VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2005 TATRANSKÉ MATLIARE


19.11.2005 -Na stretnutí rádioamatérov v Tatranských Matliaroch sa konali dve akcie na tému A.R.E.S.. Dva dni prebiehalo verejné zasadnutie KC A.R.E.S., na ktorom boli zhodnotené doterajšie činnosti a navrhnuté ďalšie aktivity. V sobotu o 11.00 v rámci oficiálneho programu stretnutia bola ďalšia prezentácia A.R.E.S.. V tejto prezentácii  Amnon – 4X1DF,  ktorý je medzinárodným koordinátorom A.R.E.S.  v Izraeli, porozprával o svojej účasti na konferencii GAREC 2005,  odprezentoval ich systéme A.R.E.S. a premietol praktickú ukážku účasti rádioamatérov v 4X pri zabezpečovaní spojenia pri záchrane zraneného človeka.  V závere prezentácie zodpovedal otázky prítomných. Za pomoc s prekladom TNX Vladovi OM1HI.

A.R.E.S. in IZRAEL Presentation.ppt