CVIČENIE IARU R1 GLOBALSET 11-2008


19.10.2008 – IARU Region 1 organizuje ďalšie cvičenie núdzovej komunikácie staníc rádioamatérskych organizácií ARES, ktoré sa bude konať v sobotu 8. novembra v čase od 4.00 do 8:00 UTC. Samotná činnosť bude prebiehať v blízkosti frekvencií CoA (Center-of-Activity) +/- QRM. Preto Vás prosíme o trpezlivosť v uvedenom čase a pokiaľ možno, vyvarujte sa vysielaniu v blízkosti frekvencií 3760, 7060, 14300, 18160, 21360 kHz. Nakoľko vysielanie bude prebiehať v ranných hodinách, môže dôjsť k vzájomnému rušeniu v ranných SSB krúžkoch a OM Aktivity conteste. Stanice v tomto cvičení nevolajte a nerušte ich vysielanie. Komunikácia bude prebiehať iba medzi stanicami, ktoré boli do cvičenia ohlásené. Cvičenia sa zúčastnia stanice ARES zo všetkých regiónov IARU. ARES SZR bude na tomto cvičení zastupovať stanica OM9HQ. Vysielanie si môžete vypočuť na uvedených frekvenciách alebo pozrieť priamo na stretnutí rádioamatérov v Tatranských Matliaroch, odkiaľ bude OM9HQ počas cvičenia vysielať. Propozície pre novembrové cvičenie GlobalSET si môžete pozrieť tu:

PRAVIDLÁ TESTU GLOBALSET 11-2008.pdf

Zoznam staníc jednotlivých ARES organizácii zemí IARU prevzatý zo stránky Raynet je tu:

GLOBALSET 11-2008 – participants 2008-11-06a.pdf