Archívy kategórie: NOVINKY NA STRÁNKE

NASTAVENIE SLEDOVANIA STRÁNKY A.R.E.S pri SZR


V tejto rýchlej dobe, kde sa na nás valia zo všetkých strán rôzne informácie je niekedy náročné odsledovať tie veci, ktoré nás zaujímajú a zisťovať, či sa niekde niečo deje. Platí to aj o internetových stránkach, ktoré nás zaujímajú, ale nestíhame sledovať, či je na nich niečo nové alebo nie.

V takejto situácii sa nám môže hodiť ak na niektoré zmeny – novinky na stránkach sme upozorňovaní automaticky. Samozrejme aj tu sa to musí diať s mierou, aby sme sa nezahltili množstvom ďalších informácií, v ktorých sa už nebudeme vedieť vyznať.

Ak teda má niekto záujem sledovať, či sa na stránke A.R.E.S. pri SZR neobjavilo niečo nové, môže si nastaviť toto sledovanie, čo sa prejaví tak, že bude dostávať (občas) e-maily o tom, že na stránke pribudla nejaká nová informácia. Tu nehrozí, že bude zavalený množstvom e-mailov, pretože tvorba príspevkov na stránky nie je jednoduchá a trvá istú chvíľu a taktiež nie vždy sa niečo závažného deje v oblasti rádioamatérskej tiesňovej komunikácie.

Preto si dovoľujem pozvať všetkých záujemcov o túto problematiku , aby sa stali “odberateľmi” noviniek , ktoré sa objavia na týchto stránkach. Postup, ako si to nastaviť je popísaný v ďalšom.

POSTUP NASTAVENIA SLEDOVANIA STRÁNKY A.R.E.S. vo WORDPRESSE

Ak chceme sledovať určitú stránku  v systéme WORDPRESS  nastavíme túto funkciu nasledovným spôsobom.

Rolovaním smerom nahor na ktorejkoľvek podstránke prejdeme do hornej časti stránky kým sa v ľavom dolnom rohu obrazovky  neobjaví nasledovné maličké okienko   SLEDUJ

Keď klikneme na symbol  tri  bodky  ● ● ●   vedľa slova SLEDUJ , objaví sa nám ponuka (menu):


Ak nie sme zaregistrovaní v systéme WORDPRESS, našim ďalším krokom je  registrácia vo WORDPRESSE , kde sa nám ponúkne nasledujúce okno na  zadanie e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla, podobne ako v iných ekvivalentných systémoch.

Účet v systéme  WORPDRESS môžeme  vytvoriť aj prechodom na náš účet v službách GOOGLE  alebo APPLE.

Pokiaľ už máme účet v systéme  WORDPRESS vytvorený, potom sa môžeme prihlásiť (log in) do tohto účtu:

Po prihlásení do systému  WORDPRESS sa ponuka v ľavom dolnom rohu sa mierne zmení. Namiesto SLEDUJ tu máme  ponuky “Prispôsobiť, Upraviť, Štatistiky a symbol  tri  bodky  ● ● ●  . “

Keď ukážeme a klikneme na tento symbol  troch bodiek ● ● ● , objaví sa nám opäť podobné okno ako v predošlom prípade, avšak  prvá ponuka sa bude nazývať FOLLOWING – sledovanie .

Keď ukážeme na túto ponuku FOLLOWING zvýrazní sa modrý podklad a klikneme na ňu, slovo Following se zmení na  SLEDUJ .  Tým máme sledovanie zapnuté. Pri objavení sa noviniek na stránke by sme mali od systému WORPDRESS dostať e-mail s informáciou, že na stránke A.R.E.S. je nový obsah.

Na oknách máme ešte aj ďalšie ponuky, ktoré priamo nesúvisia so zapínaním (vypínaním ) sledovania tejto stránky. To už nechávam na záujemcov, aby si to popozerali a vyskúšali.

Stano OM8ST


Posledná úprava príspevku: 5.11.2019


INFORMÁCIA O NOVÝCH WWW STRÁNKACH A.R.E.S.


Keď čítate tento príspevok, tak sa nachádzate na nových stránkach Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S., ktorá je aktívna v rámci Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR) už pomerne dlho, keď prvé pokusy o jej zriadenie sa objavili už v roku 2002.

V záujme informovanosti rádioamatérskej obce, samotných členov A.R.E.S.  ako aj ostatných záujemcov o túto problematiku zriadil Slovenský zväz rádioamatérov pre túto službu podstránku:

http://www.szr.sk/ares/index.html

na ktorej boli po dlhé roky až takmer do konca roka 2018 publikované všetky relevantné materiály týkajúce sa tejto služby, aktuálne informácie o aktivitách A.R.E.S.  ako aj kontakty na  koordinačné strediska A.R.E.S.  prípadne tiež informačné zoznamy členov A.R.E.S. a iné informácie.

Hoci si tieto stránky plnia všetky informačné  úlohy, čo je ich hlavná  úloha, predsa len za posledné roky sa výrazne posunula technológia internetových stránok  v ich  tvorbe, vzhľade a technologických vymoženostiach hlavne pri práci s multimédiami a pri spolupráci so sociálnymi sieťami a tu už táto stará stránka „stráca dych s dobou“.

Preto som sa ako nový predseda A.R.E.S. rozhodol, že tieto stránky prepracujeme na vyššiu úroveň tak, aby boli  prehľadnejšie, zaujímavejšie a príťažlivejšie pre všetkých čitateľov a pritom bol zabezpečený aj pre administrátorov týchto stránok čo najlepší komfort pri ich správe a doplňovaní o ďalšie príspevky. Preto chceme tieto stránky robiť s podporou niektorého z profesionálnych redakčných systémov.

Za posledné roky som sa venoval tvorbe vlastných rádioamatérskych stránok a využíval som pri tom redakčný systém WORDPRESS. Tento Open source systém je veľmi vyspelý, dynamicky sa rozvíja a poskytuje veľkú škálu technologických prostriedkov ako aj grafických šablón pre prípravu vlastných stránok a pritom je zadarmo, pokiaľ nemáme prehnané požiadavky na rozsah pamäťového priestoru a niektoré špeciálne funkcie. Preto aj tieto nové stránky sú pripravené v tomto redakčnom systéme.

Do nových stránok sa mi podarilo v krátkom čase pretransformovať kompletný obsah pôvodných stránok už od príspevkov z roka 2002, pričom pribudli aj viaceré nové príspevky. Niektoré nové časti (napr. TECHNIKA) sú len rozpracované a budú sa postupne dopĺňať.

Hlavná časť pôvodných stránok, ktorá mala charakter chronologického zoznamu krátkych správ bola  prenesená do časti AKTUALITY, ktorá má taktiež charakter chronologicky zoradených príspevkov – blogov. Tieto sú však už samostatné a každý z nich je zaradený do jednej alebo viacerých kategórií, čo výrazne zjednodušuje vyhľadávanie  príspevkov podľa ich obsahu. Zoznam kategórií je uvedený v menu na pravej strane. Kliknutím na  niektorú z nich sa zobrazí výber aktualít, ktoré boli zaradené do príslušnej kategórie. V starých stránkach bolo hľadanie v aktualitách veľmi náročné až nemožné. V rámci stránky je možné použiť aj ďalšie formy vyhľadávania pomocou nástroja LUPA v hlavnom menu alebo pomocou okna HĽADAŤ v menu na ľavej strane dole.

Čo sa týka umiestnenia stránok na konkrétnom serveri – webhostingu, momentálne sú tieto stránky umiestnené na serveri WORDPRESS.com a pracovný názov domény bol zvolený taktiež pracovne ako:

https://aresom.wordpress.com/

Mal som záujem o subdoménu ares.wordpress.com, avšak v rámci domény  wordpress.com sú už zablokované viaceré subdomény s názvom obsahujúcim slovo ares + niečo vrátane samotného slova ares. Preto som zvolil iný vhodný názov.

Cieľom je  umiestniť tieto stránky na serveri s doménovým menom ares.szr.sk , čo by bolo v súlade s už používanými subdoménami  kv.szr.skvkv.szr.sk  pre krátkovlnné a VKV preteky. Na to je potrebné mať zabezpečené na novom serveri podporu systému WORDPRESS. To však zaberie istý čas. Keď dôjde k presunu týchto stránok na novú doménu, budú urobené technické opatrenia, aby sa presmerovanie z pôvodnej domény na novú doménu udialo automaticky a taktiež zverejníme túto zmenu na relevantných rádioamatérskych internetových stránkach a v A.R.E.S. komunite.

Stano OM8ST

Predseda služby A.R.E.S a administrátor týchto stránok