SLUŽBA A.R.E.S. NA ROKOVANÍ PREZÍDIA SZR DŇA 11.4.2015


23.4.2015 – informácia predsedu A.R.E.S. na rokovaní prezídia SZR dňa 11.4.2015 v skratke:
Počet členov A.R.E.S.je stabilizovaný. Účasť na medzinárodnom cvičení GlobalSET za OM konajúcom sa po stretnutí rádioamatérov v Poprade v nedeľu 23.11.2014 zabezpečilo KKS KE kraja – OM8ST a OM0CS. Od Grega G0DUB z IARU 1 prišla metodika krízovej komunikácie IARU. Zvažujeme možnosti prekladu dokumentu. Na HAM stretnutí v Medzeve a Košiciach bola prednesená informácia o službe A.R.E.S. Zo stretnutia rádioamatérov vzišla požiadavka na školenie A.R.E.S.. Preto bol spracovaný a predložený na schválenie projekt školenia, ktorý prezídium SZR schválilo za podmienky, že bude dostatočný počet účastníkov školenia.