Design a site like this with WordPress.com
Začíname

6.1. PRÁCA S MAPAMI – TOPOGRAFIA


Človek sa už od dávna snažil zaznamenávať životný priestor okolo seba do grafickej podoby rôznych nákresov – máp. Tvorba takýchto máp bola obzvlášť dôležitá v storočiach “veľkých objavov”, kde sa neustále zaplňovali “biele miesta” na týchto mapách.

V súčasnosti si v mnohých oblastiach života nevieme predstaviť prácu bez mapových podkladov, či je to v stavebníctve, správe pozemkov, v doprave ale aj pri turistike a podobne. Okrem klasických papierových máp dnes máme aj elektronické mapy a rôzne navigačné systémy založené na satelitných systémoch ako sú GPS, GLONAS či Galileo.

V rámci Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. sa taktiež úplne prirodzene môžeme dostať do situácie, že budeme potrebovať pracovať s mapovými podkladmi, orientovať sa v nich, vedieť v nich určiť svoju polohu, ale aj polohu protistanice, ktorá vysiela/vyslala tiesňové volanie a určovať ďalšie potrebné parametre z týchto máp. Preto istá úroveň znalostí tejto topografickej problematiky by sa mala vyžadovať aj od rádioamatérov, ktorí sa chcú zapájať do aktivít pri zabezpečovaní tiesňovej komunikácie pre iné subjekty. V súčasnosti sa jedná o zvládnutie takejto práce jednak s klasickými papierovými mapami, ale aj s rôznymi elektronickými systémami, nakoľko v praxi sa budeme stretávať s obomi, pretože majú svoje špecifické vlastnosti, ktorými sa navzájom doplňujú avšak nenahradzujú. V tejto časti stánok A.R.E.S. budú preto umiestnené aj takéto príspevky z oblasti topografie, ktoré zdanlivo (ale naozaj len zdanlivo) nesúvisia so zabezpečovaním rádiovej tiesňovej komunikácie.PAPIEROVÉ MAPY vs. ELEKTRONICKÉ MAPOVÉ A NAVIGAČNÉ SYSTÉMY

Krátky príspevok o tom, či majú ešte význam papierové mapy, keď sú všade a pre každého dostupné rôzne elektronické mapové a navigačné systémy, ktoré sú stále viac aj využívané v praxi bežných používateľov.VIEŠ ODKIAĽ VOLÁŠ ?

Pri tiesňovom volaní je veľmi dôležité správne určiť miesto, kde sa nachádzame. Je viacero možností, ako je možné bežne dostupnými spôsobmi upresniť svoju polohu tak, aby záchranári boli vyslaní na správne určené miesto nehody či inej mimoriadnej udalosti. Príspevok popisuje tieto spôsoby.ZÁKLADNÁ PRÁCA S MAPAMI

Tu je v súčasnosti zverejnená praktická a obsiahla príručka z dielne HaZZ: “Príručka z minima topografie pre hasičské jednotky”, ktorá sa však hodí pre každého, kto sa chce oboznámiť so základnou prácou s mapami a je vhodná aj pre samovzdelávanie rádioamatérov v tejto praktickej oblasti .APLIKÁCIA “VÝŠKOPIS” NA STRÁNKE WWW.CBPMR.CZ

Popis práce s jednoduchou aplikáciou na získavanie výškových profilov na trase medzi dvomi bodmi na mape a jej využiteľnosti v mimoriadnych situáciach a pri záchranných/ pátracích akciách.05 APLIKÁCIA LOCUS

Tu pribudne základný popis ANDROID aplikácie – mapového a navigačného systému pre smartfóny a tablety.06 PREVODY MEDZI RÔZNYMI FORMÁTMI ZEMEPISNÝCH SÚRADNÍC

Pri práci s topografickými súradnicami sa stretávame s rôznymi formami ich zobrazenia. Prevod medzi nimi nie je celkom jednoduchý a je potrebné preto poznať , ako ich vieme medzi sebou správnym postupom prepočítať. Tu budú uvedené základné zásady týchto prepočtov.


Posledná úprava  príspevku: 11.2.2019


%d blogerom sa páči toto: