Archívy kategórie: DOMÁCE KONFERENCIE

KONGRES RESCUE FÓRUM 112 (2012)


10.10.2012 – Dnes sa začal v Žiline medzinárodný kongres Rescue forum 112  na tému Krízový manažment civilných udalostí a katastrof. Braňo OM8AGI sa podujal okrem svojich povinností odprezentovať na kongrese aj prednášku na tému tiesňovej služby A.R.E.S. Môžeme len dúfať, že prednáška zaujme účastníkov kongresu a téma A.R.E.S. bude rezonovať pri ich profesionálnej práci.

RESCUE FORUM 112 (2012).pdf


12. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA TU ŽILINA


13.2.2007 – Organizátori 12. medzinárodnej vedeckej konferencie (nefunkčná linka)  v Žiline nás pozývajú. S potešením pozvánku prijímame a pripravíme vhodnú prezentáciu. Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.


KONFERENCIA “RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ”


30.6.2006 – V dňoch 29.-30.6.2006 – sa konala v Žiline medzinárodná konferencia pod názvom – “Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí” pod záštitou Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU a Odboru krízového manažmentu MH SR. Z plánovaných vystúpení (cca 90) v rámci rokovania konferencie dostal priestor aj A.R.E.S.. Stano OM1AAA pohovoril  o cvičení časti štátnej správy a A.R.E.S. a Jaro OM1II dostal priestor na tému Rádiomatérska prevádzka a krízová komunikácia.


ÚČASŤ ZÁSTUPCOV A.R.E.S. NA PRACOVNOM STRETNUTÍ PRACOVNÍKOV KM ÚGKK


19.4.2006 –  Dňa 19.4.2006 sa na Smrekovici poriadalo odborné zhromaždenie pracovníkov krízového manažmentu (KM) ÚGKK SR, ktorého sa zúčastnili  aj zástupcovia A.R.E.S. za TT, ZA a BB.  Že išlo o zaujímavú problematiku a dôstojnú úroveň, potvrdili svojou účasťou aj prednášajúci – Prof. Ing. Ladislav Šimák PhD.,  vedúci katedry KM ŹU, ktorý sa venoval problematike KM a Ing. Stanislav Filip,  poradca premiéra,  ktorý mal prednášku o KM z pohľadu EÚ. Na tomto zhromaždení nám bolo umožnené  odprezentovať službu A.R.E.S ..  Po prednáškach boli dohodnuté ďalšie kroky na tému cvičenie vybraných častí KM v krajoch ZA a BA a účasť A.R.E.S. na ňom. Cvičenie sa má konať 16. mája 2006 od 10.00 do 13.00.Bližšie informácie v ZA Milan OM6SZ a v BA kraji Jaro OM1II.KONFERENCIA O TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII V ČESKÝCH BUDĚJOVICIACH 2005


24.9.2005 – Tísňová radioamatérská služba a její aktuální úloha v současném světě. Pod týmto názvom sa konala konferencia v konferenčnej sále Múzea energetiky v Českých Budejoviciach. Na konferencii boli prítomní zástupcovia ČRK, ČAV, SZR, GR HZS ČR, RESCUEINFO a rádioamatéri, ktorých tento problém osobne zaujímal. O tejto akcii si prečítajte širšiu správu:

Tísňová radioamatérská služba a její aktuální úloha v současném světě.pdf