Archívy kategórie: KONFERENCIE GAREC

BLÍŽI SA MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA GAREC 2009


18.3.2009 – Blíži sa termín 5. konferencie celosvetovej rádioamatérskej tiesňovej komunikácie GAREC 2009, ktorá sa bude tento rok konať v Tokiu. Téma konferencie je “Tiesňová komunikácia za hranicami” Program bude obsahovať prednášky o činnosti v krízových situáciách a diskusie o nových technológiách a ich aplikácii v tiesňovej komunikácii. Všetci rádioamatéri, ktorí sa zaujímajú o núdzovú komunikáciu sú srdečne vítaní. Dátum konferencie je 24-25. Augusta 2009. Čítaj ďalej:

GAREC 2009 TOKYO.pdf 

GAREC 2009 DOWNLOADABLE MATERIALS.pdf


KONFERENCIA GAREC 2005 TAMPERE


13.-14.7.2005 –  KONFERENCIA GAREC 2005 – O tom, že rádioamatéri a rádioamatérska tiesňová komunikácia majú svoje miesto a zodpovedné postavenie v súčasnej dobe vypovedá medzinárodná konferencia, ktorá sa konala vo fínskom meste Tampere v dňoch 13.-14.júla 2005 pod názvom Global Amateur Radio Emergency Communications  Conference,  GAREC-2005. Na konferenciu prišlo 50 delegátov zo 17 zemí a zástupcovia všetkých troch regiónov IARU, aby si vymenili informácie o úlohe rádioamatérov v tiesňovej komunikácii. Čítaj ďalej v príspevku:

GAREC 2005 TAMPERE.pdf