SPRACOVANIE PROJEKTOV NA PODPORU SLUŽBY A.R.E.S.


31.1.2007 – Spracovali sme 2 projekty z cieľom podpory A.R.E.S.. Projekty boli zaslané na MV SR. Jeden projekt bol cielený na materiálové vybavenie rádiostanice KC A.R.E.S. a druhý bol s cieľom uskutočniť odborný seminár členov A.R.E.S. a zástupcov IZS. Či uspejeme s projektom ukáže budúcnosť. Ak máte skúsenosti s projektmi vo vašich krajoch, budeme radi ak sa s nami podelíte o skúsenosti.