ROKOVANIA VEDENIA A.R.E.S. NA MV SR


4.2.2011 – Na základe informácií o príprave novej legislatívy o IZS boli zahájené rokovania s kompetentnými funkcionármi IZS na tému rádioamatéri a núdzová komunikácia. Dňa 4.2.2011 o 09.00 prebehlo rokovanie na odbore IZS MV SR. Za SZR sa rokovania zúčastnili prezident SZR OM3EI, 1. viceprezident SZR OM3LU a predseda A.R.E.S. OM1II.