Archívy kategórie: CVIČENIA IARU R1

TEST IARU R1 GLOBALSET 2015 -TEST ODOZVY


25.1.2016 – TEST  GlobalSET 2015 – bol testom schopnosti rádioamatérskych skupín pre núdzovú komunikáciu na celom svete v čo najkratšom čase aktivovať svojich členov akýmkoľvek spôsobom. Pred samotným cvičením bol zaslaný informatívny materiál z IARU R1, ktorého preklad je dostupný tu: 

OZNAM O TESTE  GLOBALSET 2015.pdf

Tento  oznam  poslal  národný koordinátor Jaro OM1II krajským koordinátorom A.R.E.S. . Samotné cvičenie vyhlásil
koordinátor IARU R1  Greg Mossop G0DUB  emailom  v piatok 18.12.2015 o 12.00 hodine.  Po ukončení cvičenia Greg spracoval podrobnú  správu z tohto cvičenia a tu ju uverejňujeme tak v originále ako aj v preklade do slovenčiny

GlobalSETReport2015 – EN.pdf

GlogalsetReport IARU – SK.pdf

Na základe dodaných podkladov spracoval  krajský koordinátor za košický kraj  vyhodnotenie celej akcie  za A.R.E.S. na Slovensku, ktoré  si môžete prečítať tu:

Vyhodnotenie testu GLOBALSET 2015.pdf


CVIČENIE IARU R1 – GLOBALSET 11-2014


12.11.2014 – GlobalSET 2014 – v nedeľu 23. novembra 2014, 11:00 – 15:00 miestneho času sa koná Globálny Simulovaný Test núdzovej komunikácie (GLOBALSET) v IARU regiónoch 1, 2 a 3. Prevádzka bude prebiehať na a v okolí frekvencií Centra aktivity (CoA) pre núdzovú komunikáciu na pásmach 80, 40, 20, 17 a 15 m (+-QRM ). Zúčastnené stanice volajú výzvu: ‘CQ GLOBALSET’, svoju značku a  organizáciu (ARES,RAYNET, NETMAR atď.). Počas cvičenia budú vysielané rádiogramy v odporúčanom formáte. Cvičenia sa zúčastnia iba prihlásené stanice. Ak budete počuť túto komunikáciu, prosíme Vás aby ste nerušili, ale počúvali. SWL reporty z cvičenia, prípadne pripomienky môžete posielať na adresu ares@cq.sk. Pokyny do cvičenia si môžete pozrieť na stránke IARU Region 1 . Preklad týchto pokynov do slovenčiny, ako aj ďalšie dokumenty k tomuto cvičeniu nájdete v inej časti týchto  stánok: CVIČENIA IARU R1.


CVIČENIE IARU R1 – GLOBALSET 04-2013


5.6.2013 – Po ročnej prestávke sa v tomto roku opäť uskutočnil medzinárodný test  tiesňovej komunikácie pod názvom GLOBALSET APRÍL 2013. Novinkou tohto testu bolo to, že prebiehal v dvoch  etapách, ktoré sa navzájom odlišovali smerom prenosu správ. V prvej časti testu, ktorá sa   konala  v sobotu 13. apríla 2013 sa správy prenášali od jednotlivých  zúčastnených staníc smerom na  regionálnu HQ stanicu. Druhá časť testu sa konala o týždeň neskôr  v soboru  20. apríla 2013. V tejto druhej časti bol smer prenášania správ opačný t.j. zo stanice GB4NRC smerom na stanice, ktoré sa zúčastnili prvého kola GLOBALSETU a odoslali v tomto prvom kole telegramy smerom na stanicu GB4NRC. Krátku správu s prehľadom prenášaných telegramov spracoval Stano OM8AXU.

GLOBALSET sprava 2013.pdf

GlobalSETLog2013.xls


Ďalšie informácie k cvičeniu sú v príspevkoch v menu: CVIČENIA IARU R1


VYHODNOTENIE LOKÁLNEHO CVIČENIA A.R.E.S. 2011


7.12.2011 – KC A.R.E.S. touto cestou ďakuje všetkým organizátorom a účastníkom cvičenia A.R.E.S., ktoré sa konalo 12.11.2011. Jaro OM1II spracoval krátke vyhodnotenie tohto cvičenia. Ako sa k cvičeniu postavili niektoré stanice si môžete pozrieť na priložených fotografiách. Zaujímavé sú aj CW a SSB záznamy z pásma 5 MHz počas cvičenia. (Súbory amr sa nedajú sa stiahnuť z pôvodného umiestnenia.)

Informácia z cvicenia ARES 2011.pdf


POZVÁNKA NA CVIČENIE A.R.E.S 2011 A GLOBALSET


2.11.2011 – KC A.R.E.S. pozýva všetkých slovenských rádioamatérov na nácvik núdzovej komunikácie po názvom “Rádioamatérske cvičenie A.R.E.S 2011”, ktoré sa bude konať 12.11.2011 v čase 09.00 – 10.00 UTC a to pred celosvetovým cvičením IARU R1 “GlobalSet 2011″ , ktoré je naplánované na 11.00 – 15.00 miestneho času v každej krajine. Zároveň žiadame všetkých rádioamatérov, aby sa vyvarovali rušeniu v oblasti používaných frekvencií pre núdzovú komunikáciu počas oboch akcií.
Popisy pravidiel týchto cvičení sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

HAM_spoj_v_nudzi.pdf

GLOBALSET-2011.pdf


CVIČENIA IARU R1 – GLOBALSET 11-2010


4.11.2010 – ďalšie cvičenie GlobalSET je vyhlásené pre zaregistrované stanice na sobotu 13. 11. 2010 od 11.00 do 15.00 lokálneho času. Organizátor zmenil čas UTC na LOKÁLNY. To znamená, že každá stanica Regiónu 1, 2 či 3 bude pracovať vždy v lokálnom čase. Táto zmena spôsobí, že hoci má cvičenie trvať 4 hodiny, aktivitu budeme môcť sledovať po dobu 24 hodín. Z tohoto dôvodu Vás vyzývame, aby ste v uvedenom čase obmedzili prevádzku v oblasti frekvencií určených ako “stred aktivity” pre núdzovú komunikáciu.


CVIČENIE IARU R1 GLOBALSET 05-2010


15.6.2010 – zaujímavú správu o účasti rádioamatérov zo skupiny A.R.E.S pod značkou OM3VSZ na májovom cvičení GlobalSET 2010 spracoval Stano OM8AXU. Pozrieť si ju môžete v slovenčine aj v angličtine tu:

GlobalSET_mai_2010.pdf

GlobalSET_mai_2010_eng.pdf


11.5.2010 – v sobotu 15. mája v ranných hodinách od 04.00 do 06.00 UTC sa uskutoční ďalšie medzinárodné cvičenie Globalset 05-2010. Cvičenia sa zúčastnia iba prihlásené stanice A.R.E.S. – za OM sú to OM3KRN – NT kraj, OM3KOM – TN kraj, OM3KHE – ZA kraj, OM3VSZ – KE kraj a OM9HQ. Prevádzka bude prebiehať v oblasti frekvencií určených ako stred aktivity tiesňovej komunikácie. Ak budete počuť prevádzku týchto staníc, prosíme Vás nerušte a počúvajte.

GLOBALSET 05-2010 – PRAVIDLÁ.pdf


CVIČENIE IARU R1 GLOBALSET 11-2009


31.10.2009 – Do cvičenia GlobalSET 11-2009 sa za OM predbežne prihlásili stanice – OM9HQ (ops. OM3VSZ), OM3KTR, OM3KRN, OM3KMK, OM3KWZ a OM3KHE. Ak máte zájuem sa uvedeného cvičenia zúčastniť, obráťte sa na krajských koordinátorov A.R.E.S. vo svojom kraji, ktorí Vašu pomoc určite uvítajú. Národné cvičenie tentokrát neorganizujeme, ale namiesto toho Vás pozývame k účasti v OK-OM DX preteku, v ktorom je účasť OM staníc veľmi vítaná a žiadaná v čo najväčšom počte. Termín OK-OM DX preteku síce koliduje s termínom GlobalSET, ale našťastie pretek bude prebiehať v CW segmentoch, zatiaľ čo GlobalSET v SSB časti pásma.


18.10.2009 – v sobotu 14.11.2009 od 19:00 do 23:00 miestneho času ako uviedol vo svojej prezentácii na konferencii GAREC  2009 Tokyo koordinátor IARU R1 Greg Mossop, G0DUB na stránke TU , sa bude konať ďalšie cvičenie GlobalSET 2009. K tomuto cvičeniu ďalej uvádza, že sa nebudú meniť pravidlá ani spôsob výmeny správ. Je chvályhodné, že naše pripomienky k systému skladby správy boli akceptované a telegram je v súlade s medzinárodným rádiokomunikačným poriadkom.

GLOBALSET – VŠEOBECNE.pdf