KONFERENCIA IARU R1 CAVTAT 2008, CHORVÁTSKO


16.11.2008 – sa konala v Chorvátskom Cavtate konferencia IARU R1. Správu o cvičení rádioamatérskych tiesňových služieb GlobalSET 11-2008 pre rokovanie konferencie spracoval Greg G0DUB. Plné znenie tejto správy (v angličtine) je tu:

GlobalSETNov08InterimReport.pdf


STRETNUTIE HAM 2008 TATR. MATLIARE a VEREJNÉ ZASADNUTIE KC ARES 2008


08.11.2008 – Stretnutie rádioamatérov T.Matliaroch – Ďalšie Cvičenie GlobalSET 2008 je za nami. Operátori OM9HQ – Miro OM3CU a Stano OM8AXU sa vzhľadom na rannú hodinu a podmienky rozhodli pre 80m pásmo. Cvičenie však kolidovalo s pretekom OMAC a ukázalo sa, že medzi rádioamatérmi stále absentuje informácia, ako sa zachovať v prípade, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie ARES, hoci v predstihu bolo upozorňované na možné problémy. Napr. 300 Hz nad 3760, kde pracovala riadiaca stanica cvičenia, veselo búšil signál do OMAC. Po upozornení, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie, stanica reagovala – OK, tak mi daj aspoň body do contestu… Boli však prípady, kedy vôbec stanice nereagovali na výzvu o odladenie a niektoré nás aj upozornili, že rušíme krúžok, aby sme sa odladili. Je nám všetkým jasné, že vieme zabezpečiť potrebné spojenie, ale stále sa v takýchto prípadoch nevieme správať na pásme. Preto aj z tohoto dôvodu odporúčame, aby si aj tí skúsenejší HAMs prečítali brožúrku Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov. Viac o cvičení ARES prináša Stano OM8AXU (teraz OM8ST) na svojej stránke.

Nakoľko bola zriadená rádiostanica pre GlobalSET (TNX Braňovi OM2FY), členovia OTC Jaro OM1II a Marián OM3THX si našli čas a zavysielali počas stretnutia aj pod značkou OM9OT.

 V sobotu 8.11.20108 o 14.00 sa konalo verejné zasadnutie KC ARES. Prítomní zástupcovia KKS informovali o stave ARES vo svojom kraji. Stano OM8AXU ukázal krátke video z akcie Livov. Počas diskusie padli rôzne návrhy a informácie z realizácie ARES do praxe, ktoré sú uvedené v zápise zo zasadnutia:

KCzapisMatliare2008.pdf

Záverom bolo konštatované, že ARES je potrebnou súčasťou rádioamatérskej komunity.