VYHODNOTENIE CVIČENIA GLOBALSET 05-2008


3.9.2008 – Greg G0DUB (IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator) vyhodnotil májový GlobalSET 2008 vo svojej správe (EN):

GlobalSETReportMay08.pdf

K dispozícii je aj kompletný denník zúčastnených staníc.

GlobalSETMay08Logs.xls

Májové cvičenie je úspešne za nami. Ďalšie “celosvetové cvičenie” je plánované na sobotu 8. 11. 2008 od 0400-0800 UTC