Archívy kategórie: MIMORIADNE UDALOSTI – ZAHRANIČIE

ZEMETRASENIE MAGNITÚDY 7,8 V TURECKU DŇA 6.2.2023

+ AKTUALIZÁCIA 22.2.2023


Už takmer rok sledujeme neuveriteľnú tragédiu – vojnu na Ukrajine, ale tým sa zlé správy týchto dní nekončia. Popri tomto „MAN MADE“ nešťastí sme boli v predošlom roku svedkami ďalších veľkých katastrof, ktoré boli spôsobené rôznymi prírodnými živlami a o niektorých z nich boli prinesené informácie aj na tých našich stránkach služby ARES. Ale čas a život ide ďalej a opäť sa dozvedáme nové informácie o nešťastiach vo svete. Momentálne najčerstvejšou udalosťou je tragické zemetrasenie s magnitúdou 7.8 M, ktoré postihlo juhovýchodnú časť Turecka a priľahlú severnú časť Sýrie, ktorá je navyše ťažko skúšaná aj prebiehajúcou vojnou.

Toto zemetrasenie sa udialo v nočných hodinách v pondelok 6.2.2023, ale otrasy sa zopakovali aj na poludnie 6.2.2023 a ďalej zhoršili situáciu v oblasti. Dnes 12 dní od začiatku nešťastia vieme, že o Turecku a Sýrii bolo zničených a poškodených mnoho tisíc budov a uvádza sa počet mŕtvych okolo 40.000 a k tomu je potrebné pripočítať ďalšie tisícky ťažko či ľahko zranených a ďalšie veľké stovky tisíc ľudí, ktoré v krátkom okamžiku prišli o strechu nad hlavou a o všetko čo mali. Situáciu ešte navyše zhoršuje fakt, že sme v zimnom období a v oblasti je veľmi chladné počasie, dážď alebo sneženie, čo ešte viac znižuje nádej, že sa v ruinách budov nájdu ešte nejakí preživší.

Nie je ani cieľom, ale ani v našich silách, prinášať na týchto stránkach aktuálne informácie o dianí v postihnutej oblasti, ale pokúsim sa aspoň z mimoriadne čulej komunikácie v rámci e-mailovej skupiny rádioamatérskych tiesňových koordinátorov pri IARU R1 urobiť určitý prehľad informácii o tom, ako na toto nešťastie reagujú rádioamatéri v rámci krajím patriacich do IARU R1 a či boli požiadaní o nejakú výpomoc pri záchranných prácach v postihnutej oblasti.

Za 10 dní od zemetrasenia bolo v e-mailovej skupine poslaných spolu 37 e-mailov a bolo náročné to všetko prečítať a vyhodnotiť. Teraz , keď sa situácia upokojila, našiel som si čas na určitú analýzu toho, o čom bola táto komunikácia a tu sa pokúsim o stručnú sumarizáciu – detaily nie sú také dôležité.


V prvých hodinách sa v rámci e-mailovej skupiny [R1emcor] objavili e-maily, ktoré informovali to tom, aké obrovské zemetrasenie vôbec vzniklo a koľko obetí sa už našlo v rozvalinách budov. Tieto čísla však veľmi rýchlo narastali. V ďalšom priebehu sa už kládli v rámci tejto skupiny praktickejšie otázky.

V prvom emali z Turecka národný koordinátor emcomm Aziz SASA, TA1E poslal tabuľku s telefonickými kontaktami na Turecké veľvyslanectvá v Európe, cez ktoré je potrebné organizovať akúkoľvek pomoc smerovanú na postihnutú oblasť. Aziz ďalej prosil, aby záchranné teamy mali vo svojom kolektíve aspoň jedného rádioamatéra, ktorý bude vybavený potrebami na preprogramovávanie rádií ich teamu.

Samozrejme, hneď sa objavili aj otázky ohľadom frekvencií , na ktorých môže potenciálne prebiehať komunikácia orientovaná na organizáciu pomoci v postihnutých oblastiach.

Informáciu o katastrofálnom zemetrasení v Turecku a Sýrii s magnitúdou 7,8 M zverejnil Greg G0DUB aj na oficiálnej stránke IARU R1 a v nej sú publikované aj základné formácie o používaných frekvenciách:

Podľa tejto informácie budú záchranné teamy pracovať lokálne predovšetkým na frekvenciách VHF a UHF ale môžu tiež využívať nasledovné KV frekvencie:
3,777 MHz a
7.092 MHz.
Neoficiálne sa tiež uvádza využívanie ďalšej KV frekvencie a to
28,540 MHz.

Ja som nesledoval tieto frekvencie, ale niektorí národní koordinátori uvádzali, že tiesňová prevádzka bola predovšetkým na frekvencii 3,777 MHz a to hlavne vo večerných hodinách. Často však prebiehala v tureckom jazyku.

Frekvencie v pásmach VKV a UKV sú pre nás na odposluch nepoužiteľné, ale kvôli úplnosti predstavy o dianí sa uvádzali na komunikáciu v týchto pásmach predovšetkým tieto frekvencie:

145,550 simplex – HAM
147,500 simplex – hlavná koordinačná frekvencia pre SAR teamy (Search And Rescue)
147,875 simplex – pre civilnú obranu

Reálne využívanie frekvenčných pásiem VHF a UHF záchrannými teami počas záchranných prác bolo a stále ešte je určite podstatne bohatšie a komplexnejšie, ale nemáme o tom informácie.


V dalších e-mailoch informovali niektorí národní koordinátori o tom, aké teamy posielajú ich krajiny na pomoc do Turecka. (Švajčiarsko, Španielsko, Bosna a Herzegovina, Rumunsko). Tu však len zástupca Bosny a Herzegoviny Alen E71AR mohol konštatovať, že v 120 člennom teame záchranárov, ktorý posielajú do Turecka je aj jeden rádioamatér a to konkrétne Eldin Mulic E75NET, ktorý si zobral so sebou výbavu na HF, VHF, UHF,DMR, DSTAR, WINLINK, VARA Portable.

Rumunský zástupca Adrian YO3HJV stručne popísal, aký team poslalo Rumnusko do Turecka. Členmi teamu neboli priamo rádioamatéri z RSVU, v skupine však boli dvaja členovia teamu K9 SAR (kynologická časť rumunského USAR teamu) , pre ktorý pripravujú rádioamatéri z RSVU komunikačné vybavenie. Takže aj keď do Turecka nešli samotní rádioamatéri, ale nimi pripravené rádiové vybavenie áno. Aj takýto podiel (prípravu techniky) môžu mať teda rádioamatéri na pomoci v tiesni. Tento team ( K9 SAR) bol v minulosti nasadený aj počas záchranných operácií po zemetrasení v Albánsku (nov. 2019).

Podľa informácií, ktoré poslal Jose EA9E, Španiesko poslalo do Turecka silný team:
150 vojakov zo základne NATO ADANA (Turecko), ktorí sú na misii.
50 príslušníkov Pohotovostného vojenského útvaru (UME) so záchranárskymi psami.
35 členný vládny team okamžitej záchrany, Madrid.
50 záchranárov z rôznych častí Španielska.

Jean-Michel HB9DBB zo Švajčiarska taktiež uviedol , že jeho krajina posiela do Turecka Švajčiasku humanitárnu jednotku (SHA) , ktorej súčasťou sú aj špecialisti so psami a komunikačné zariadnie, avšak nevedel povedať, či sú v teame aj nejakí rádioamatéri.


Ďalší okruh problematiky sa otvoril otázkou od Granta ZS1GS z Južnej Afriky , ktorý sa pýtal, či boli vznesené (zrejme myslel zo strany Turecka) nejaké konkrétne požiadavky na asistenciu rádioamatérov počas tejto katastrofy. Grant dostal jednoznačnú odpoveď od Aziza TA1E, ktorý povedal, že pomoc jednotlivých rádioamatérov je možná len vtedy, ak sú „začlenení“ do tímov SAR s certifikáciou INSARAG. (Pozri stránku https://www.insarag.org/)

V podstate rovnakú odpoveď dal Grantovi Greg G0DUB:
“Dôraz je kladený na pátracie a záchranné tímy a ak má niektorý z nich v sebe začlenených aj rádioamatérov , potom sa musia koordinovať cez Aziza. Nemyslím si, že v súčasnosti sú kladené nejaké požiadavky na rádiových operátorov alebo vybavenie”.

Tieto dve stručné reakcie na Grantovu otázku dávajú jednoznačnú odpoveď na to, ako je potrebné hľadieť na potenciálnu možnosť zapojenia rádioamatérov do záchranných aktivít hlavne niekde mimo svojho územia ale aj v rámci svojej krajiny. Je to možné napríklad cez začlenenie týchto rádiových operátorov do samotných záchranných USAR teamov či iných podobných teamov (TAST, TSF- Telecom Sans Frontier…). Títo operátori s dobrými znalosťami komunikačnej techniky a komunikačných procedúr by boli potom nápomocní svojim teamom hlavne tým, že perfektne ovládajú túto problematiku a vedia riešiť rôzne technické a prevádzkové problémy s komunikáciou, ktoré môžu pri záchranných operáciach vznikať.

O tejto forme zapojenia rádioamatérov do záchranných operácií už rozmýšľam dlhšie a preto som začal rozvíjať spoluprácu našej rádioamatérskej skupiny ARES pri SZR s dobrovoľnými hasičmi ale aj s niektorými dobrovoľníckymi záchranárskymi skupinami. Tu musím ale podľa pravdy povedať, že tieto záchranárske organizácie sa sami obrátili na nás rádioamatérov so žiadosťou o pomoc v oblasti rádiových komunikácií a my sme na túto žiadosť samozrejme reagovali pozitívne. Výsledkom tejto viacročnej spolupráce rádioamatérov a dobrovoľných hasičov či záchranárov je okrem iného tiež to, že niekorí rádioamatéri sa stali dobrovoľnými hasičmi alebo záchranármi a naopak, niektorí záchranári sa stali rádioamatérmi, urobili skúšky a dnes majú rádioamatérsku licenciu. Okrem toho pri jednom zbore dobrovoľnej požiarnej ochrany vznikol aj špeciálny rádioklub so snahou pripravovať ďalších rádiových oparátorov – rádioamatérov pre potreby tohoto zboru dobrovoľných hasičov. Je škoda, že zatiaľ sa nám darí rozvíjať takúto spoluprácu len v malom a tak máme zatiaľ len dve či tri spolupracujúce zbory dobrovoľnej požiarnej ochrany a dve záchranárske organizácie, ale každý začiatok je ťažký. Snáď bude platiť, že príklady budú priťahovať.

Tým však nie je povedané, že využitie rádiamatérov na tiesňovú komunikáciu je možné len týmto ich začlenením do záchranných (SAR) teamov. Nie každý z rádioamatérov má totiž ochotu a možnosť ( kvôli veku, zdraviu…) byť aj záchranárom alebo hasičom, ale pritom sa môže veľmi úspešne zapojiť inou formou do tiesňovej komunikácie.

V tejto súvislosti bude ale vhodné sa pozrieť bližšie na to, aké sú požiadavky na SAR teamy pri INSARAG certifikácii a to hlavne v otázkach súvisiacich s tiesňovou komunikáciou ( vid INSARAG stránku : https://www.insarag.org/about/background/)


V e-mailovej komunikácii v rámci skupiny [R1emcor] padali tiež otázky o tom, v akom stave sú mobilné siete a internet, ako sú ovplyvnené zemetrasením, avšak komplexnejšiu informáciu o tom nevedel nikto poskytnúť.

Vznikali aj otázky okolo situácie v Sýrii. Tu je veľa nejasností, ale jedno sa dá povedať, určite. V Sýrii prakticky neexistujú žiadni rádioamatéri a posledný známy predstaviteľ Sýrskej rádioamatérskej asociácie na začiatku vojny bol v utečeneckom tábore a odtiaľ neskôr odišiel do USA, ale o jeho ďalšom posobení nie sú informácie.

V poslednom emaili z tejto sady 37 emailov datovanom z 12.2.2023 Greg informoval, že úrady sa rozhodujú o prechode medzinárodnej pomoci pri katastrofe do fázy obnovy (Recovery Phase)


ZÁVERY

V prípade tohto katastrofálneho zemetrasenia Turecku a Sýrii sa jedná o krajiny patriace do IARU R1 a teda mohli by sme mať viac informácií o situácii v týchto krajinách. Máme dostatok bežných mediálnych informácií, kde mám každodenne nové a nové infomácie o ďaších zachránených osobách ale hlavne neustále narastajúce počty mŕtvych a ranených a ďalšie informácie o komplikáciach s ktorými sa stretávajú na tvári miesta aj samotní záchranári. Ale čo sa týka situácie ohľadom využitia rádioamatérskych prostriedkov pri zvládaní záchranných prác počas tejto katastrofy priamo v Turecku toho zatiaľ veľa nevieme.

Z hľadiska možnosti rádioamatérov prispieť k riešeniu tejto extrémne náročnej situácie sa zatiaľ ukázalo v rámci e-mailovej komunikácie , že je to možné len tak, že rádioamatéri budú integrovaní v samotných záchranných teamoch (SAR teamoch).

Na rádioamatérskych pásmach neprebiehala žiadna tiesňová komunikácie, do ktorej by bolo možné sa zapojiť, respektívne kde by bolo potrebné prenášať zasielané správy určeným adresátom. Je to hlavne z toho dôvodu, že napriek veľkým škodám, ktoré toto zemetrasenie napáchalo hlavne na budovách v mnohých aj veľkých mestách, v nejakej forme a kvalite predsa len fungujú aj mobilní operátori aj internet aj keď so zhoršenou kvalitou a rýchlosťou.Vidíme to okrem iného aj na tom, že spravodajské teamy vedia poskytovať z postihnutým oblastí aktuálne reportáže, pokiaľ to nejde všetko cez satelitné komunikácie.


Portál GDACS

Keď som hľadal nejaký zdroj informácií, kde by som sa viac dozvedel o reálnej situácii v postihnutých oblastiach Turecka, upozornil ma môj priateľ záchranár (Peter OM1APK) na portál GDACS – Global Disaster Alert and Coordination System (Globálny systém varovania a koordinácie katastrof).
Internetová stránka tohoto portálu je na adrese:

https://www.gdacs.org/default.aspx

GDACS je rámec pre spoluprácu medzi Organizáciou Spojených národov, Európskou komisiou a manažérmi pre katastrofy na celom svete s cieľom zlepšiť výstrahy, výmenu informácií a koordináciu v prvej fáze po veľkých náhlych katastrofách. Je to de facto čisto informačný portál, ostrá komunikácia zložiek spolupracujúcich pri záchranných operáciach prebiaha inými kanálmi.

Tento portál obsahuje viacero mechanizmov. Prvým z nich je ALERT system – systém varovania, čo je automatizovaný systém, ktorým sa monitorujú najčastejši druhy prírodných katastrof (zametrasenia, Tsunami, povodne, cyklóny, vulkány, suchá, lesné požiare) po celom svete a kde je možné si zadefinovať posielanie varovných správ po vzniku určitých druhov katastrof vo vybraných lokalitách sveta. Tieto varovania môžu prísť adresátovi formou e-mailu alebo SMS správy či do špeciálnych aplikáícií. Je určený hlavne pre profesionálov, aby sa čo najrýchlejšie dozvedeli o aktuálnych hrozbách a vedeli tak čo najrýchlejšie na ne zareagovať.

Virtual OSOCC

Druhým systémom v rámci GDACS je Virtuálny OSOCCVirtual On-Site Operations Coordination Centre ( Virtuálne Koordinačné centrum pre operácie na mieste katastrofy)

Je to počítačový (virtuálny systém), ktorým sa zdieľajú rôzne dôležité informácie pre všetky teamy, ktoré pôsobia v mieste katastrofy a kde je možné zdieľať aj ďalšie správy ktoré získajú počas svojej činosti jednotlivé teamy a keď je potrebná nejaká súčinnosť či koordinácia.

Do tohto systému je potrebné sa prihlásiť a plnú autorizácii prístupu dostanú jednotlivé záchranné teamy dislokované na mieste nešťastia , ktoré tak majú možnosť participovať na informáciach, ktoré sa zdieľajú v tomto systéme a prispievať tam svojimi správami alebo reagovať na iné oznamy či otázky.
Ja som sa tam prihlásil ako zástupca ARES pri SZR, ale získal som len základný prístup k „public“ informáciam, keďže nie som člen teamu, ktorý je priamo na mieste.

Celý systém je pomerne komplexný a nie je možné ho tu teraz popisovať. Avšak v rámci verejných správ ( public) , ktoré sú prístupné aj neautorizovaným účastníkom som sa dostal k niektorým zaujímavým informáciam publikovaným v sekcii OPERATIONAL ENVIRONMENT, časť COMMUNICATIONS, čo je časť týkajúca sa našej problematiky.


Prvou z nich je odkaz na rádioamatérsku stránku:

https://www.radyoamatorleri.com/depo/linkver/html/TA_ROLE.html

Tu nájdeme zoznam tureckých VHF A UHF prevádzačov, APRS a echolink nódov. Informácia bola poskytnutá s poznámkou, že vzhľadom na zemetrasenie nie je možné garantovať, že všetky tieto zariadenia budú funkčné.


Druhá zaujímavá informácia z Virtual OSOCC pochádza z 13.2.2023 7:42 , kedy turecký Telekom zverejnil podrobnosti o svojich dočasne nasaditeľných komunikáčných zariadeniach – mobilných vozidlách a Wi-Fi hotspotoch v okolí Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay a Şanlıurfa.

Tento dokument je prístupný na linke:

https://www.turktelekom.com.tr/tt-hakkimizda/duyurular/Sayfalar/deprem-bolgelerimizdeki-ucretsiz-wifi-noktalarimiz.aspx

je síce originálne v tureckom jazyku, ale cez Google nástroje v prehliadači CHROME sa to dá jednoducho preložiť do iného jazyka.

Zoznam je prekvapivo rozsiahly a ukazuje, akým spôsobom sú zabezpečené potreby pre komunikáciu nielen záchranných teamov ale pravdepodobne aj obyvateľstva v postihnutých oblastiach. .


Okrem toho sa v tejto sekcii COMMUNICATIONS objavili aj odkazy na aplikáciu SAFE CITIZEN

https://safe-citizens.com/how-it-works/

Táto aplikácie má poskytovať selektívne informácie o bezpečnostnej situácii v okolí miesta, kde sa nachádza príjemca informácie. Z princípu fungovanie tejto služby je to skôr záležitosť včasného varovania a nie kooperácie pri záchanných operáciach v mieste nešťastia, čomu je venovaný systém V-OSOCC.


Toto zemetrasenie svojim rozsahom a dopadom na Turecko presiahlo mnohé predošlé zemetrasenia a znamená na dlhú dobu a pre obrovský počet postihnutého obyvateľstva, ktorí stratili svoje domovy a všetko svoje imanie katastrofu, ktorej humanitárny rozmer budeme cítiť ešte dlhé mesiace. Neodvažujem sa odhadovať, aký vplyv to bude mať na ostatné krajiny v okolí a v Európe, ale máme ešte v pamäti, čo sa stalo po vypuknutí vojny v Sýrii.

Z nášho pohľadu rádioamatérov pripravujúcich sa na prípadnú pomoc v krízových situáciach sme štúdiom rôznych materiálov týkajúcich sa tohto zemetrasenia získali ďalšie praktické informácie o tom, ako pracujú profesionálne záchranné zložky a ako je možné integrovať aj rádioamatérskych operátorov do týchto zložiek a aj týmto spôsobom sa zúčastniť na záchranných aktivitách.

Záverom len podotýkam, že v krátkom slede po zemetrasení so silou 7,8 M v Turecku a Sýrii došlo k slabším zemetraseniam aj na iných miestach v Európe a to 14.2.2023 v Rumunsku s magnitúdou 5,2M a o dva dni na to 16.2.2023 aj v Chorvátsku (ostrov Krk) s magnitúdou tiež 5,2M. Pri týchto zemetraseniach však nedošlo k väčším škodám ani u zraneniam obyvateľov, ale sú varovaním, že k takýmto udalostiam môže kedykoľvek dojsť a mali by sme byť na to pripravení.


AKTUALIZÁCIA zo dňa 22.2.2023

S určitým odstupom odo dňa, kedy došlo ku katastrofálnemu zemetraseniu v Turecku sa pomaličky dozvedáme aspoň niektoré čiastkové informácie o tom, ako sa rádioamatéri (predovšetkým tí tureckí) zapojili do záchranných prác. Niektoré informácie boli zdieľané v rámci našej e-mailovej skupiny [R1Emcor] a ja ich tu v súhrne uvediem.

Zatiaľ jediná informácia k zemetraseniu na stránke Tureckej rádioamatérskej asociácie TRAC ( Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)

https://trac.org.tr/tr/blog/haberler/kahramanmaras-ta-deprem-667

bola zverejná dňa 9.2. 2023 a je pomerne stručná . Viac je tam fotografií z poškodených miest. Ale aj aj tak sa z nej dozvedáme nasledovné:

V postihnutých oblastiach pôsobí ( k 9.2.2023) celkovo 130 členov z našich 32 pobočiek TRAC s cieľom poskytovať komunikačnú podporu záchranným tímom a verejným inštitúciám. Používajú sa naše lokálne fungujúce prevádzače a oblasti pokrytia boli rozšírené inštaláciou mobilných prevádzčov v 3 rôznych obciach (mestách), kde to bolo potrebné. Nové prevádzače budú aktivované podľa detekcií a potrieb. Stále máme členov na cestách, ktorí sa snažia dostať do postihnutých regiónov. Členovia našich pobočiek, ktorých podmienky v oblastiach postihnutých katastrofou sú vyhovujúce, podporujú aj naše tímy a záchranné skupiny, ktoré prichádzajú do regiónu zvonka.

Pôvodný príspevok je samozrejme v tureckom jazzku, ale cez Google translator je možné ho preložiť aj do slovenčiny a tento preklad si môžete pozrieť v súbore:

ZEMETRASENIE V KAHRAMANMARASE – TRAC. pdf

O pôsobenie rádioamatérov počas zemetrasenia v Turecku sa zaujímala aj britská rádiostanica BBC World Servis ktorá včera ( 21.2.2022) odvysielala v rámci relácie DIGITAL PLANET krátky rozhovor s tureckým rádioamatérom Azizom Şasa TA1E o tom, ako sa tureckí rádioamatéri zapojili do pomoci počas tejto katastrofy. Reláciu si môžete vypočuť zo záznamu na stránke:

https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct31zr

ba dokoca sa tento podcast dá stiahnuť vo formáte mp3, avšak neviem ho tu umiestniť na stránky ARES. Z celej relácie sa tejto problematiky týka krátka časť približne od 2. do 8. minúty, zvyšok relácie sa venuje iným aktuálnym témam.

V tomto rozhovore Azis Şasa TA1E uvádza, že rádioamatéri môžu pôsobiť na veľkom spektre frekvencií za účelom stretávania sa a experimentovania, ale súčasne sú pripravení pomáhať aj pri takýchto nepríjemných udalostiach ako je aktuálne zemetrasenie. Rádioamatéri môžu na to použiť vhodné frekvenci ale aj pracovné módy či už analogové ako aj digitálne ako aj satelitnú komunikáciu. Pri lokálnej komunikácii hlavne medzi záchranárskymi teamami sa používali VKV a UKV frekvencie. Na zväčšenie dosahu a zlepšeniu pokrytia signálom sa tu používajú prevádzače. V postihnutej oblasti majú tureckí rádioamatéri 19 prevádzačov, z nich len jeden zlyhal. V provincii HATTAY bol dokonca jeden rádioamatérsky prevádzač jediným komunikačným prostriedkom počas prvých siedmych dní po vzniku nešťastia. Prevádzače boli umiestnené v lokalitách so záložným napájaním, preto mohla komunikácia cez tieto prevádzače pokračovať aj počas katastrofy.
Rádioamatéri neposkytujú vysielanie (broadcasting) dostupné pre širokú verejnosť, ale jedná sa o komunikáciu medzi dvomi rádiostanicami (two way communication). Pokiaľ viaceré služby pracujú na spoločnej frekvencii, potom informácie poskytnuté jednou z nich sa dostávajú aj k ostatným službám a to pomáha pri koordinácii činností.

Toľko aspoň to najdôležitejšie z rozhovoru s Azizom Şasa TA1E pre BBC World servis. Verím, že časom sa dozvieme aj ďalšie informácie a že budeme mať veľa ďalších ponaučení k možnosti využitia rádioamatérov počas katastrofických situácií. Z vyššieuvedeného vyplýva, že aj napriek tomu, že došlo ku pomerne veľkej katastrofe, rádioamatérske prevádzače v drvivej väčšine prípadov ostali funkčné a miestami sa stali jediným nástrojom na komunikáciu v širšom rádiuse postihnutej oblasti. A to je povzbudivé.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 22.2.2023


Rádioamatérka a operátor siete AmRRON zachránili životy pri prevrátení kamiónu v horách štátu Idaho (USA)


V rámci školenie ARES pre nových členov tejto rádioamatérskej skupiny, ktoré sa konalo 23.8.2022 som uviedol, že jedným z možných scenárov, kedy sa môže uplatniť rádioamtérska tiesňová komunikácia (tj. že sa využijú rádioamatérske zariadenia a frekvencie na tiesňovú komunikáciu) sú aj prípady takzvanej „osobnej tiesne“ (personal emergency), pod čím mám na mysli tiesňové situácie, ktoré sa týkajú obmedzeného počtu osôb. Môže tu ísť o havárie lietadiel, lodí ale aj osobných či nákladných áut ale tiež o nešťastia a zablúdenia v horách a podobne. Spoločným menovateľom je tu obmedzený počet postihnutých osôb, obmedzený rozsah škôd, ale ide tu o záchranu života, zdravia, majetku. Sú to hlavne o prípady, kedy buď zlyhajú profesionálne systémy na privolávanie pomoci ( na lodiach, lietadlách,) alebo sa jednoducho postihnuté osoby nachádzajú v prostredí, kde nie sú k dispozícii takéto štandardné komunikačné systémy (nie je vybudovaná sieť/ signál mobilných operátorov). V takýchto prípadoch môžu byť nápomocní aj rádioamatéri vybavení svojimi rádiostanicami, prostredníctvom ktorých môžu za určitých podmienok privolať záchranárov k postihnutým a hlavne zraneným osobám v ohrození života..

Takýchto prípadov, kedy sa rádioamatéri podieľajú na privolaní pomoci síce nie je veľa, ale občas sa vyskytujú. Možno je ich viac, ale o niektorých prípadoch sa nemusíme vôbec ani dozvedieť, pretože aktéri to považujú za samozrejmú vec a nezverejňujú to. V týchto dňoch ma ale Paľo OM0WT upozornil na zaujímavý príspevok o takejto záchrane, ktorý bol zverejnený na fóre známeho rádioamatérskeho portálu QRZ.COM

https://forums.qrz.com/index.php?threads/ham-amrron-operators-save-another-life-idaho-mountain-rollover-crash.828880/

V tomto príbehu ide o haváriu – prevrátenie kamióna v odľahlej lesnatej časti severoamerického štátu IDAHO (viď mapku ďalej), kde nie je signál mobilných operátorov.

Pri tejto havárii boli zranené dve dievčatá, ktoré mali rôzne zlomeniny končatín a jedna z nich ťažko krvácala.

Hrdinami tohoto príbehu boli čerstvá rádioamatérka Shannon a operátor siete AmRRON (The American Redoubt Radio Operators Network ) ( viď: https://amrron.com/), ktorí zabezpečili včasné privolanie zdravotníckej pomoci pre zranené dievčatá, čo im celkom určite zachránilo život.

Celý tento príbeh v originále s prekladmi do slovenčiny si môžete prečítať v súbore:

Ham, AmRRON Operators Save Another Life, Idaho Mountain Rollover Crash EN-SK.pdf

Aby sme mali predstavu, že naozaj sa jedná o odľahlé miesto v horskej krajine, pozrite si nasledujúcu mapu:

Mieto nešťastia HORSE HAVEN AIRFIELD je poľné letisko situované v údolí uprostred hôr. Ak chcete vidieť podrobnosti, kliknite na obrázok a vyberte voľbu “Otvoriť obrázok na novej karte”.

AKÉ PONAUČENIA SI MÔŽEME ZOBRAŤ Z TOHOTO PRÍBEHU

Možno niekoho môže prekvapiť, že takúto záchrannú operáciu zabezpečovala veľmi “čerstvá” rádioamatérka Shannon, ktorá má licenciu triedy “technician” len od júna tohoto roka. A taktiež niekoho môže prekvapiť, že konala veľmi profesionálne. Mňa osobne ako rádioamatéra, ktorý má licenciu už od roku 1998 to až tak veľmi neprekvapuje a to z nasledujúcich dôvodov.

Ak chceme cez rádio poskytnúť nejakú pomoc v núdzi, musíme to rádio mať so sebou všade tam, kde sa pohybujeme, najmä však v situáciach, že ideme niekam do vzdialenejších častí krajiny – niekam do “zapadákova”, kde je vysoká možnosť, že tam nebude signál mobilého operátora.

Takéto “vláčenie” svojich ručných rádiostaníc do terénu praktizujú PREDOVŠETKÝM “čerství” rádioamatéri, ktorí sú nadšení z toho, že môžu komunikovať cez rádio a že sú schopní sa cez svoje rádio spojiť s niekým aj z miest, kde nie je iná možnosť komunikácie (napríklad cez siete mobilných operátorov).

Z tohoto pohľadu som aj ja stále ešte “čerstvý” rádioamatér, pretože pri cestách mimo domova so sebou nosím stále minimálne jednu rádiostanicu a niekedy aj dve, aby bola možná tiesňová komunikácia aj v “blízkej zóne” miesta nešťastia (autonehody a podobne). Mnohí rádioamatéri, a to najmä tí služobne starší (a BIG GUNS), ručné stanice ani nemajú a pri bežných cestách nemajú čím komunikovať. Preto práve “nováčikovia – nosiči ručiek” – majú omnoho vyššiu pravdepodobnosť, že sa dostanú do situácie, kedy budú zabezpečovať tiesňovú komunikáciu niekde v našich horách či pri nejakej nehode v miestach, kde nie je iný signál mobilných operátorov. Preto je na zváženie, či už pri výchove nových rádioamatérov by v “osnovách na preskúšavanie” žiadateľov o rádioamatérske oprávnenie nemali byť aj témy z oblasti tiesňovej komunikácie a témy o tom, ako odovzdávať tiesňové volanie na číslo 112. Tieto témy máme popísané aj tu na stránkach ARES, ale je otázne, kto z nováčikov si to tu naštuduje, keď to nie je “v otázkach na skúšky”.

Druhou skutočnosťou bola profesionalita Shannon z príbehu. Ani to ma až tak neprekvapuje. S profesionalitou nováčikov pri nadväzovaní spojení som sa stretol aj počas tohtoročných skúšok spojenia, ktoré organizovala bratislavská skupina ARES, ako je to zachytené aj vo viacerých predchádzajúcich príspevkoch na týchto stránkach. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že títo nováčikovia ( keď už požiadali o získanie oprávnenia na amatérske vysielanie) majú o túto vec silný interný záujem a mnohí z nich si už “zvykli na mikrofón” počas svojej predošlej “rádioaktivity” v pásmach CB a PMR.

Z príbehu však plynú aj dalšie ponaučenia. Môže sa stať, že sme svedkami alebo dokonca účastníkmi nejakej nehody a okrem toho, že musíme volať záchrannú službu 112 cez svoju rádiostanicu, je tu aj akútna potreba poskytnúť urýchlene prvú pomoc ranenému, ktorý môže vykrvácať alebo je v takom stave, že potrebuje, aby mu bola poskytnutá KPR (kardio pulmorálnu resuscitácia), bez ktorej po pár minútach zomrie. Vtedy je na nás ako zareagujeme. Nie vždy bude pri nás aj nejaký školený zdravotník, ktorý zabezpečí predlekársku prvú pomoc a na nás ostane len to volanie 112 cez rádio (ak sa to podarí). Pomôcť budeme musieť my sami. Preto je dobré, ak máme aj znalosti z poskytovania prvej pomoci aspoň na úrovni základného kurzu prvej pomoci, alebo aj kurzu PP vyššieho stupňa. Takýto kurz vie každý záujemca absolvovať v najbližšej pobočke Slovenského Červeného Kríža, alebo na záchrannej službe (vo väčších mestách) či možno aj inde.

Niekto namietne, že tieto kurzy prvej pomoci sú väčšinou platené, čo je aj pravda. Tu je potrebné si odpovedať na otázku, aká je cena ľudského života a najmä života našich najbližších (s ktorými sme v najčastejšom kontakte) v porovnaní s cenou takýchto kurzov. My sme si aj s Paľom OM0WT odpovedali na túto otázku kladne a minulý rok sme absolvovali na ZSKE (Záchranná Služba Košice) 8 hodinový základný kurz prvej pomoci. Taktiež som prehovoril aj syna, aby sa zúčastil tohoto kurzu (veď aj ja môžem byť subjektom, ktorý potrebuje záchranu).

Nezanedbateľným prvkom tohoto príbehu bolo aj to, že operátor siete AmRRON pozeral na vec komplexne a keďže vyhodnotil, že v oblasti je nebezpečenstvo búrky, tak cez Doplerov radar si upresnil aktuálnu situáciu v mieste nešťastia a varoval záchrancov (Shannon), že v krátkom čase hrozí u nich búrka. Takéto “systémové” myslenie by mal mať každý rádioamatér, ktorý prijme tiesňové volanie na “našej” frekvencii pre tiesňové volania 145.500 Mhz alebo aj na akejkoľvek inej frekvencii a má k dispozícii internet či už na počítači alebo hoci len mobilný internet na smartfóne, kde je taktiež možné sledovať informácie z (Doplerovho) radadu na stránke SHMU.

Aj keď sa jednalo o relatívne jednoduchú situáciu, čo sa týka počtu zainteresovaných osôb ako aj trvania celej tiesňovej situácie vidíme, že z takéhoto konkrétneho príkladu je možné získať viacero ponaučení. Preto, keď idete niekam do terénu, noste so sebou svoju ručnú rádiostanicu (rádiostanice) a či už ste v teréne alebo ste domasedi , monitorujte (na VKV) našu CoA frekvenciu 145.500 MHz, kde sa vám môže ozvať váš kolega rádioamatér so záujmom o jednoduchý kontakt ale aj niekto, kto bude volať o pomoc. Preto ak chcete s niekým viesť dlhší rozhovor na tejto frekvencii, prelaďte sa radšej na niektorý iný voľný kanál, aby volacia frekvencie bola voľná.

Vzhľadom na to, že je nás rádioamatérov v ARES málo, nevieme zabezpečiť nepretržité monitorovanie CoA frekvencií, ako je to v prípade sietí ako je AmRRON. Ale keď aspoň niekto, kto má na to podmienky, to bude robiť, tak je šanca, že volajúci v tiesni sa nakoniec dovolá záchrany.

Dúfam, že sa nikto nedostane do takej tiesne, že musí použiť rádioamatérske frekvencie na volanie záchrany, či prijme tiesňové volanie na rádioamatérskych frekvenciách. Keby sa to predsa len niekomu prihodilo, tak verím, že zvládne na profesionálnej úrovni odovzdať toto volanie na tiesňovú linku 112 a zvládne odovzdávanie informácií z miesta nešťastia na dispečing záchranárov (ak on sám má prístup do siete mobilných operátorov). Na dobrých príkladoch ako je tento sa môžeme naučiť, ako to urobiť správne.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 22.9.2022


POŽIARE V SLOVINSKU A AKTIVITY RÁDIOAMATÉROV Z S5 ARON

+ aktualizácie z 22.7.2022, 23.7.2022 a 24.7.2022


Večer čo večer vidíme v správach hrôzostrašné informácie o požiaroch v Španielsku, Portugalsku, Francúzku, Grécku, Chorvátsku ale prekvapivo aj v Anglicku, ktoré sú spôsobené neobvykle vysokými horúčavami aj v južných krajinách ako je Španielsko či Grécko, ale teraz prekvapivo aj v Anglicku, kde je to veľmi nezvyčajné.

Na záchranných operáciach za podieľajú miestni hasiči s podporovu leteckých síl využívajúcich špeciálne lietadlá určené na hasenie či helikoptéry s vodnými vakmi. Nás ako rádioamatérov však zaujíma, či v týchto ťažkých chvíľach sa do podpory záchranných aktivít zapájajú aj národné rádioamatérske teamy orientované na podporu rádioamatérskej tiesňovej komunikácie. Správy tohto druhu sa ku mne dostávajú predovšetkým cez mailový zoznam [R1emcor], ale zatiaľ neprichádzali žiadne infomácie o zapojení rádioamatérov do takýchto aktivít.

Dnes však poslal národný koordinátor pre rádioamatérsku tieňovú komunikáciu zo Slovinska Tilen Cestnik S56CT ( S5 ARON) stručnú infomáciu o tom, akú požiadavku oni ako organizácia ARON dostali od veliteľa Civilnej ochrany na podporu aktivít na zdolávanie požiarov na západe Slovinska pri hraniciach s Talianskom.

S5 ARON má plniť tieto úlohy:

 • poskytovať pomoc na Centrále s profesionálnym rádiovým vybavením, pri tlači máp a inou administratívnou pomocou (3 rádioamatéri na smene),
 • pomoc s inštaláciou mobilného VHF DMR profesionálneho prevádzača na kontestovej lokalite,
 • vytvorenie WIFI pripojenia k rádioamatérskej sieti S5NET, nakoľko mobilný signál 4G LTE nie je dosť dobrý na to, aby (záchranné teamy) mali dobré pripojenie do tejto siete.

Toľko zadanie od slovinských orgánov CO

Na to, aby sme si vedeli čo len trošku detailnejšie predstaviť úlohy, ktoré majú plniť slovinskí rádioamtéri v prospech záchranných teamov hasiacich požiare, potrebovali by sme mať viac informácií o týchto úlohách. Ale aj tak si rýchlo uvedomíme, že tieto úlohy sú „ĎALEKO“ od toho, čo vieme štandardne zabezpečiť v rámci ARES u nás na Slovensku a taktiež ďaleko od predstáv mnohých z nás, čo sa môže očakávať od ARES (zo strany profesionálov).

Aj keď sa tým dostávam na úroveň špekulácií, predsa len sa pokúsim v ďalšom texte aspoň popísať to, ako ja vidím tieto úlohy, ktoré majú zabezpečiť naši kolegovia z S5 ARON

1 . V prvom okruhu ide o poskytnutie ľudskej sily zo strany rádioamatérov pre činnosti na „Operačnom stredisku“ . Na takom stredisku je veľa rozmanitej práce a každá ruka sa hodí a to zvlášť taká, ktorá vie, čo je to rádio, ako sa obsluhuje (aj keď rádioamtéri si tam zrejme nešiahnu na mikrofón) ďalej vie čo je to napájací kábel, anténny kábel, vie pracovať s počítačom a tu aj s mapami či poskytnúť inú administratívnu pomoc. Tu by som si vedel predstaviť, že aj spomedzi nás rádioamatérov (v OM) by sa mohli nájsť šikovní mládenci, ktorí by vedeli pomôcť pri takýchto činnostiach. Len by si museli zvyknúť, že toto nie je kontest či iná rádioamatérska aktivita, ale že toto je pracovisko riadené niekým iným a že sa musia počúvať pokyny a príkazy nadriadených a len občas sa môže uplatniť aj znalosť problematiky vysielania na rádiových vlnách. My starší, ktorí sme prešli cez vojenský výcvik, niečo o postupoch velenia a subordinácie vieme.

2. V druhom okruhu je potrebné povedať, že slovinskí rádioamatéri sú špičkou aj v rozvoji siete DMR v ich krajine, keď na polovičný počet obyvateľv ako má Slovensko majú až 47 DMR prevádzačov ( viď https://dmr.net.hamradio.si/) a tomu odpovedajúci počet rádioamatérov – sysopov, ktorí problematike sietí typu DMR detailne rozumejú a môžu pomôcť s inštaláciou profi DMR prevádzača a to na niektorej (kontestove) kóte, kde už majú umiestnený rádioamatérsky DMR prevádzač či iné rádioamatérske vysielacie zariadenie.

U nás máme v prevádzke len okolo 10 DMR prevádzačov a tým aj adekvátne menej jednotlivcov, ktorí vedia postaviť a sprevádzkovať DMR prevádzače na rádioamtérskych pásmach v rôznych častiach Slovenska. Títo špecialisti by určite vedeli byť aj u nás nápomocní pri sprevádzkovaní VHF DMR profi prevádzačov, ktoré sa od tých rádioamatérskych líšia snáď len pracovnou frekvenciou a nastavením niektorých systémových premenných TG a pod. ale princíp je ten istý. Postaviť ale nový DMR prevádzač podľa požiadviek profesionálov by zrejme trvalo dlhšiu dobu, ale ak sú peniaze…..

3. Úloha v treťom okruhu pre neinformovaných, akými sme aj my, je najmenej jasne popísaná . Tu si však vieme pomôcť aspoň základnou informácio o tom, čo je to sieť S5NET. Najviac infomácii o tom nájdeme na stránke: https://net.hamradio.si/

Jedná sa o rádioamatérsku sieť internetového typu známu pod názvom HAMNET, ktorá pracuje v špeciálnom segmente IP adries 44.150.xxx.xxx mimo otvoreného internetu. Slovinci majú v prevádzke takúto sieť, avšak bližší popis tejto siete (ako je realizovaná) nie je k dispozícii. Na spomínanej stránke https://net.hamradio.si/ sa však dozvieme aspoň to, že v sieti je definovaných spolu 36 routerov – smerovačov , čo je pomeren veľa. Neviem či všetky uzly (IP adresy) sú aj osadené technikou, každopádne to je komplexná sieť a úlohou rádioamatérov z S5 ARON je vybudovať v rámci nej WIFI uzly zrejme ad hoc v dotknutých miestach krajiny tak, aby umožnili internetové prepojenie medzi viacerými miestami záujmu pre zasahujúcich záchranárov a požiarnikov.

Všetky tri úlohy sú veľmi zaujímavé a viem si predstaviť aj to, ako tieto systémy môžu pomôcť zasahujúcim jednotkám. Tak ako ja poznám prácu a aktivity skupiny S5 ARON tak verím, že sa im podarí tieto úlohy splniť v plnom rozsahu a tým prispieť k vytváraiu dobrého obrazu o schopnostiach rádioamatérov pri zabezpečovaníí tiesňovej komunikácie a to nie len v rámci Slovinska, ale aj v širšom pohľade v rámci Európy.

Čo k tomu dodať.

Sloviský rádioamatéri patria v rámci Európy medzi špičku čo sa týka rozvoja moderných technológií, ako sú rôzne data módy a systémy ako sú WINLINK, DMR, HAMNET. Sú to všetko POKROČILÉ systémy s viacerými špecifickými funkciami a prenosovými parametrami, ktoré sú zaujímavé aj pre profesionálov. S5 ARON má aj dobrú spoluprácu so štátnymi orgánmi, preto ma vôbec neprekvapuje, že práve v Slovisku boli rádioamatéri požiadaní profesionálmi o pomoc. Viac o S5 ARON a ich aktivitách sa môžeme dozvedieť na ich facebookovom profile: https://www.facebook.com/groups/270704177050400

O tom, že takéto špičkové rádiové a datové systémy je potrebné rozvíjať aj u nás som hovoril už pomerne podrobne a veľmi často na verejných zasadnutiach KC ARES konaných v rámci rádioamatérskych stretnutí v Poprade, ale prednášal som o tom aj na (jedinom) veľkom školení ARES, ktoré sa konalo už pomerne dávno v roku 2015 vo Vrútkach. Mojim smutným konštatovaním je, že ani po mnohých rokoch, ktoré odvtedy uplynuli, sa toto u nás „neujalo“ medzi rádioamatérmi nielen v rámci ARES, ale ani mimo ARES a tak som napríklad aktuálne jediný rádioamatér zo Slovenska s aktívnym účtom WINLINK, ktorý má možnosť v tomto systéme pracovať cez RMS servery.

To že pri veľkých katastrofách v rámci Európy sa budú profesionáli zaujímať hlavne o výkonné a vysokorýchlostné možnosti náhradnej /doplnkovej komunikácie sa presvedčili aj rádioamtéri v Nemecku a Holandsku počas minuloročných katastrofálnych povodní.
(https://aresom.wordpress.com/2021/08/02/katastrofalne-povodne-v-nemecku-belgicku-holandsku-15-jul-2021/)

Preto stále je tu pred nami „ úloha“ aby sa medzi našimi rádioamatérmi našlo čoraz viac podporovateľov týchto moderných sietí ako je DMR, ale aj systému WINLINK a ďalších systémov (JS8CALL, VarAC a pod.). A vôbec by nebolo na závadu mať k dispozícii aj nejaké subsystémy umožňujúce vytvárať aspoň lokálne siete typu HAMNET ( WIFI) . Nemusí ísť o trvalú inštaláciu takejto siete, ale nezaškodí ich mať pripravené na prípadné použitie. Dobrým príkladom toho je internetová siet WIFI, ktorú vytvorili rumunskí rádioamatéri v rámci poľnej nemocnice NATO počas profesionálneho NATO cvičenia VIGOROUS WARRIOR 2019 (https://aresom.wordpress.com/2019/04/29/ako-prebiehalo-cvicenie-vigorous-warrior-2019-rumunsko/)

V posledných rokoch sa pomerne intenzívne rozvíjali viaceré výkonné komunikačné systémy dostupné pre rádioamatérov, ktoré by mohli svojimi parametrami osloviť aj profesionálov počas rôznych mimoriadnych situácií, akými sú napríklad aj súčasné požiare šíriace sa pomaly už naprieč celou západnou a južnou Európou. Záujem rádioamatérov o tieto systémy sa však u nás nijako nerozvinul, čo je na na škodu veci a preto budeme mať (a máme) problém presadiť sa ako komunita schopná poskytnúť (výkonnú) náhradnú/doplnkovú tiesňovú komunikáciu. Hlasová komunikácia cez mikrofón je síce jednoduchá a tým aj najviac dostupná, avšak v mnohých prípadoch už nie je postačujúca.

Na záver apoň jedna ilustračná fotografia, ktorú poslal Tilen Cestnik S56CT vo svojom prvom e-maili o tejto aktivite.

Na fotografii je vidieť stožiar vztýčený na veliteľskom vozidle PV2, na ktorého vrchole je WIFI anténa pre sieť S5NET a Tadej S52X, zástupca lokálneho teamu S50ANG pri montáži antén.

Stano OM8ST
predseda ARES


AKTUALIZÁCIA z 22.7.2022

Na facebookovom profile S5ARON https://www.facebook.com/groups/270704177050400 publikuje Tilen Cestnik ale aj iní autori ďalšie informácie týkajúce sa tejto aktivy. Tu je vhodné si všimnúť v príspevku Tilena S56CT z dátumu 21.7.2022 o 10:09, že zapájanie sa rádioamatérov do aktivít sa nedeje živelne ale na základe zmluvy medzi rádioamatérmi a profesionánymi zložkami, teda tak ako by to malo vyzerať. Nie všetky skratky v tomto príspevku sú mi jasné ale aspoň niektoré áno:

 • CZ – civilna zaščita – civilná ochrana
 • ZRS – Zväz rádioamatérov Slovinska
 • URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – Správa Republiky Slovinsko pre ochranu a záchranu

My sme ale ešte ďaleko od tohoto ideálu.

Pokiaľ chce niekto aj vidieť, ako to vyzerá v obasti, kde zúria tieto požiare, tak na stránke:
https://www.facebook.com/watch/?v=738419947372784&ref=sharing
je zverejnené video z vrtuľníka, ktorý prelietava touto oblasťou. Každý si ten obraz asi pomenuje svojimi slovami.

Stano OM8ST


AKTUALIZÁCIA Z 23.7.2022

Požiar v Slovinsku sa dramatizuje ( tu z pohľadu rádioamatérov z S5 ARON). Som v e-mailovom kontakte s Tilenom Cestnikom S56CT. Napísal mi, že ich kontestová kóta – kopec TRSTELJ (kóta dá sa nájsť na mape napr. cez Google Earth), kde majú postavené WIFI pre profesionálov ale aj DMR prevádzače je ohrozovaná ohňom. Čo budú robiť ďalej ale neuviedol.

Aby sme mali predstavu o rozsahu týchto požiarov a o pozícii lokality – kóty TRSTELJ, pripájam dve mapy. Prvá z nich je mapa zo systému NASA FIRMS https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@0.0,0.0,3z
ktorý zobrazuje miesta ohňov a zadymenia po celom svete (aj od priemyselných objektov alebo kvôli vojenským aktivitám.)
Tu som vybral časť mapy zachytávajúcu oblasť Slovinska, kde sú predmetné požiare:

Na porovanie som si zbrazil aj v GOOGLE EARTH rovnakú oblasť, kde je “špendlíkom” vyznačené miesto kóty TRSTELJ . Vidíme, že oheň je už veľmi blízko tejto kóty.

Ako to v danom priestore vyzerá zobrazujú aj fotografie a príspevky na FB profile rádioklubu SEŽANA S59ABL, ktorého členovia sa taktiež podieľajú na záchranných akciách v priestore:

https://www.facebook.com/s59ablsezana/

Verme, že situácia v tomto priestore požiarov sa nevyhrotí natoľko, aby boli ohrození ľudia, technika , obydlia, a že požiare sa podarí čoskoro uhasiť.


AKTUALIZÁCIA Z 24.7.2022

Ukazuje sa, že záchranným teamom, ktoré boli nasadené na hasenie požiarov v Slovinskom Krase sa podarilo zvládnuť situáciu a aj keď sa ešte pokračuje v hasení zostavajúcich ohnísk, začína sa už aj upratovanie a odvolávanie tých síl a prostriedkov, ktoré už nie sú potrebné. Podľa čerstvej informácie, ktorú zverejnil Tilen Cestnik S56CT dnes o 16:00 na ich facebookovej stránke, dostala rádioamatérska skupina S5 ARON a skupina EZIP pokyn od veliteľa zásahového teamu CORS na ukončenie svojej činnosti a na opustenie priestoru. Kvôli názornosti tu pripájam screenshot tejto informácie z FB:

Týmto sa samozrejme celý príbeh o pôsobeni skupiny S5 ARON pri zvládaní požiarov v postihnutej oblasti nekončí. Budú nasledovať rôzne hodnotenia, poučenia … ale už teraz je možné povedať, že vďaka nasadeniu veľkých síl (vrátane aj zložiek požiarnikov, vojakov a vrtuľníkov zo Slovenska) a ich vzájomnej spolupráce ( aj prostedníctvom prostriedkov, ktoré inštalovala skupina S5ARON) sa darí túto situáciu zvládnuť a zatiaľ neboli hlásené žiadne obete z radu týchto záchranárov.

Pochvalu si zaslúži každý, kto sa o to väčšou či menšou mierou o to pričinil a teda aj naši kolegovia rádioamatéri zo skupiny S5 ARON.


Posledná úprava príspevku: 24.7.2022


.

.

RÝCHLY NÁSTUP HURIKÁNOVEJ SEZÓNY V KARIBIKU


Nemám detailnú štatistiku o tom, kedy začínajú pôsobiť v Karibskej oblasti hurikány . Avšak dnešná správa od Grega Mosospa hovorí, že táto sezóna je už tu a do karibiku dorazil prvý (pacifický) hurikán s menom Agatha. Tento má zasiahnuť južné Mexiko v pondelok 30.5. 2022 vo večerných hodinách a dalej pokračovať do Mexického zálivu.

Z uvedených dôvodov Zian Julio Aguirre Taboada, XE1ATZ, koordinátor tiesňovej komunikácie pri Mexickej Federácii Rádiových Experimentátorov požaduje, aby od pondelka večera boli uvoľnované na tiesňovú komunikáciu nasledujúce frekvencie:

7095 kHz, 7120 kHz, 3720 kHz a 14 120 kHz.

Aj keď nie každý z našich rádioamatérov má zariadenie (antény, PA….) aby mohol účinne komunikovať na týchto frekvenciách so stanicami až zo vzdialeného Karibiku, ale aj tak je vhodné dávať pozor a v prípade, že započujeme tiesňovú komunikáciu na týchto frekvenciách (pravdepodobne v španielčine) , tak nerušiť.

Stano OM8ST


ODVOLANIE VÝZVY

Dva dni po tom, čo hurikán Agatha prešiel cez postihnutú oblasť južného Mexika kde spôsobil obrovské materiálne škody a zanechal niekoľkých mŕtvych, bola odvolaná výzva na “uvoľnenie” požadovaných frekvencií a mexickí rádioamatéri prešli do režimu monitorovania vývoja situácie. V oblasti sa tvoria ďalšie tropické cyklóny a je potrebné byť na pozore. Správu na IARU R1 [Emcor] poslal Carlos Alberto, CO2JC.


Posledná úprava príspevku: 8.6.2022


A.R.E.S. pri SZR A POMOC UKRAJINETieto stránky sú venované príprave rádioamatérov na prípadnú tiesňovú komunikáciu, ak dôjde v krajine ku nejakej katastrofe hlavne v dôsledku prírodných síl ale a iných nešťastí v spôsobených ľudskou činnosťou. Okrem organizačných a technických príspevkov tu nájdeme v časti AKTUALITY aj rôzne správy o tom, kde vo sveta došlo ku nejakému nešťastiu a ako pri tom prípadne pomáhali aj rádioamatéri svojimi prostriedkami. Doteraz sa tieto správy týkali predovšetkým oblasti Karibiku alebo aj Ázie a to najčastejšie v dôsledku takmer pravidelných hurikánov a tajfúnov, ktoré tieto časti sveta príliš často zasahujú.

V minulom roku sme však mali extrémne katastrofy aj v európskych podmienkach ako napríklad katastrofálne povodne v Nemecku, Belgicku, Holandsku, ale aj tornádo na južnej Morave v tesnej blízkosti Slovenských hraníc, ale ďalšie menšie tornáda sa vyskytli aj na Slovensku či v blízkom Poľsku. Kým pri takýchto tiesňových situáciách v karibskej oblasti alebo v ázijských krajinách sa často uplatňujú aj rádioamatérske služby, v rámci Európy to zatiaľ nebolo potrebné.

Začiatok tohto roka nám v januári a začiatkom februára priniesol veľké búrky v oblasti Britských ostrovov, ako aj západnej Európy ale nikto nepredpokladal, čo sa stane na Európskom kontinente koncom februára a to konkrétne dňa 24.2.2022. V tento deň ruské vojská začali ničím nevyprovokovanú vojnu proti svojmu susedovi – Ukrajine. Vzhľadom na obrovské vojenské cvičenie v Bielorusku, ktoré tomu predchádzalo sa mnohí obávali , že by k tomu mohlo dôjsť, avšak iní tvrdili, že k takému niečomu v 21. storočí už nemôže dôjsť – a predsa sa to stalo.

Vojna na Ukrajine zúri už takmer mesiac a jej výsledkom je okrem zničených ukrajinských miest, dedín, závodov a infraštruktúry krajiny aj neuveriteľný EXODUS miliónov obyvateľov Ukrajiny – prevažne žien, detí a starých ľudí, keďže muži v zrelom veku ostali bojovať proti votrelcovi. Títo utečenci odchádzajú do susediacich krajín, najviac do Poľska, ale aj k nám na Slovensko a následne do Čiech , ďalej odchádzajú aj do Maďarska, Rumunska, Moldavska a v menšej miere aj do iných smerov. A tak to, čo sme len z bezpečnej vzdialenosti pozorovali v Iraku, Sýrii a podobných krajinách máme teraz u nás – utečeneckú krízu doteraz nepredstaviteľných rozmerov priamo pred našimi očami v našich mestách a dedinách.

Jednoznačne som povedal, kto je agresor a kto je jeho obeťou, ale nechcem ďalej uvádzať ani situáciu v tejto krajine ani analyzovať príčiny či predpovedať ďalší vývoj. Toho sú plné médiá a kto chce, tak si tam môže nájsť potrebné informácie.

V rámci našej stránky ARES vzniká otázka, ako vieme pomáhať riešiť túto tiesňovú situáciu našimi prostriedkami. Tu je zatiaľ situácia jasná. Podľa štatútu ARES totiž platí:

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len “SZR”) na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciach. Aktivovanie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. je výlučne v prospech samosprávy obcí a štátnej správy, v rámci “Integrovaného záchranného systému” počas mimoriadnych situácií. Rádioamatérske rádiostanice pracujú na rádioamatérskych pásmach, pokiaľ nie je stanovené inak.

Súčasne podľa v súčasnosti povoľovacích podmienok pre rádioamatérske stanice platí:

V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.

Aj keď táto utečenecká kríza je obrovskou záťažou pre všetky okolité krajiny vrátane nás, z hľadiska rádioamatérskej tiesňovej služby nie sú splnené podmienky na to, aby bolo možné a potrebné ju aktivovať. Aj preto nerobíme žiadne konkrétne aktivity ba dokonca nerobíme narýchlo ani nejaké testy tiesňovej komunikácie, aby sme snáď nevyvolali nejakú paniku.

Napriek tomu, každý rozumný človek, ktorý sa vie vcítiť do situácie týchto nešťastných ľudí – utečencov z vlastnej krajiny vie, že potrebujú našu pomoc a to viacerými spôsobmi. Je potešiteľné, že hneď od začiatku krízy sa zdvihla u nás veľká vlna solidarity a dobrovoľníckej pomoci zo strany rôznych dobrovoľníckych skupín orientovaných na pomoc ľudom v kríze, ale pomôcť prišli aj nezávislí jednotlivci a pomáha vlastne takmer každý, kto môže a spôsobom akým vie. Zorganizovali sa už aj štátne inštitúcie a zabezpečujú rôzne formy pomoci, aj keď je to nesmierne ťažké. Ľudia, inštitúcie ale aj financie sú ešte stále vyčerpané dlhotrvajúcou pandémiou COVID19, ktorá zďaleka ešte neskončila a teraz sme opäť skúšaní inou formou.

Čo teda môžeme my ako rádioamatéri zo skupín ARES robiť ?

Určite nie je teraz potrebné a možné uvažovať o použití rádioamatérskych prostriedkov na podporu aktivít, ktoré sa aktuálne vyvíjanú v podstate na celom Slovensku od hraníc s Ukrajinou až po Bratislavu. Avšak každý rádioamatér, ktorý sa zapojil do svojej skupiny ARES v kraji svojim podpisom na prihláške sľúbil, že bude pomáhať ľudom v tiesni, pričom sa implicitne predpokladalo, že to bude poskytnutím náhradnej rádiovej komunikácie. Teraz tá druhá polovica tvrdenia nie je aktuálna, ale pomáhať ľudom v núdzi je momentálne veľmi potrebné a to akýmkoľvek vhodným spôsobom. Tých foriem je veľa a každý si z nich môže vybrať tú, ktorú vie zabezpečiť a ktorá je dostatočne účinná. Môže to byť forma finančnej pomoci, môže to byť forma materiálnej pomoci, ale taktiež aj forma osobnej pomoci ak sa niekto prihlási ako dobrovoľník pre prácu v niektorom z vybudovaných alebo práve zriaďovaných Centier pomoci Ukrajine.

Prehľad organizácií a účtov, cez ktoré sa dajú tieto formy pomoci realizovať je možné nájsť na internete. Jeden súhrnejší zoznam týchto organziácií bol zverejnený aj na stránke denníka N:

https://dennikn.sk/2761860/ako-pomoct-ludom-z-ukrajiny-a-ich-aktualnym-potrebam-prehlad-organizacii/

Tento zoznam je možné si stiahnuť tiež v podobe PDF súboru s detailne vyznačenými linkami na príslušné stránky TU:

AKO POMOCT ĽUĎOM Z UKRAJINY.pdf

Určite mnohí z vás našli už svoju formu pomoci a prispeli svojim vkladom (hoci len malým) do celého spektra aktuálne poskytovanej pomoci utečencom z Ukrajiny. Kto chcel nečakal na túto výzvu, ale konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Zrejme sa nedozvieme, akými rôznymi spôsobmi aj naši rádioamatéri pomáhali utečencom vo svojom okolí. Je to vecou každého, či sa tým bude chváliť alebo nie. Ja viem len o jednej konkrétnej pomoci rádioamatérov z východného Slovenska, ktorí sú súčasne aj dobrovoľnými hasičmi v DHZ Soľ pri Vranove a ktorí už v prvých hodinách a dňoch po vypuknutí vojny postavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vojenské stany, aby sa mali kam prichýliť pred zimou a nečasom všetci, ktorí momentálne prichádzali z Ukrajiny cez tento hraničný priechod. Vďaka im za ich rýchlu a účinnú pomoc.

V súčasnosti sa však pripravuje ďalšia forma a miesto pomoci, kde sa budú môcť zapojiť aj rádioamatéri. Mestský úrad v Žiline totiž oslovil Krajské koordinačné centrum ARES v Žiline, menovite jeho krajského koordinátora Milana OM6ZS zo žiadosťou o získanie dobrovoľníkov pre krajské Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. Viac informácií o tomto centre je možné získať na adrese:

Podľa tejto požiadavky je najväčší záujem o dobrovoľníkov s aspoň čiastočnými znalosťami ukrajinského alebo ruského jazyka. Občas sa uplatni aj angličtina. Ďalšími požiadavkami je mať vodičský preukaz a byť dostupný a  ochotný zúčastniť sa akcie aj v noci.

Zajtra 22.3.2022 pôjde Milan na poradu na MÚ Źilina a zrejme po nej poskytne bližšie informácie.

Čo k tomu dodať

Osobné zapojenie sa do pomoci Ukrajine formou dobrovoľníckej pomoci je samozrejme tou najnáročnejšou formou, pretože vyžaduje vklad celého človeka do tejto činnosti. Pre rádioamatérov, ktorí sa reálne chcú pripravovať pre akúkoľvek pomoc ľudom v tiesni pri katastrofách rôzneho druhu to však môže byť veľmi dobrou životnou skúsenosťou a to aj napriek tomu, že tu nejde o poskytovanie rádiovej komunikácie v tiesňových situáciách. Samotnú rádiovú komunikáciu by sme mali vedieť zvládnuť bez väčších problémov. Čo je však podstatne náročnejším prvkom poskytovania pomoci je schopnosť pracovať pod stresom, v novom prostredí s novými ľuďmi, v situáciách, kde nie všetko musí fungovať tak ako to chceme či potrebujeme a pritom si zachovať schopnosť komunikovať s ostatnými členmi teamu a to konštruktívne a iniciatívne hľadať riešenia vznikajúcich problémov. Toto sa nedá získať zo žiadnych príručiek pre tiesňovú komunikáciu, to je potrebné zažiť a teraz je tu takáto možnosť. Každý sa však musí rozhodovať sám za seba. Ale občas platí, že príklady priťahujú. Buďte aj vy takýmto príkladom.

Mne sa to asi nepodarí, lebo zdravie a vek nepustí…..Bol som osobne (nie ako ARES) oslovený jednou dobrovoľníckou organizáciou, či nechcem pracovať ako dobrovoľník v centre pomoci Ukrajincom v Michalovciach. Z vyššie uvedených dôvodov som sa ospravedlnil, ale je mi veľmi ľúto, že som tak musel urobiť. Čas však neviem vrátiť späť a zdravší a mladší už nebudem. A nemôžem na seba prevziať istú zodpovednosť, ktorú nebudem vedieť zvládnuť tak, ako je to potrebné.

Vojna pokračuje a nikto z nás nevie predvídať, ako celé toto šialenstvo bude pokračovať a ako sa to nakoniec (aj pre celé ľudstvo) skončí. Pomoc utečencom z Ukrajiny bude potrebná ešte dlhé obdobie a tak dobrovoľníkov bude stále nedostatok a tak bude možné sa do toho zapojiť aj neskôr. Nie všetko je totiž možné zabezpečiť len štátnymi inštitúciami a ich pracovníkmi. A nemáme vybudované v potrebnej sile špeciálne jednotky na pomoc utečencom (jednotky CO?). Veď kto by na to myslel v čase mieru a kto by to zaplatil. Nikto. Veľmi podobne ako je to teraz aj z krytmi pre obyvateľstvo. Studená vojna predsa skončila a už nič nehrozí ľudstvu – len nová “horúca vojna”, ktorú vidíme v priamom prenose na našich obrazovkách. Takže musíme sa pripravovať na to najhoršie a dúfať v najlepšie.

Stano OM8ST
Predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 21.3.2022


ATLANTICKÉ BÚRKY DUDLEY (YLENIA) A EUNICE (ZEYNEP) V DŇOCH 16-19.2.2022


Ešte som nestihol napísať súhrnný článok o rôznych katastrofách vo svete, ktoré sa udiali hlavne v druhej polovici roka 2021 a už sa na nás „prirútili“ ďalšie živelné pohromy a to búrky / hurikány, ktoré zasiahli predovšetkým v strede uplynulého týždňa najprv Britské ostrovy, ale ďalej pokračovali na pevninu a pustošili nielen prímorské krajiny ako Holandsko a Nemecko, ale vyvolali vznik viacerých tornád aj v Poľsku a pocítili sme ich výrazne aj v Čechách a na Slovensku. A aby to nebolo málo, ledva čo odznievala prvá búrka, tak sa hneď za ňou objavila ďalšia a ešte silnejšia. Nejdem tu popisovať všetko dianie a všetky škody, ktoré tieto živly napáchali či už na britských ostrovoch, alebo aj vo viacerých pevninských Európskych krajinách, to sa môžeme dozvedieť z rôznych mediálnych správ našich ako aj zahraničných tlačových agentúr a spravodajských portálov. Tu chcem len uviesť niekoľko zaujímavostí ohľadom toho, ako sa pristupuje ku pomenovávaniu týchto búrok / hurikánov podľa systému britského meteorologického ústavu a ako sú tieto javy pomenovávané počas ich „pôsobenia“ na pevnine, kým úplne nezoslabnú.

Zrejme je každému známe, že už dávno boli dávané mená Atlanickým hurikámom, ktoré sa pohybovali predovšetkým v Karibskej oblasti alebo pozdĺž východného pobrežia USA a podobne sa už dávnejšie pomenovávajú aj pacifické „Tajfúny“, ktoré zasahujú viaceré krajiny ako sú Filipíny, Japonsko, Indonézia a podobne.

Od istého času sa však zaviedlo takéto pomenovanie aj pre tie atlantické búrky (hurikány) ktoré smerujú smerom na Britské ostrovy a západnú Európu. Koho táto problematika zaujíma, môže si viac o tomto systéme tvorby mien pre búrky prečítať priamo na stránke Britského meteorologického ústavu METOFICE a to konkrétne na podstránke: UK Storm Centre alebo tiež na stránke: https://www.britannica.com/story/how-are-hurricanes-and-typhoons-named

Keď však búrka pokračuje na svojej ceste od ostrovov smerom na pevninu, tak aj tu je snaha túto búrku pomenovať. Tu nemám žiaden podobný dokument o tom, kto určuje mená pre tieto „pevninské búrky“ ale predpokladám, že je to v kompetencii najväčšej meteorologickej organizácie , ktorou je určite nemecká meteorologická služba DWD DEUTSCHE WETTERDIENST

V dôsledku toho sa v médiach stretávame z rôznymi pomenovaniami toho istého meteorologického javu v závislosti na tom, či niekto siahne po britskom alebo pevninskom pomenovaní, čo môže urobiť trošku chaos v hlavách čitateľov.

Tak sa to stalo aj teraz, keď takmer hneď po sebe išli z Atlantiku dve búrky. Prvá z nich s názvom DUDLEY zasiahla Veľkú Britániu v stredu 16.2.2022 a druhá s názvom EUNICE prišla o dva dni neskôr v piatok 18.2.2022. Tu mám zo stránky METOFICE zachytené aj varovanie, ktoré vydal tento úrad pre túto búrku, ktorá zasiahla tentokrát predovšetkým južnú časť Anglicka a Walesu.

Tie isté búrky boli potom na pevnine premenované na YLENIA (=Dudley) resp . ZEYNEP (=Eunice) a pustošili v nasledujúcich hodinách a dňoch najmä krajiny Beneluxu, Nemecko, Česko a taktiež Poľsko, kde bolo až 5 lokálnych tornád. Avšak v zoslabenej podobe sa prejavili aj u nás ako to ukazuje aj varovanie SHMU až 3. stupňa na silný vietor až víchricu v horských oblastiach na sobotu 19.2.2022.

Neopakujem tu mediálne správy o škodách, ktoré tieto búrky spôsobili v jednotlivých krajinách. Nás viac zaujíma, či v dôsledku toho bolo potrebné aktivizovať niektoré národné rádioamatérske skupiny pre tiesňovú komunikáciu. Tu mám informáciu len o situácii vo Veľkej Británii od GREGA Mossopa z 18.2.2022, 0:25 !!! UTC , teda tesne pred príchodom búrky EUNICE.

V krátkom e-maile Greg G0DUB informoval, že počas búrky DUDLEY bolo daných do pohotovosti (standby) 5 až 6 Skupín RAYNET v oblastiach severovýchodného Anglicka a Škótska pre prípad potreby, ak by to spôsobili napríklad výpadky dodávok elektrickej energie.

Podobne boli aktivizované skupiny RAYNET (ale aj AREN v Írsku) na na zásah počas a druhej búrky EUNICE a po jej odznení. To sa pre zmenu týkalo skupín RAYNET z juhozápadného Anglicka, Južného Walesu a východného Anglicka, kde tieto skupiny boli pre prípad potreby umiestnené v miestnych tiesňových a evakuačných centrách.

Viacerí rádioamatéri z Holandska na to reagovali tak, že monitorovali tiesňové frekvencie 3670 kHz a 7065 kHz určené pre národnú tiesňovú komunikáciu ale taktiež monitorovali frekvenciu 3663 kHz JS8CALL a na nej skupinové volačky (group calls) @R1EMCOR and @RAYNETHF, ktoré sú na to určené.

Greg G0DUB prisľúbil, že ak získa nejaké informácie o prípadných konkrétnych aktivitách týchto skupín RAYNET počas uvedených búrok, dá o tom vedieť.

Predpokladám, že napriek veľkým škodám, ktoré tieto búrky/hurikány napáchali v mnohých európskych krajinách, nedošlo pri nich k masívnejším výpadkom štandardných spojových systémov a tak väčšie nasadenie skupín RAYNET v Anglicku či AREN Írsku nebolo asi nutné, avšak boli v pohotovosti, čo je dobré. Počkáme si však na prípadné ďalšie správy.

Stano OM8ST


Posledná aktualizácia príspevku: 20.2.2022 18:00 hod.


ERUPCIA VULKÁNU HUNGA TONGA-HUNGA HA´APAI DŇA 15.1.2022


V predošlom príspevku na našich stránkach ARES sme za zaoberali informáciami o rôznych prírodných katastrofách vo svete v priebehu minulého roka 2021, ktorých bolo pomerne veľa. Prešlo len pár dní nového roka 2022 a máme tu opäť jedno veľké nešťastie – prírodnú katastrofu, ktorú spôsobila erupcia podmorského vulkánu Hunga Tonga-Hunga Ha´apai v sobotu 15.1.2022 v skorých ranných hodinách nášho času.

Táto erupcia bola zaznamenaná viacerými meteorologickými a geofyzikálnymi systémami . Veľmi efektné snímky tohto javu zaznamenali geostacionárne satelitné meteorologické stanice, záchvevy zaznamenali aj seismologické stanice a pridruženú zvukovú vlnu zaznamenali aj mnohé pozemné a námorné stanice v Tichomorí ale aj na pobrežiach okolitých krajín a kontinentov. A čo je horšie, vlna tsunami , ktorú vyprodukovala táto erupcia spôsobila značné škody v pobrežných oblastiach Japonska, Severnej, Strednej a Južnej Ameriky ale aj Austrálie či Nového Zélandu. Samozrejme najväčšie škody napáchala táto erupcia na okolitých ostrovoch kráľovstva Tonga, ktoré sú v súčasnosti značne devastované nielen vlnou Tsunami ale sú aj pokryté sopečným popolom a obyvateľstvo tak prišlo o pitnú vodu, ktorú si zbierali len z dažďovej vody zachytávanej zo striech ich príbytkov. Tá je teraz kontaminovaná rôznymi prímesami, ktoré by spôsobili pri jej používaní obyvateľom značné zdravotné problémy.

Ostrovný štát Tonga (plným menom Tongské kráľovstvo – Kingdom of Tonga) je štát v Oceánii pozostávajúci zo 169 ostrovov a ostrovčekov, z toho je 36 ostrovčekov obývaných. Pás ostrovov má celkovú dĺžku 800 km a žije tam (podľa sčítania obyvateľov z roku 2021) spolu 100 209 obyvateľov. Podľa dostupných informácií zahynuli počas tejto erupcie len dvaja obyvatelia. Najväčším ostrovom je ostrov Tongatapu veľký 257 km² a najväčším mestom je Nuku’alofa. Samotný podmorský vulkán HUNGA TONGA HUNGA Ha´apai leží približne 75 km severne od tohto hlavného ostrova, čo je pomerne blízko.

Nie je cieľom tohto príspevku popisovať rozsah tejto katastrofy a jej dopady na Tongu, či iné oblasti na Zemi. O tom je na internete, na spravodajských portáloch alebo aj na YOU TUBE a inde skutočne množstvo rôznych pútavých dokumentov a koho to zaujíma, môže si to pozrieť.

Nás však na tejto stránke zaujíma, ako je v takejto kritickej situácii využiteľná rádioamatérska tiesňová služba a či v podmienkach tejto maličkej ostrovnej krajiny sa dala použiť.

V prvom rade je potrebné povedať, že na Tonge nemajú žiadnych rádioamatérov a ak sa tam nejaký rádioamatéri objavili, tak to boli takmer každoročne rôzne rádioamatérske DX expedície s prefixom A3 (IOTA OC-049, OC-169), ktoré tam pôsobili určitý krátky čas a potom sa vrátili domov. Naposledy tam bola napríklad expedícia A35EU Tonga 2018.

Aj preto sme dlho po erupcii nemali z oblasti žiadne informácie a Greg Mossop G0DUB dal dňa 17.1.2021 do mailing listu [R1emcor] len stručnú informáciu o tomto výbuchu s poznámkou, že zatiaľ nemáme žiadne ďalšie informácie o rádioamatérskej činnosti v oblasti ani z ostrova, ani z IARU R3. Tieto informácie prišli od sekretára IARU R3 Yukiho JH1NBN až v piatok 21.1.2022. Yuki poslal rádioamatérom v rámci IARU R3 dlhý informačný e-mail, ktorý nie je potrebné a ani možné uvádzať v celku a tak tu uvediem len krátke informácie, z ktorých vyplýva niečo aj pre nás a to najmä tie, ktoré sa týkajú otázky komunikácií .

V rámci súostrovia Tonga je momentálne veľmi zložitá situácia v rôznych oblastiach a to aj v oblasti komunikácií. Výbuchom boli poškodené podmorské káble, preto ostrovy nemajú štandardné internetové spojenie so svetom. V dôsledku erupcie vypadli aj komerčné komunikačné siete a problémy sú aj pri námornej komunikácii na stredných a krátkych vlnách, kde sa v dôsledku splodín výbuchu v ovzduší veľmi zhoršili podmienky šírenia. Teoreticky ostali použiteľné len VKV a UKV prostriedky, ale tie nevedia zabezpečiť komunikáciu medzi ostrovmi a s ostatným svetom a to hlavne pre veľké vzdialenosti medzi ostrovmi. Preto je momentálne jediným fungujúcim komunikačným kanálom satelitné telefonické spojenie. Situácia sa bude zlepšovať len veľmi pomaly, lebo oprava podmorských káblov bude trvať niekoľko mesiacov.

V rámci komunikácie sa orgány na ostrovoch a zástupcovia IARU R3 snažia nielen obnoviť komerčné komunikačné siete a podmorské káble, ale využiť aj niektoré iné lokálne siete a vytvoriť taktiež rádioamatérske komunikačné siete, čo je však veľký problém. Je to hlavne kvôli tomu, že tam nie sú ani rádioamatéri ani potrebné rádiové vybavenie. Avšak vládne organizácie na ostrove si (konečne) uvedomili, že je potrebné mať v zálohe odolnú a nezávislú komunikačnú sieť, ako sú rádioamatérske siete a veľmi oceňujú zápal rádioamatérov (z R3) pre takúto pomoc. Preto sa hľadajú dobrovoľníci, ktorí to budú zabezpečovať. Dá sa preto očakávať, že za istý čas sa v rámci kráľovstva Tonga zaktivizujú rádioamatérske siete, ktoré budú pracovať na CoA frekvenciách platných pre IARU Region R3 uvedené v nasledovnom zozname:

IARU R3 emergency frequency:

 • >> 3600KHz
 • >> 7110KHz
 • >> 14300KHz
 • >> 18160KHz
 • >> 21360KHz

Ďalšie pokyny od Yukiho JH1NBN sa týkajú skôr rádioamatérov z krajín IARU R3, ktorí majú väčšiu šancu nadväzovať spojenia s operátormi zo súostrovia Tonga, preto ich tu neuvádzam. Pre nás v Európe platí skôr požiadavka, aby sme boli ohľaduplní a podľa možnosti nerušili na uvedených frekvenciách svojou prevádzkou a to najmä vtedy, ak by to naozaj mohlo rušiť ich lokálnu komunikáciu (väčší výkon, lepšie antény).

Na záver jedna „lokálna poznámka“. Dá sa očakávať, že v takýchto krajinách ako je Kráľovstvo Tonga so 100 tisíc obyvateľmi, nebudú „zástupy“ rádioamatérov a ak dôjde ku katastrofe, tak nie je k dispozícii žiaden záložný komunikačný systém. Avšak aj v rámci našej malej krajiny a pri celkovom počte rádioamatérov len niečo vyše 1500 registrácií (podľa evidencie RÚ) máme okresy, kde nie je takmer žiaden rádioamatér, alebo je ich len zopár. Pritom, čo sa týka počtu obyvateľov, v rámci 79 súčasných okresov máme maličké okresy s počtom obyvateľov len 15.000 ale aj veľké s počtom obyvateľov až 150.000, čo sú podobné čísla ako počet obyvateľov na Tonge. Ak by sa niečo stalo v okrese, kde nemáme rádioamatérov, tiež by sme tam museli vysielať „dobrovoľníkov“, aby zabezpečili nejakú tiesňovú komunikáciu rádioamatérskymi prostriedkami. S takýmto scenárom v rámci A.R.E.S. rátame, len je otázne, či sme na to aj naozaj pripravení.

A opäť je tu otázka aj na oficiálne štruktúry (ale aj do “vnútra” našej rádioamatérskej komunity) , či si teraz v čase „pokoja“ uvedomujeme nutnosť mať v zálohe spoľahlivú a odolnú komunikačnú službu napríklad v podobe rádioamatérskej tiesňovej služby (ktorá tu už v nenulovej podobe existuje) a robíme niečo pre to, aby táto služba bola adekvátne pripravená pre prípad tiesňovej situácie, alebo sa na to nemyslí a „problém“ sa začne riešiť až keď to bude horieť (ako na ostrovoch Tonga). Podobne je to s našimi cestnými mostami, z ktorých je 1000 !!! v havarijnom stave a „problém“ sa rieši veľmi liknavo (ak vôbec). Nedávne havárie dvoch či troch cestných mostov sa obišli (zhodou náhod) bez ľudských obetí, ale vždy to tak nemusí byť. Ani nešťastia spojené s rozsiahlym zlyhaním komerčných spojových sietí sme zatiaľ v našej stredoeurópskej oblasti nemali, ale nikto to nevie pre budúcnosť vylúčiť.

Stano OM8ST

predseda A.R.E.S.


Posledná úprava príspevku 23.1.2022


ERUPCIA VULKÁNU CUMBRE VIEJA NA KANÁRSKYCH OSTROVOCH


Už nejakú dobu sledovali vulkanológovia mimoriadnu seizmickú aktivitu na Kanárskych ostrovoch a predpokladali, že môže dôjsť v blízkej dobe ku erupcii vulkánu (presný termín erupcie ale nikto nevie predpovedať) . Kanárske ostrovy sú sopečného charakteru, tak to nie je nič neobvyklé.

Z uvedeného dôvodu miestne orgány už vopred začali s evakuáciou časti obyvateľstva z ohrozenej zóny, aby predišli väčším problémom a stratám na ľudských životoch.

Predpovede vulkanológov sa bohužiaľ naplnili a včera popoludní sopka La Cumbre Vieja na ostrove La Palma skutočne vybuchla a začala z nej prúdiť láva a ohrozuje a ničí blízke okolie.

Aj keď zatiaľ neboli narušené žiadne spojové systémy na ostrovoch, Jose EA9E národný koordinátor emcomm za EA (Spain) poslal v rámci mailing listu [R1Emcor] žiadosť o ochranu nasledujúcich frekvencií:

80m band: 3.760 Mhz.
40m band: 7.110 Mhz.
20m band: 14.300 Mhz.
15m band: 21.360 Mhz.

Sú to štandardne IARU R1 CoA frekvencie pre tiesňovú komunikáciu, ktoré máme uvedené aj na týchto našich stránkach.

Kanárske ostrovy sú pomerne ľahko dosiahnuteľné z našej oblasti aj s pomerne slabým vybavením (ja sám mám viacero spojení so stanicami z tejto oblasti so 100W rádiom a jednoduchou LW anténou), preto túto žiadosť je potrebné brať vážne. Svojou aktivitou na tejto frekvencii môžete rušiť prípadnú komunikáciu súvisiacu so záchrannými aktivitami na týchto ostrovoch. Zatiaľ sa komunikuje na štandardných profesionálnych linkách, ale vulkány sú nevyspytateľné a situácia sa môže zdramatizovať. Preto buďme ohľaduplní a ponechajme tieto frekvencie VOĽNÉ.

Stano OM8ST


Posledná aktualizácia: 20.9.2021


KATASTROFÁLNE POVODNE V NEMECKU – BELGICKU – HOLANDSKU – 15. JÚL 2021


Ako sme sa dozvedali z mediálnych správ, v dňoch 15. a 16.7.2021 postihli NEMECKO, BELGICKO a HOLANDSKO katastrofálne povodne z prívalových dažďov, ktoré napáchali také škody, že oficiálni predstavitelia Nemecka ich označili za najväčšiu katastrofu v ich krajine od čias Druhej svetovej vojny. Nejdem tu opisovať rozsah škôd ani poskytovať iné informácie o samotných povodniach. Nás ako skupinu ARES bude najviac zaujímať, či počas tejto extrémnej mimoriadnej situácie bola potrebná nejaká pomoc od rádioamatérov smerom k profesionálnym systémom či vládnym štruktúram alebo táto pomoc nebola potrebná a ako to bolo organizované. Tých informácií bolo viacero, ale aby to nebolo príliš dlhé, vyberiem tu len tie najdôležitejšie.

Prvé informácie o vzniknutej situácii začali prichádzať už v priebehu štvrtka 15.7.2021 a boli následne upresňované na druhý deň teda v piatok 16.7.2021. V ten istý deň v noci zverejnil Greg Mossop na stránke IARU R1 ( https://www.iaru-r1.org/2021/amateur-radio-responds-to-flooding-in-western-europe/ ) určitú sumarizáciu dovtedajších informácií. Preklad tohto príspevku do slovenčiny tu uvádzam v plnom znení:

Amateur Radio responds to flooding in Western Europe
Jul 16, 2021  23:20 · Emergency Comms · Greg, G0DUB

Nebývalo silný dážď spôsobil rozsiahle záplavy v Nemecku, Belgicku a Holandsku, ktoré si vyžiadali viac ako 120 úmrtí a ďalšie stovky ľudí boli nezvestné. Dažde, ktoré sa začali v stredu, spôsobili vybreženie vodných tokov a voda sa zbiehala do hlavných riek ako Meuse, Mosel a Rýn, čo spôsobilo škody na mostoch a inej infraštruktúre, ako sú energetické a telekomunikačné siete.

Holandská amatérska rádioamatérska služba (DARES) bola v pohotovosti od stredy večera, keď prišli prvé správy o záplavách, s počiatočným pokusom o vytvorenie spojenia z jedného bodu na druhé z provinčného hlavného mesta Maastricht na sever od provincie Limburg. Toto bolo zastavené z dôvodu hustej premávky, keď občania nasledovali výzvy na evakuáciu nízko položených oblastí. Členovia DARES boli v kontakte s členmi belgickej rádioamatérskej tiesňovej služby (B-EARS), aby spolupracovali a koordinovali svoju prácu.

Bol aktivovaný európsky mechanizmus civilnej ochrany a pohotovostné skupiny v celom regióne hlásili, že ich vlády posielajú ďalšiu pomoc a zásoby do oblastí, kde boli škody najhoršie. Prudký prúd povodňovej vody sa stále viac dostával na sever, čo viedlo k ďalším evakuáciám a rádioamatérske pohotovostné skupiny začali dostávať cielenejšie požiadavky, pričom od B-EARS sa požadovalo zabezpečenie záložného spojenia VHF medzi centrom tiesňového volania v Bruseli a provinciou Hainaut až do piatku, zatiaľ čo DARES mal v oblasti Limburgu aktívne štyri stanice pripravené reagovať, ak by nastal problém.

K najväčším stratám na životoch a škodám došlo v Nemecku, kde stále je nezvestných viac ako 1 000 ľudí, a strata mobilných sietí spomalila úsilie o lokalizáciu ľudí, zatiaľ čo mnohí ďalší sú bez energie alebo bez domova. Núdzová komunikačná jednotka DARC rieši otázky týkajúce sa amatérskej rádiovej podpory v najviac postihnutých oblastiach, čo však nie je vždy ľahké dosiahnuť, pretože členovia DARC v oblasti boli priamo zasiahnutí stratou vybavenia alebo domovov.

Núdzové komunikačné skupiny v postihnutých a okolitých krajinách sú pripravené odpovedať na predložené žiadosti a spolupracujú dobre a podľa potreby koordinujú svoju reakciu. Táto núdzová situácia bude trvať istý čas, pretože sa bude opravovať infraštruktúra a bude sa znižovať riziko poškodených priehrad a ďalších zrážok.

Toľko teda z príspevku na stránke IARU R1

PRÍSPEVKY NA FB DARC – NOTFUNKREFERAT

Nasledujúci deň v sobotu 17.7.2021 zverejnil Oliver DL7TNY (národný koordinátor pre tiesňovú komunikáciu za Nemecko) Facebookovom profile DARC NOTFUNKREFERAT
(https://www.facebook.com/DARC.Notfunk )
nasledujúci príspevok upresňujúci aktuálnu situáciu v oblastiach postihnutých povodňou z pohľadu aktivít DARC. Tento príspevok je možné si dať priamo na FB preložiť do slovenčiny, ale keďže nie každý využíva tieto sociálne siete, uvádzam ho tu v plnom znení pre informáciu našich členov:


DARC-Notfunkreferat
Sobota 17. júla o 11:03 

Ahojte všetci,

Tu je aktualizácia zo 17.07.2021 o aktuálnej situácii. V noci zo stredy na štvrtok boli časti Nemecka zhoršené veľmi silné búrky. Obzvlášť vážne zasiahol okres Ahrweiler v Porýni -Vestfálsku . Už niekoľko dní tam bolo nasadených niekoľko tisíc záchranárov. V niektorých oblastiach sa situácia pomaly uvoľňuje, v iných sa prelomilo viac priehrad a domy sa zrútili. V súčasnosti je počet mŕtvych minimálne 135, hoci tento údaj pravdepodobne bude stúpať nahor.

Na strane amatérskeho rádia je aktuálne viacero aktivít:

 • Prišla žiadosť z okresu Ahrweil, či rádioamatéri môžu pomôcť budovať komunikáciu. Hlásilo sa tu niekoľko rádioamatérov a prebieha ďalšie koordinačné úsilie. Momentálne tu nie sú potrebné žiadne ďalšie správy. Ak sa to zmení pre toto miesto alebo iné miesta, budeme Vás informovať opäť samostatne.
 • Minulú noc bolo tiesňové volanie zo Saarska na 80 m frekvencii. Tento tiesňový hovor prijala holandská núdzová stanica a snažila sa odpovedať. Po tom, ako to nebolo možné vzhľadom na rádiové podmienky, bola IARU R1 informovaná o interných trasách podávania správ a skupiny z Belgicka a Talianska sa tiež pokúšali nahrať rádiový signál. Bohužiaľ žiadna zo skupín to nedokázala. OM by sme sa však mohli ozvať telefonicky, kde nebola pohotovosť.
 • Koordinátori rádioamatérskej tiesňovej služby postihnutých krajín udržiavajú neustále kontakty a rýchlo si vymieňajú informácie s cieľom získať čo najkomplexnejší obraz situácie.
 • Ak sú tiesňové volania alebo správy z dotknutých oblastí prijaté amatérskym rádiom, mali by ich postúpiť príslušnému policajnému alebo záchrannému oddeleniu Aj pre pátranie po nezvestných osobách sú teraz určené čísla. Pre oblasť Koblenz (t.j. aj okres Ahrweiler) sa tu vzťahuje na číslo 0800-6565651

Ak chcete poskytnúť ďalšiu pomoc, napr. darovaním alebo podobne, môžete sa podľa toho informovať na stránke SWR na https://www.swr.de/…/spenden-hotlines-hochwasser…. Už sa tam zišlo veľa informácií.

DARC e.V. je už niekoľko rokov v kontakte so zodpovednými orgánmi na rôznych úrovniach a ak je potrebné našu podporu, kontakty sú k dispozícii pre rýchly kontakt. Situácia je podobná aj v susedných krajinách Belgicka a Holandska, ktorých sa to týka. Rádioamatérske asociácie sú tiež v kontakte s príslušnými orgánmi, no v súčasnosti tam nie je potrebná žiadna podpora zo strany rádioamatérov.

Ak sú na mieste prosby o pomoc, informujte nás, aby sme mohli získať aj aktuálny obraz o situácii. Tu je dôležité, aby všetci rádioamatéri nasadení miestnymi pobočkami DARC boli zaregistrovaní podľa mena a s volacími značkami, aby bolo možné spracovať vyhodnotenia.

Z medicínskeho hľadiska nás oslovuje nasledujúca poznámka pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť:

Dôležité je, aby mal každý dobrovoľník dobrú základnú ochranu očkovaniami. Patrí sem očkovania proti tetanusu, záškrtu a očkovanie proti čiernemu kašľu pred viac ako 10 rokmi, lepšie mladšie ako 5 rokov pre adekvátnu ochranu proti kašľu. Aspoň raz by sa mali všetci zaočkovať proti hepatitíde A a B.
YLs / OMs od 50 rokov s ťažkým predbežným ochorením by sa mali očkovať proti pneumonii a chrípke minulý rok. To isté platí pre skupinu od 60 roku veku bez predbežnej choroby. A naozaj každý dobrovoľník by už mal byť plne zaočkovaný proti COVID-19 a ochotný neustále nosiť masku FFP2 v kontakte s inými ľuďmi.

V oblasti katastrof sa delta variant teraz určite rýchlo rozšíri a pred tým by sa mal každý chrániť. Navyše každý dobrovoľník by mal mať dostatočné množstvo osobne potrebných liekov a iných zdravotníckych pomôcok. Na mieste katastrofy sa to nedá získať!

73! od DL7TNY, Oliver


DARC-Notfunkreferat
Nedeľa 18. júla o 10:55

Aj v nasledujúci deň, teda v nedeľu 18.júla 2021 na na FB profile DARC Notfunkreferat objavila ďalšia správa. Toto bola zatiaľ posledná aktualizácia o situácii v postihnutej oblasti v Nemecku. Túto už neuvádzam v plnom znení.

Hlavnou informáciou je tu predovšetkým konštatovanie, že nie je evidovaná žiadna požiadavka na pomoc rádioamatérov pri náhradnom spojení a taktiež je tu zdôrazňovaná žiadosť pre všetkých obyvateľov, aby necestovali do postihnutých oblastí, lebo len zhoršujú aj tak náročnú situáciu a skôr pomáhali inými formami, ktoré sú tam uvedené ( hlavne dary).


SUMARIZÁCIA

Čo povedať na záver. V prvom rade je ešte priskoro na akékoľvek analýzy a hodnotenia, ale jedno je jasné. Keď sa stane podobná, aj keď extrémne veľká katastrofa v husto osídlenej oblasti akou sú aj oblasti Porýnia v Nemecku, Belgicku a Holandsku, tak samozrejme v prvých okamžikoch dôjde ku prerušeniu služieb komunikačných operátorov a tým aj ku problémom dovolať sa na príslušné záchranárske zložky (napr. na univerzálne EU číslo 112), ale pokiaľ má krajina dobre organizované systémy, tak tento stav netrvá príliš dlho a aj preto nebola potrebná výraznejšia pomoc zo strany rádioamatérov. Táto katastrofa mala charakter liniového poškodenia pozdĺž niektorých tokov a údolí a možno aj to prispelo k rýchlejšej obnove spojovej infraštruktúry. Toto však nemusí platiť vždy a všade a môže dôjsť aj ku plošne rozsiahlejšej pohrome, kedy obnova spojenia profesionálmi môže trvať podstatne dlhšie a takáto pomoc bude potrebná (Česká republika 2002). Súčasne ale bolo konštatované, že viacerí rádioamatéri z postihnutých oblastí sami prišli o svoje domovy a tým aj o zariadenia a tak neboli schopní poskytovať účinnejšiu pomoc svojimi prostriedkami. Aj s týmto faktorom je potrebné v budúcnosti rátať.

Bez ohľadu na to či sme na to pripravení pripravení a či vieme poskytnúť pomoc v núdzi vidíme, že v súčasnosti sa stále viac a viac prejavujú extrémy počasia v nebývalej sile aj tu v EURÓPE a preto je potrebné byť pripravení aj na to, že vznikne taká nepriaznivá situácia, kedy sa zíde aj tá zaznávaná pomoc od rádioamatérov. Nikto si nepraje byť postihnutým takýmito katastrofami ako bolo júnové tornádo na Morave či júlové povodne v Nemecku a ďalších krajinách , ale nikto z nás tomu ani nedokáže zabrániť. Čo však však vieme urobiť je pripraviť sa lepšie na podobné náročné situácie a tak obmedziť vznik škôd či zabrániť obetiam na životoch a poškodeniu zdravia obyvateľstva. A aj o tom sú tieto naše stránky A.R.E.S..

Stano OM8ST
predseda A.R.E.S.


Posledná aktualizácia: 2.8.2021


P.S.:
Aj mňa postihla dňa 16.7.2021 katastrofa v podobe havárie môjho DESKTOP PC, na ktorom som mal všetky svoje dáta. Trvalo mi takmer dva týždne, kým som obnovil stratené dáta a začal pravidelne pracovať na inom počítači (notebooku) a tak mohol dokončiť aj tento vtedy rozpracovaný príspevok na stránku A.R.E.S. Preto je publikovaný až s dvojtýždňovým oneskorením.