ZASADNUTIE KC ARES 2009 -RÁDIOAMATÉRSKE MOBILNÉ TEAMY (RMT)


12.12.2009 – KC A.R.E.S. v súlade so závermi verejného rokovania v Tatranských Matliaroch a pravidlami pre rádioamatérsku prevádzku a núdzovú komunikáciu  (Mini Manuál) žiada záujemcov o členstvo v “Rádioamatérskom mobilnom tíme” (RMT), aby sa prihlásili u svojich krajských koordinátorov.

RMT sú spravidla 4 členné skupiny s maximálnou výbavou na rýchle zabezpečenie KV i VKV spojenia kdekoľvek na území SR. Tieto RMT môžu byť použité okrem vlastného kraja na požiadanie a po dohode predsedu A.R.E.S. s konkrétnym Krajským koordinátorom, kompetentnými orgánmi a organizáciami i v prípade potreby použitia v zahraničí.

MiniManual.pdf


CVIČENIE IARU R1 GLOBALSET 11-2009


31.10.2009 – Do cvičenia GlobalSET 11-2009 sa za OM predbežne prihlásili stanice – OM9HQ (ops. OM3VSZ), OM3KTR, OM3KRN, OM3KMK, OM3KWZ a OM3KHE. Ak máte zájuem sa uvedeného cvičenia zúčastniť, obráťte sa na krajských koordinátorov A.R.E.S. vo svojom kraji, ktorí Vašu pomoc určite uvítajú. Národné cvičenie tentokrát neorganizujeme, ale namiesto toho Vás pozývame k účasti v OK-OM DX preteku, v ktorom je účasť OM staníc veľmi vítaná a žiadaná v čo najväčšom počte. Termín OK-OM DX preteku síce koliduje s termínom GlobalSET, ale našťastie pretek bude prebiehať v CW segmentoch, zatiaľ čo GlobalSET v SSB časti pásma.


18.10.2009 – v sobotu 14.11.2009 od 19:00 do 23:00 miestneho času ako uviedol vo svojej prezentácii na konferencii GAREC  2009 Tokyo koordinátor IARU R1 Greg Mossop, G0DUB na stránke TU , sa bude konať ďalšie cvičenie GlobalSET 2009. K tomuto cvičeniu ďalej uvádza, že sa nebudú meniť pravidlá ani spôsob výmeny správ. Je chvályhodné, že naše pripomienky k systému skladby správy boli akceptované a telegram je v súlade s medzinárodným rádiokomunikačným poriadkom.

GLOBALSET – VŠEOBECNE.pdf