ČLENSTVO V A.R.E.S.


AKO SA STAŤ ČLENOM RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ SLUŽBY A.R.E.S.

Každého záujemcu o tiesňovú službu A.R.E.S. môže zaujímať, čo je potrebné urobiť, ak sa chce stať členom A.R.E.S. . Postup je pomerne jednoduchý:

  • vyplňte prihlášku za člena A.R.E.S.,
  • skontaktujte sa s krajským koordinátorom príslušného kraja a odovzdajte mu svoju prihlášku, ktorú nezabudnite aj podpísať.
  • ak nie je v kraji zriadené Krajské koordinačné stredisko alebo nie je v kraji obsadaná funkcia krajského koordinátora A.R.E.S., tak prihlášku zašlite na adresu Koordinačného centra A.R.E.S. do Stupavy, alebo priamo predsedovi A.R.E.S. (viď KONTAKTY na tejto stránke).

Samotný formulár prihlášky si môže záujemca stiahnuť tu

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020.doc

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020. pdf

V tejto aktuálnej verzii prihlášky je uvedená nová forma tabuľky, v ktorej je možné podrobnejšie vyznačiť pásma a módy, na ktorých môže záujemca o členstvo v A.R.E.S. pracovať. Sú tu uvedené aj nové možnosti práce digitálnymi módmi, ktoré pred pár rokmi sme ani nepoznali. Nie sú požadované žiadne údaje o typoch staníc, ani o ich výkone, len módy činnosti, čo je informácia dôležitá pre krajského koordinátora aby vedel, aké spojové prostriedky vie v prípade krízovej situácie využiť.

Obidve verzie prihlášky sú ekvivalentné. Verziu DOC (WORD) je  možné vyplniť aj  elektronicky , verziu PDF však len ručne.

Okrem posielania prihlášky v papierovej podobe je možné tiež urobiť kvalitný farebný sken tejto prihlášky a odoslať ho e-mailom svojmu krajskému  koordinátorovi alebo aj predsedovi A.R.E.S. , ktorý robí centrálnu evidenciu členov a publikuje to na tejto www stránke ARES.


RÔZNE POHĽADY NA SLUŽBU A.R.E.S. A ČLENSTVO V A.R.E.S.

V tomto príspevku na ďalšej podstránke je v širších súvislostiach popísaná trošku zvláštna charakteristika “členstva” v službe A.R.E.S. Tento širší popis sa ukázal byť potrebným nielen pre objasnenie problematiky pre náhodných čitateľov týchto stránok, ktorí nevedia veľa o rádioamatéroch a o ich činnosti, ale je potrebný aj pre začínajúcich rádioamatérov, ktorí sa zaujímajú aj o túto problematiku, avšak táto nie je popísaná nikde v inej literatúre a preto je to urobené práve tu.


ZOZNAMY ČLENOV A.R.E.S.

V nižšie uvádzaných zoznamoch členov Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. sa nachádzajú len tie najzákladnejšie údaje o členoch a to je ich meno a rádioamatérska volacia značka. Detailnejšie údaje o svojich členoch v rozsahu podľa prihlášky majú k dispozícii krajskí koordinátori. Tu ich neuvádzame z dôvodu, že táto stránka nemá v pozadí databázu na spracovávanie údajov a ručné zadávanie väčšieho množstva údajov do html tabuliek by bolo nezvládnuteľné. Súčasne zverejňovaniu detailných osobných údajov bráni aj súčasná legislatíva (GDPR).

Kto má však vážny záujem o kontaktné údaje na niektorého člena A.R.E.S. (telefónne č. , e-mail, adresa…), môže na to využiť rádioamatérsku databázu OMCALBOOK . Táto databáza sa nachádza na internetovej adrese http://www.omradio.sk , spravuje ju Dušan OM2ADP a v súčasnosti obsahuje údaje o cca 685 licencovaných rádioamatéroch z celkového počtu viac ako 1300 volačiek evidovaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Možno v tejto databáze nenájdeme každého člena A.R.E.S., avšak mnohých určite. Ideálom by bolo, aby každý člen A.R.E.S. poskytol svoje kontaktné údaje do tejto databázy. Tak by prestal byť anonymným a bolo by možné obrátiť sa na neho so žiadosťou o pomoc v krízovej situácii. Je to však na rozhodnutí každého rádioamatéra. Databáza umožňuje vyhľadávanie podľa rôznych kritérií, čo uľahčuje prípravu rôznych prehľadov o rádioamatéroch podľa regiónov a pod..


KOORDINAČNÉ CENTRUM A.R.E.S. OM

Zoznam členov “Koordinačného centra A.R.E.S.” v rámci Slovenska, ktoré je tvorené predsedom A.R.E.S. a krajskými koordinátormi A.R.E.S. . Pri obsadení pozícií krajských koordinátorov A.R.E.S. vo všetkých krajoch by malo KC A.R.E.S. spolu 9 členov. Momentálne a pomerne dlhodobo nie je obsadená pozícia KK v Bratislavskom kraji.


Ďalej sú uvedené zoznamy členov skupín A.R.E.S. v jednotlivých krajoch – teda členov t.z.v. Krajských koordinačných stredísk A.R.E.S. Tieto zoznamy sú priebežne aktualizované na základe podkladov od krajských koordinátorov A.R.E.S.. Zoznamy sú urobené samostatne po krajoch, takže je možné si ich aj takto samostatne vytlačiť.


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S. BRATISLAVA (BA)


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S. TRNAVA (TT)


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S. TRENČÍN (TN)


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S. NITRA (NT)


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S. ŽILINA (ZA)


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S. BANSKÁ BYSTRICA (BB)


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S. KOŠICE (KE)


KRAJSKÉ KOORDINAČNÉ STREDISKO A.R.E.S PREŠOV (PO)


Posledná úprava príspevku: 11.4.2020


Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: