrávku bohužiaľ neviem umiestniť na tieto stránky, lebo táto stránka je realizovaná len v neplatenej verzii systému WORDPRESS, kde sa to nedá, ale je k dispozícii pre prípadných záujemcov.

VYHODNOTENIE

Z vyššieuvedeného sa zdá, že niet o čom hovoriť z hľadiska vyhodnocovania kontestu. Áno, je to pravda, že vzhľadom na okolnosti počas testu sa celkove podarilo poslať smerom na kontrolnú stanicu len zopár správ ale čo ma teší, je medzi mimi aj správa od OM stanice (OM1HI) a to dokonca v CW móde, ktorý je ešte náročnejší ako je prenos správ v hlasovom móde. Pretože nemáme zatiaľ celkovú správu od Grega G0DUB, tak túto časť hodnotenie by som nateraz uzavrel. Viac sa však dá povedať o tom, v akých podmienkach môžeme vôbec nacvičovať prenos tiesňových správ v medzinárodnom ale aj národnom rozsahu.

Prvou úlohou pri príprave testu tiesňovej komunikácie je nájsť vhodný termín na konanie takéhoto testu. Tu však máme problém v tom, že prakticky každý víkend sa koná nejaký menší alebo aj väčší rádioamatérsky pretek ( pozri napríklad kalendár: https://www.contestcalendar.com/) a preto je dosť veľký problém nájsť vhodný termín, kde by neboli CoA frekvencie určené pre tiesňovú komunikáciu obsadzované kontestuchtivými rádioamtérmi. V tomto konkrétnom prípade testu to bol súbežný 24 hodinový ARI 40/80 SSB kontest so začiatkom od 13:00 UTC, v ktorom na CoA frekvencii 7110 kHz dost intenzívne pracovala talianska stanica IQ3RO.

Tu je problém len v tom, že CoA frekvencie nie sú výlučne vyhradené len pre tiesňovú komunikáciu a tak nie je možnosť požiadať stanicu, aby sa z CoA frekvencie odladila (QSY) z dôvodu, že iná skupina rádioamatérov si v tom istom čase zorganizovala nácvik tiesňovej komunikácie na tejto frekvencii. Preto v situáciach, aká nastala pri tomto teste, ťaháme (skupiny pre emcomm) za kratší koniec.

Iná situácia by však bola, ak by bolo potrebné na CoA frekvencii aktivovať medzinárodnú sieť pre reálnu tiesňovú komunikáciu. Potom by bola táto stanica dôrazne žiadaná o to, aby sa presunula na inú frekvenciu. To je však už iný prípad. Aj pri príprave národných testov tiesňovej komunikácie narazíme na podobný problém, aj keď budeme pracovať hlavne v 80m pásme, aby sme sa navzájom na krátke vzdialenosti ( v rámci Slovenska) počuli.

Druhým veľkým problémom, ktorý sa ale nedá žiadnymi legislatívnymi postupmi vyriešiť, je otázka aktuálnych podmienok na pásme zvolenom pre konanie testu. Pre kontrétny test bolo ako druhé pásmo zvolené pásmo 17m . Predpovede šírenia pre toto pásmo v čase preteku boli pomerne priaznivé (viď predpovedené koleso – Prop Wheel vyššie), čo však táto predpoveď neukazuje, je stabilita šírenia. Tentokrát bolo toto pásmo silne pulzujúce s veľkými únikmi (silné QSB), kvôli ktorým sa nedarilo dokončovať spojenia začaté v čase silného signálu a preniesť celú správu od jednej stanice ku druhej stanici. Prenos správy môže trvať aj viac ako 5 minút, avšak pulzy silného sigálu boli podstatne kratšie. Najlepšie to viem ilustovať na krátkej ukážke zo zvukovej nahrávky CW signálu od Grega G0DUB, v čase keď sa signál výnimočne zosilnil.

Celý tento úsek signálu odpovedá volaniu:

OM1HI DE G0DUB QSB QSB HAVE A MESSAGE FOR ME OM1HI
DE G0DUB AR KN
(viď tiež popis nahrávky v NAHRÁVKA – POPIS .pdf)

Pretože ja morzeovku neovládam, bol prijímaný CW signál dekódovaný pomocou ANDROID aplikácie Morse Expert na smartfóne položenom pri rádiu/počítači.

Aj na tejto krátkej ukážke trvajúcej cca 1 minútu vidíme, ako signál pulzuje – zosiľňuje sa a zoslabuje, čo potom znemožňuje príjem dlhších tiesňových správ. Samozrejme , na “štandardné” rádoamatérske spojenie s výmenou značky, reportu prípadne lokátora to stačí. Ale pre tiesňovú komunikáciu sú takéto podmieky so silným QSB veľmi nepriaznivé a aj v tom spočíva náročnosť tejto komunikácie na KV. V tomto konkrétnom prípade sa nakoniec spojenie staníc OM1HI a G0DUB na 18.16 kHz nepodarilo a uskutočnilo sa až neskôr na pásme 40m, avšak to som zasa ja nepočul a nemám to na nahrávke.

V prípade reálnej tiesňovej komunikácie by sa tento problém s QSB dal riešiť prechodom na iné pásmo – napríklad na 20m pásmo, kde by snáď úniky neboli až také silné, avšak v prípade dohodnutého testu sa musíme držať propozícií a nie vždy sa podarí zvoliť tie najlepšie pásma.

Čo povedať na záver

Aby sme urobili aj nejaké vyhodnotenie tohoto náročného testu, navrhol som kolegom, ktorí sa ho zúčastnili, že večer usporiadame na internete od 20:00 hod hodnotiace online stretnutie – AFTERPARTY. Totoho stretnutia sa zúčastnili všetci a navyše sa ho zúčastnil aj Greg G0DUB, ktorého som krátko po skončení testu pozval cez MESENGER na túto “Afterparty” a on toto pozvanie prijal.

Táto akcia sa mimoriadne vydarila. V hodinu trvajúcej diskusii sme mohli zhodnotiť, ako prebiehal celý tento test, kde boli problémy a kolegovia, ktorí sa po prvý krát stretli (aj keď len online) s Gregom Mossopom G0DUB sa ho mohli priamo spýtať na rôzne otázky týkajúce sa tiesňovej komunikácie ale aj napríklad ďalších plánov Pracovnej skupiny pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1. Tu Greg povedal, že to bude predmetom ďalšieho nášho IARU R1 emcomm meetingu niekedy koncom januára.

Príprava na tento test bola pre mňa náročná hlavne kvôli tomu, že som si chcel/musel pripraviť veľa materiálov na školenie účastníkov, ale táto príprava sa oplatila v tom, že prenos správ od našich staníc ohodnotil Greg ako profesionálny a čerešničkou na torte sa nakoniec (úplne neplánovane) stala aj tá príjemná a úspešná online AFTERPARTY s Gregom . Aj keď sa mi nepodarilo v tomto teste poslať ani jednu správu, považujem ho za úspešný a to aj vďaka aktívnej účasti ďalších našich rádioamatérov v tomto teste. Bolo to dobré a dôstojné zavŕšenie bohatej série medzinárodných testov tiesňovej komunikácie IARU R1 v roku 2022.

Stano OM8ST
Predseda ARES.


Posledná úprava príspevku 31.12.2022


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.