Design a site like this with WordPress.com
Začíname

ODKAZY-LINKY


ZÁKLADNÉ RÁDIOAMATÉRSKE STRÁNKY


CENTRÁLNA STRÁNKA SLOVENSKÉHO ZVÄZU RÁDIOAMATÉROV

http://www.hamradio.sk/


Stránka o KV  pretekoch organizovaných v OM a OK

http://kv.szr.sk/


Stránka o VKV pretekoch organizovaných v OM a OK

http://vkv.szr.sk/


Pôvodná stránka o Rádioamatérskej tiesňovej službe A.R.E.S.

http://www.szr.sk/ares/index.html


Stránka Rádioklubu HOREC OM3KHT
( testy ARES v sieti DMR )

http://www.horec.net/horec


OM CALLBOOK
Národný adresár slovenských rádioamatérov
National CallBook of Slovak Radioamateurs

http://www.omradio.sk


ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB (predtým TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD)

https://www.teleoff.gov.sk/

Dokumenty a tlačivá týkajúce za rádioamatérskeho vysielania

https://www.teleoff.gov.sk/radioamaterske-vysielanie/


ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ STRÁNKY S RÁDIOAMATÉRSKOU TÉMATIKOU


ZOZNAM OM PREVÁDZAČOV V PÁSME VKV a UKV

https://sites.google.com/site/prevadzace/


OM STRÁNKA PROGRAMU SOTA

http://sota.telesweb.sk/


OM STRÁNKA PROGRAMU FLÓRA A FAUNA

http://omff.wz.sk/


AS-SR Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky

http://www.as-sr.sk/


RADIOPORTÁL 73

https://www.radio73.sk/


EMCOMM SLOVAKIA – ZÁCHRANNÝ RÁDIOKOMUNIKAČNÝ SYSTÉM (Rádioklub OM3KLL)

http://www.emcomm.sk/index.html


European HAM portal

http://www.cq.sk/


Stránka o digitálnom systéme DMR

http://mhz.sk/


ĎALŠIE STRÁNKY DÔLEŽITÉ PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU


Slovenský hydrometeorologický ústav

https://www.shmu.sk


Krízové riadenie MV SR

http://www.minv.sk/?civilna-ochrana


ZAHRANIČNÉ RÁDIOAMATÉRSKE SKUPINY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU


S5 ARON – S5 Amateur radio emergency network

Súkromná FB skupina ·390 členov

https://www.facebook.com/groups/270704177050400


Hamradio Emergency Communication Group Luxembourg

Verejná FB skupina

https://www.facebook.com/emergencycommunicationLXSP EmCom – Łączność Kryzysowa PZK

Verejná FBskupina ·1,8 tis. členov

https://www.facebook.com/groups/sp.emcom/

www stránka SP EmCom PZK

https://emcom.pzk.org.pl/


Posledná úprava stránky 5.1.2021


%d blogerom sa páči toto: