Archívy kategórie: ARES NA PREZÍDIU SZR

9. ZJAZD SZR A ZMENY V TIESŇOVEJ SLUŽBE A.R.E.S.


11.11.2018 V sobotu  20.10.2018 sa konal vo Vrútkach – hotel Piatrová v poradí už 9. zjazd SZR.  Tento zjazd priniesol aj niektoré zmeny v oblasti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.ES., o ktorých je tento príspevok.

Najväčšou novinkou v službe A.R.E.S. je výmena na poste člena Prezídia SZR s funkciou predsedu komisie pre A.R.E.S., ktorý je súčasne v zmysle Štatútu aj predsedom tejto Rádioamatérskej tiesňovej služby. Dlhoročným predsedom služby A.R.E.S.  od jej samotného začiatku bol  ing. Jaroslav Kubíček OM1II, ktorý sa začiatkom roka 2018 oficiálne vzdal tejto funkcie, avšak vykonával ju v podmienenom režime až do zjazdu. Na 9. zjazde SZR sa preto riešil tento personálny problém a novým predsedom A.R.E.S.  a predsedom komisie pre A.R.E.S. v rámci Prezídia SZR sa stal  RNDr. Stanislav Uličiansky OM8ST, doterajší krajský koordinátor  A.R.E.S. za Košický samosprávny kraj, ktorý bude súčasne zastávať aj pôvodnú funkciu na KKS A.R.E.S, keďže nemá náhradníka.

Nový predseda A.R.E.S. využil rokovanie zjazdu SZR aj na malé úpravy Stanov SZR v časti  týkajúcej sa možnosti spolupráce rádioamatérov a rôznych štátnych a neštátnych orgánov a organizácií pri využívaní rádioamatérskej služby v prípade krízových situácií ako aj malej zmene textácie Článku 5 Programového zamerania SZR. Nejde tu o žiadne zásadné zmeny, len o upresnenie a zjednotenie formulácií v oboch týchto dokumentoch. Viac v nasledujúcich prílohách k Uzneseniu 9. zjazdu SZR.

Príloha č. 1 k uzneseniu 9. zjazdu – zmeny Stanov SZR.pdf

Príloha č. 3 k uzneseniu 9. zjazdu – Zmeny Programového zamerania SZR.pdf


SLUŽBA A.R.E.S. NA ROKOVANÍ PREZÍDIA SZR DŇA 11.4.2015


23.4.2015 – informácia predsedu A.R.E.S. na rokovaní prezídia SZR dňa 11.4.2015 v skratke:
Počet členov A.R.E.S.je stabilizovaný. Účasť na medzinárodnom cvičení GlobalSET za OM konajúcom sa po stretnutí rádioamatérov v Poprade v nedeľu 23.11.2014 zabezpečilo KKS KE kraja – OM8ST a OM0CS. Od Grega G0DUB z IARU 1 prišla metodika krízovej komunikácie IARU. Zvažujeme možnosti prekladu dokumentu. Na HAM stretnutí v Medzeve a Košiciach bola prednesená informácia o službe A.R.E.S. Zo stretnutia rádioamatérov vzišla požiadavka na školenie A.R.E.S.. Preto bol spracovaný a predložený na schválenie projekt školenia, ktorý prezídium SZR schválilo za podmienky, že bude dostatočný počet účastníkov školenia.


NOVÝ KOORDINÁTOR ARES PRE KOŠICKÝ KRAJ


15.3.2008 – zasadnutie Prezídia SZR schválilo predložený návrh na krajského koordinátora v Košickom kraji. Stal sa ním RNDr. Stanislav Uličiansky, OM8AXU.

8.3.2008 – stretnutie rádioamatérov v Košiciach žilo chvíľu aj ARES-om. Počas prezentácie ARES (Jaro OM1II) bola podpísaná nominácia na krajského koordinátora ARES v KE kraji. Viac o stretnutí si môžete pozrieť na stránke Stana OM8AQ. ( Stránka zrušená v r. 2018 – GDPR)