Design a site like this with WordPress.com
Začíname

3.8. ŠKOLENIA ARESV tejto sekcii publikujeme materiály týkajúce sa usporiadaných školení A.R.E.S. Materiály z týchto školení tu sú usporiadené systémom, že najnovšie príspevky sú uvádzané najvyššie a ďalej pod nimi sú potom uvádzané materiály zo starších školení. Tak sa záujemca o materiály z aktuálnych (najnovších) školení dostane k nim čo najrýchlejšie.


ONLINE ŠKOLENIE SYSTÉMU A.R.E.S. O PRENOSE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU POMOCOU HLASU (SSB, FM) – 12/2022

Toto školenie prebehlo v ONLINE prostredí dňa 5.12.2022 medzi 20:00 a 22:00 a zúčatnili sa ho predovšetkým rádioamatéri , ktorí sa plánujú zúčastniť testu tiesňovej komunikácie, ktorý plánuje realizovať skupina tiesňovej komunikácie pri IARU R1 dňa 10.12.2022. ( Viď aktualitu…)

Táto problematika je však všeobecná a týka sa celej rádioamatérskej tiesnovej komunikácie, preto školiace materiály (predovšetkým PPT prezentácie ale aj ďalšie dokumenty) tu zvereňujeme, aby k nim mali prístup všetci záujemcovia o rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu.


ŠKOLENIA A.R.E.S. V ROKU 2015 VRÚTKY JÚN 2015 a ČAŇA (OM3VSZ) OKTÓBER 2015

Tu sú uvedené školiace materiály z nášho zatiaľ najväčšieho školenia členov A.R.E.S., ktorého sa v dvoch turnusoch zúčastnilo spolu približne 50 členov. Podobné školenie by však bolo potrebné zopakovať vzhľadom na to, že v mnohých oblastiach ( legislatíva, techológie…) došlo za uplynulé roky k výraznému pokroku.Predošlá úprava príspevku: 16.1.2019

Posledná úprava stránky: 6.12.2022%d blogerom sa páči toto: