INFORMÁCIA O NOVÝCH WWW STRÁNKACH A.R.E.S.


Keď čítate tento príspevok, tak sa nachádzate na nových stránkach Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S., ktorá je aktívna v rámci Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR) už pomerne dlho, keď prvé pokusy o jej zriadenie sa objavili už v roku 2002.

V záujme informovanosti rádioamatérskej obce, samotných členov A.R.E.S.  ako aj ostatných záujemcov o túto problematiku zriadil Slovenský zväz rádioamatérov pre túto službu podstránku:

http://www.szr.sk/ares/index.html

na ktorej boli po dlhé roky až takmer do konca roka 2018 publikované všetky relevantné materiály týkajúce sa tejto služby, aktuálne informácie o aktivitách A.R.E.S.  ako aj kontakty na  koordinačné strediska A.R.E.S.  prípadne tiež informačné zoznamy členov A.R.E.S. a iné informácie.

Hoci si tieto stránky plnia všetky informačné  úlohy, čo je ich hlavná  úloha, predsa len za posledné roky sa výrazne posunula technológia internetových stránok  v ich  tvorbe, vzhľade a technologických vymoženostiach hlavne pri práci s multimédiami a pri spolupráci so sociálnymi sieťami a tu už táto stará stránka „stráca dych s dobou“.

Preto som sa ako nový predseda A.R.E.S. rozhodol, že tieto stránky prepracujeme na vyššiu úroveň tak, aby boli  prehľadnejšie, zaujímavejšie a príťažlivejšie pre všetkých čitateľov a pritom bol zabezpečený aj pre administrátorov týchto stránok čo najlepší komfort pri ich správe a doplňovaní o ďalšie príspevky. Preto chceme tieto stránky robiť s podporou niektorého z profesionálnych redakčných systémov.

Za posledné roky som sa venoval tvorbe vlastných rádioamatérskych stránok a využíval som pri tom redakčný systém WORDPRESS. Tento Open source systém je veľmi vyspelý, dynamicky sa rozvíja a poskytuje veľkú škálu technologických prostriedkov ako aj grafických šablón pre prípravu vlastných stránok a pritom je zadarmo, pokiaľ nemáme prehnané požiadavky na rozsah pamäťového priestoru a niektoré špeciálne funkcie. Preto aj tieto nové stránky sú pripravené v tomto redakčnom systéme.

Do nových stránok sa mi podarilo v krátkom čase pretransformovať kompletný obsah pôvodných stránok už od príspevkov z roka 2002, pričom pribudli aj viaceré nové príspevky. Niektoré nové časti (napr. TECHNIKA) sú len rozpracované a budú sa postupne dopĺňať.

Hlavná časť pôvodných stránok, ktorá mala charakter chronologického zoznamu krátkych správ bola  prenesená do časti AKTUALITY, ktorá má taktiež charakter chronologicky zoradených príspevkov – blogov. Tieto sú však už samostatné a každý z nich je zaradený do jednej alebo viacerých kategórií, čo výrazne zjednodušuje vyhľadávanie  príspevkov podľa ich obsahu. Zoznam kategórií je uvedený v menu na pravej strane. Kliknutím na  niektorú z nich sa zobrazí výber aktualít, ktoré boli zaradené do príslušnej kategórie. V starých stránkach bolo hľadanie v aktualitách veľmi náročné až nemožné. V rámci stránky je možné použiť aj ďalšie formy vyhľadávania pomocou nástroja LUPA v hlavnom menu alebo pomocou okna HĽADAŤ v menu na ľavej strane dole.

Čo sa týka umiestnenia stránok na konkrétnom serveri – webhostingu, momentálne sú tieto stránky umiestnené na serveri WORDPRESS.com a pracovný názov domény bol zvolený taktiež pracovne ako:

https://aresom.wordpress.com/

Mal som záujem o subdoménu ares.wordpress.com, avšak v rámci domény  wordpress.com sú už zablokované viaceré subdomény s názvom obsahujúcim slovo ares + niečo vrátane samotného slova ares. Preto som zvolil iný vhodný názov.

Cieľom je  umiestniť tieto stránky na serveri s doménovým menom ares.szr.sk , čo by bolo v súlade s už používanými subdoménami  kv.szr.skvkv.szr.sk  pre krátkovlnné a VKV preteky. Na to je potrebné mať zabezpečené na novom serveri podporu systému WORDPRESS. To však zaberie istý čas. Keď dôjde k presunu týchto stránok na novú doménu, budú urobené technické opatrenia, aby sa presmerovanie z pôvodnej domény na novú doménu udialo automaticky a taktiež zverejníme túto zmenu na relevantných rádioamatérskych internetových stránkach a v A.R.E.S. komunite.

Stano OM8ST

Predseda služby A.R.E.S a administrátor týchto stránok