CVIČENIA IARU R1 EmCom Party 05-2007


15.4.2007 – Dňa 5. mája 2007 sa uskutoční 2. cvičenie staníc „Rádioamatérskych tiesňových služieb“ rádioamatérskych organizácií IARU Region 1. Toto nie je contest, toto je cvičenie. Stanice nezaradené do cvičenia prosíme o strpenie. Nevstupujte do komunikácie a zbytočne nerušte.

EmCom party 05-2007.pdf


14.3.2007 – Podľa informácie OH1VR sa bude konať druhé cvičenie EmCom party 5. mája a ďalšie pravdepodobne 17. novembra 2007. Konferencia GAREC 2007 možno prinesie informáciu, či sa k tejto aktivite pripojí aj Region 2 a 3. Postrehy z predchádzajúceho cvičenia IARU Region R1 First EmCom Party 2006 si môžete pozrieť v správe od OH1VR.

First EmComParty report2006.pdf