Design a site like this with WordPress.com
Začíname

APLIKÁCIA HZS – HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA


25.10.2021


Tento príspevok sa bezprostredne netýka rádioamatérskych záležitostí, ale týka sa systému na podporu tiesňových volaní cez profesionálne komunikačné systémy. O tejto aplikácii by sme však mali vedieť a mali by sme ju mať nainštalovanú v svojom smartfóne a v prípade potreby ju aj vedieť správne použiť na privolanie záchrany pre seba alebo pre niekoho v našom okolí a to predovšetkým pri našom pohybe v horskom a vysokohorskom prostredí.

Záchranné služby privolávame štandardne hlasovým volaním na číslo 112 a ďalšie čísla, v horskom prostredí predovšetkým na číslo 18 300, čo je číslo na Horskú záchrannú službu. Pri komunikácii s operátorom záchrannej služby potrebujeme zadať pomerne veľa informácií, aby vedeli kam a z akého dôvodu majú byť vyslaní záchranári do terénu. Tento proces môžeme urýchliť a výrazne spresniť pomocou smart aplikácií akou je aj aplikácia HZS – Horská Záchranná Služba.


ZÁKLADNÝ POPIS APLIKÁCIE ( v2.1.2)

Po spustení aplikácie sa nám objaví hlavná stránka s týmto obsahom:

Vidíme tu hlavné tlačidlá (ikony):

 • PRIVOLAŤ POMOC
 • KNIHA VYCHÁDZOK
 • MIESTA ZÁUJMU
 • VAROVANIA A VÝSTRAHY

a v hornej časti obrazovky tiež ikony na zadávanie osobných údajov (vľavo) a nastavovanie niektorých parametrov aplikácie (vpravo).

Cez ikonu PRIVOLAŤ POMOC aktivujeme tiesňové volanie. Preto dávame veľký pozor, aby sme túto ikonu neaktivovali len náhodne, ak nechceme vyvolať falošné tiesňové volanie.

Cez ikonu KNIHA VYCHÁDZOK môžeme pridať do smartfónu túru, kde nám aplikácia postupne ponúka vyber parametrov túry ako sú
oblasť: Vysoké tatry, Nízke Tatry…,
druh pohybu: turistika, horolezectvo, lyžovanie…
ďalej štart a cieľ túry a priechodné body na túre vrátane časových údajov

Cez ikonu MIESTA ZÁUJMU V sa dostaneme k informáciam o:

 • Meteostaniciach v našich horác s ich aktuálnymi údajmi o teplote, tlaku, vetre, zrážkach
 • Miesta a adresy Oblastných stredísk HZS
 • Miesta a adresy Záchranných staníc HZS
 • Miesta, kde sú v našich horách umiestnené defibrilátory AED
 • Kontakty na horské chaty
 • Kontakty na ošetrovne

Cez ikonu VAROVANIA A VYSTRAHY sa dostaneme na obrazovky, kde sú uvedené nasledujúce informácie:

 • Aktuálne varovania a výstrahy HZS platné na daný deň
 • Interaktívny návod na poskytovanie prvej pomoci
 • informácie o pravidlách pre lyžiarov, snowbordistov alebo bežkárov ako aj všeobecné pokyny HZS

Tu by som chcel predovšetkým upozorniť na uvedený interaktívny návod na poskytovanie prvej pomoci. Je to veľmi dobrá pomôcka pre všetkých, ktorí nemajú “v malíčku” základné zásady poskytovanie prvej pomoci, ale chcú pomôcť a podľa tohto návodu budú vedení, ako to urobiť SPRÁVNE.


ČINNOSŤ APLIKÁCIE PO AKTIVOVANÍ IKONY “PRIVOLAŤ POMOC”

Toto je hlavná aktivita aplikácie a samotná činnosť závisí od toho, kde sa momentálne podľa údajov GPS nachádza volajúca stanica. Preto je tu dôležité, aby sme tu mali povolený systém GPS a zdieľanie polohy.

ČINNOSŤ V PRÍPADE, ŽE VOLAJÚCA STANICA SA NACHÁDZA NA ÚZEMÍ SPADAJÚCOM DO REGIÓNU HZS

Keď aplikácia rozozná že sa nachádzame na spádovom území HZS, udeje sa nasledovné

 • Na číslo 18 300 sa odošle núdzová SMS správa s GPS polohou stanice a s ďalšími informáciami, ktoré po overení telefónneho čísla možno vyplniť v osobnom profile v aplikácii. Sú to tieto informácie:
  Meno a priezvisko, telefónne číslo, rok narodenia, váha, výška, e-mail, jazyk komunikácie, zdravotné údaje a kontakt na blízku osobu
  Správa sa pošle priamo na príslušné oblastné stredisko HZS.
 • Vytočí sa číslo Horskej záchrannej služby 18 300 a volajúci môže komunikovať so záchranármi. Na základe toho záchranná služba zabezpečí výjazd posádky horskej záchrannej služby na určené miesto.
ČINNOSŤ V PRÍPADE, ŽE VOLAJÚCA STANICA SA NACHÁDZA MIMO HORSKÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA

Aj keď sa nenachádzame priamo v horskom území, kde sú zriadené útvary Horskej záchrannej služby, môžeme pomocou tejto aplikácie aktivovať privolanie pomoci. Činnosť aplikácie bude ekvivalentná ako v predošlom prípade. Núdzová SMS správa s polohou stanice sa síce aj pri polohe volajúceho mimo horskú oblasť odosiela zatiaľ stále na operačné stredisko HZS (18 300) , na prepojení na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 112 autori aplikácie ešte pracujú. Hlasový kontakt s operátorom Záchrannej služby služby sa však už uskutoční na spoločnom tiesňovom čísle 112, ako sa to dá očakávať.

ČINNOSŤ V PRÍPADE, ŽE VOLAJÚCA STANICA SA NACHÁDZA MIMO ÚZEMIA SLOVENSKA

Dokonca aj v prípade, že sa nachádzame v zahraničí (hlavne v susedných krajinách Česko, Rakúsko Maďarsko) nám bude táto aplikácie fungovať ekvivalentne ako funguje na území Slovenska. To značí, že po stlačení núdzového tlačidla PRIVOLAJ POMOC sa udeje nasledovné:

 • Odošle sa núdzová SMS správa obsahujúca údaje o aktuálnej polohe a ďalšie údaje z profilu volajúceho priamo na dispečing záchrannej zdravotnej služby alebo horskej služby danej krajiny
 • Telefonicky bude volajúca stanica spojená s operátorom Zdravotnej záchrannej služby alebo Horskej záchrannej služby danej krajiny.

V KTORÝCH POHORIACH MÁME ZRIADENÚ HORSKÚ ZÁCHRANNÚ SLUŽBU

Aj keď naša krajina je do značnej miery hornatá, horskú záchrannú službu máme zriadenú len v tých najdôležitejších a najviac navštevovaných pohoriach. Zo samotnej aplikácie v časti MIESTA ZÁUJMU sa dozvedáme, že Oblastné strediská HZS máme zriadené v nasledovných lokalitách:

 • HZS OS Vysoké Tatry – Starý Smokovec
 • HZS OS Nízke Tatry Sever – Jasná
 • HZS OS Nízke Tatry Juh – Bystrá
 • HZS OS Západné Tatry Juh – Žiarska dolina
 • HZS OS Západné Tatry Sever – Zverovka
 • HZS OS Veľká Fatra – Donovaly
 • HZS OS Malá Fatra – Štefanová
 • HZS OS Slovenský raj – Čingov

V iných pohoriach/lokalitách teda aplikácie nebude kontaktovať záchranárov na čísle 18300 ( HZS) ale na všeobecnom tiesňovom čísle 112.


TECHNICKÉ PODMIENKY

ZARIADENIA

Aplikácia Horská záchranná služba funguje iba na dotykových telefónoch (smartfónoch) s operačným systémom Android (6.0 a vyššie) a iOS (10.0 a vyššie). Aj keď operačný systém Android a iOS nájdeme aj na tabletoch či inde, v týchto zariadeniach (bez SIM karty mobilného operátora) to nebude fungovať, lebo súčasťou aktivít tejto aplikácie pri stlačení núdzového tlačidla PRIVOLAJ POMOC je aj automatické vytočenie telefónneho čísla dispečingu Horskej záchrannej služby (18 300) alebo spoločnej tiesňovej linky (112), podľa miesta, kde sa nachádza volajúca stanica. A to sa bez SIM karty nedá realizovať.

KVALITA SIGNÁLU

Keďže sa jedná o štandardné volania na telefónne čísla, prirodzenou podmienkou na uskutočnenie takéhoto hovoru je to, aby sme v mieste, kde sa nachádzame mali DOSTATOČNE KVALITNÝ SIGNÁL nášho mobilného operátora. Inak sa nám nepodarí tiesňové volanie ani cez túto aplikáciu. Avšak je tu predsa len malý rozdiel. Na úspešný prenos SMS správy nie sú kladené až také vysoké požiadavky na kvalitu signálu, ako je to v prípade hlasového volania. Preto sa môže stať, že núdzová SMS správa s polohou volanej stanice generovaná aplikáciou sa predsa len odošle na číslo 18300, hoci samotné hlasové spojenie s operátorom záchrannej služby sa nepodarí uskutočniť. Už aj to môže pomôcť pri vyhľadávaní stratených či zranených v horskej oblasti a ku rozbehnutiu záchranných aktivít.

PRIPOJENIE NA INTERNET – MOBILNÉ DÁTA

Ďalšou technickou otázkou je, či táto aplikácia potrebuje ku svojej činnosti internetové pripojenie (mobilné dátové prenosy). Dobrou správou je tu to, že táto aplikácia pre jej základné fungovanie nevyžaduje mať zapnuté (aktívne) mobilné dáta (internet), pretože komunikuje s tiesňovými číslami 18300 resp. 112 len pomocou SMS správ a lebo pomocou hlasových telefonických správ a nie cez internet. Mnohí používatelia mobilných zariadení totiž nemajú aktivované (zaplatené) mobilné dátové služby a takáto požiadavka by ich vylúčila z využívania tejto aplikácie.

Ak však v použitom mobilnom zariadení – smartfóne máme zapnuté dátové služby (internet), dáta s polohou a ďalšími údajmi sa neodosiela formou telefonickej správy SMS ale formou sa dátovej správy (e-mailu), čo zrýchľuje komunikáciu (netreba potvrdzovať v mobile odoslanie SMS).


KDE SA DÁ APLIKÁCIA STIAHNUŤ

Aplikácia HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ( HZS) je dostupná v štandardných lokalitách pre Android aplikácie alebo iOS aplikácie teda na stránkach:

GOOGLE PLAY STORE
https://play.google.com/store/apps/details?id=hzs.sk.hzs

APP STORE
https://apps.apple.com/cz/app/horská-záchranná-služba/id1519456092?l=sk

a nájdeme ju pod heslom „HZS aplikácia“

Odkaz na stiahnutie tejto aplikácie nájdeme tiež na stránke Horskej záchrannej služby

https://app.hzs.sk/

Po inštalácii aplikácie je vhodné overiť si naše telefónne číslo (telefónne číslo smartfónu v ktorom je aplikácia nainštalovaná). Toto overenie telefónneho čísla je dôležité pre plnohodnotné využitie tejto aplikácie pri tiesňovom volaní. Tu je potrebné v prvom kroku zadať svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. Potom príde na toto číslo SMS správa s potvrdzujúcim kódom, ktorý zadáme do aplikácie. V tej chvíli je naše telefónne číslo overené.

Po overení telefónneho čísla sa odporúča vyplniť sekciu „Profil používateľa“, kde môžeme vyplniť svoje zdravotné údaje, kontakty na blízke osoby a ďalšie informácie, ktoré sa pri odoslaní núdzovej správy z nášho telefónu zašlú záchranárom. Tieto údaje nie sú uložené na žiadnom serveri, iba v našom telefóne. Prenesú sa iba v prípade núdzového volania, a to priamo na dispečing Horskej záchrannej služby alebo záchrannej zdravotnej služby.“, ktorá bude na základe toho rozhodovať o vyslaní zásahového teamu.

Je však vhodné vedieť aj to, čo sa stane ak si z nejakého dôvodu neoveríme naše telefónne číslo. V takom prípade sa síce ODOŠLE núdzová SMS správa rovnako ako v prípade overeného čísla, ale okrem polohy nebude nič obsahovať, lebo sme nevyplnili v profile aplikácie žiadne údaje a to môže v niektorých prípadoch chýbať. Náš život alebo zdravie stojí za to, aby sme v prípade, že sme v núdzi „prezradili“ záchranárom zopár základných informácií o našej osobe a preto je asi vhodnejšie si toto naše číslo v aplikácii overiť.


ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE HZS

Je vhodné, aby sa každý používateľ tejto aplikácie ( ten ktorý si ju nainštaloval do svojho mobilného zariadenia) oboznámil aj so Zmluvnými podmienkami pre použitie mobilnej aplikácie HZS , ktoré sú zverejnené na odkaze: https://www.hzs.sk/zmluvne-podmienky

Obvykle si takéto zmluvné podmienky pre väčšinu bežných aplikácií pre mobilné telefóny nečítame, ale pri tejto aplikácii „ide o život“ a jej zneužívanie môže mať pre používateľa určité dôsledky (aj právne) a tak je vhodné si o tom niečo prečítať.


ZÁVEROM

Pri rôznych nešťastiach v horách môže byť potrebné volať k zraneným alebo strateným osobám horských záchranárov. Toto môžeme v súčasnosti realizovať “klasicky” z ľubovoľného mobilného telefónu (aj toho klasického bez dotykovej obrazovky – smartfónu) obyčajným hlasovým volaním. Nové technológie však umožňujú do tiesňového volanie priniesť aj novú (pridanú) hodnotu v podobe komplexnejšieho kontaktu postihnutých so záchranármi, kde sa automaticky prenesú k záchranárom veľmi dôležité informácie o presnej polohe volajúceho a jeho ďalšie osobné údaje, čo môže výrazne skvalitniť a urýchliť akúkoľvek záchrannú operáciu. Preto je vhodné, aby čo najviac používateľov mobilných telefónov mali vo svojich zariadeniach nainštalovanú aj túto veľmi užitočnú aplikáciu a vedeli ju použiť. Súčasne aplikácia poskytuje aj rad ďaľších užitočných informácií pre návštevníkov našich hôr ako je súčasná meteorologická situácia na viacerých miestach v horách, alebo kontakty na strediská HZS či horské chaty a podobne. Tieto informácie sa v “teréne” zháňajú len veľmi ťažko a tú sú k dispozícii pre každého.

Aj keď je to veľmi dobrá aplikácia, jedno obmedzenie nevie prekonať a tým je nedostatok kvalitného signálu mobilného operátora v mieste, kde sa nachádza volajúca stanica v núdzi. Tu sa musia využiť iné nástroje na tiesňové volania ako sú zvukové signály (píšťalka) , optické signály (baterka v noci alebo zrkadielko vo dne) a podobne. My ako rádioamatéri k tomu pridávame ešte aj rádiové prostriedky , ktorými disponujú rádioamatéri (ručné vysielacie stanice na rádioamatérske pásma) alebo aj aj rádiostanice pre voľne dostupné frekvenčné pásma PMR ( 446MHz) alebo CB ( 27 Mhz) . Aj tieto prostriedky sú k dispozícii pre tiesňové volania v prípadoch , keď nie je možné sa dovolať cez systémy mobilných operátorov. Tieto prostriedky sú však k dispozícii len v obmedzenom rozsahu a to vďaka malému počtu rádioamatérov alebo používateľov PMR rádiostaníc a ďalším technickým a taktiež organizačným problémom. A aj o tom sú tieto stránky ARES,

Stano OM8ST

Predseda rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. pri SZR


Posledná aktualizácia stránky: 25.10.2021


%d blogerom sa páči toto: