Design a site like this with WordPress.com
Začíname

3.2. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ARES


1. ŠTATÚT ARES a PRIHLÁŠKY DO ARES

Základné dokumenty určujúce čo je to Rádioamatérska tiesńová služba A.R.E.S., aké sú jej ciele a štruktúra

ŠTATÚT ARES (2006).pdf

ORGANIZAČNÁ ŚTRUKTÚRA ARES.pdf

IMPLEMENTÁCIA ARES.pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020. pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020.doc


2. OPATRENIA ARES

Dôležité rozhodnutia A.R.E.S. , ktoré majú vplyv na činnosť rádioamatérskej tiesňovej služby a preto je vhodné ich zadokumentovať vo forme “Opatrení”.

2.1 Opatrenie A.R.E.S. č. 1 z 24.12.2020


Zavedenie špeciálnej hovorovej TG 23112 v sieti DMR
Brandmeister na Slovensku určenej na rádioamatérsku
tiesňovú komunikáciu.


Posledná úprava príspevku 19.4.2023


%d blogerom sa páči toto: