PRACOVNÉ STRETNUTIE A.R.E.S. NA ÚRADE VLÁDY


18.4. 2005 – Pracovné stretnutie – v priestoroch Úradu vlády, za prítomnosti zástupcov Kancelárie Bezpečnostnej rady, predseda A.R.E.S. prezentoval Rádioamatérsku tiesňovú službu (TNX OM1AAA). Na základe priebehu diskusie na tému rádioamatéri a ich miesto v krízových situáciách môžeme konštatovať, že A.R.E.S. sa uberá dobrým smerom. Ak tomu pomôže aj legislatíva, a úrady, bude to dobrá služba občanom.