Archívy kategórie: MIMORIADNE UDALOSTI – DOMÁCE

A.R.E.S. pri SZR A POMOC UKRAJINETieto stránky sú venované príprave rádioamatérov na prípadnú tiesňovú komunikáciu, ak dôjde v krajine ku nejakej katastrofe hlavne v dôsledku prírodných síl ale a iných nešťastí v spôsobených ľudskou činnosťou. Okrem organizačných a technických príspevkov tu nájdeme v časti AKTUALITY aj rôzne správy o tom, kde vo sveta došlo ku nejakému nešťastiu a ako pri tom prípadne pomáhali aj rádioamatéri svojimi prostriedkami. Doteraz sa tieto správy týkali predovšetkým oblasti Karibiku alebo aj Ázie a to najčastejšie v dôsledku takmer pravidelných hurikánov a tajfúnov, ktoré tieto časti sveta príliš často zasahujú.

V minulom roku sme však mali extrémne katastrofy aj v európskych podmienkach ako napríklad katastrofálne povodne v Nemecku, Belgicku, Holandsku, ale aj tornádo na južnej Morave v tesnej blízkosti Slovenských hraníc, ale ďalšie menšie tornáda sa vyskytli aj na Slovensku či v blízkom Poľsku. Kým pri takýchto tiesňových situáciách v karibskej oblasti alebo v ázijských krajinách sa často uplatňujú aj rádioamatérske služby, v rámci Európy to zatiaľ nebolo potrebné.

Začiatok tohto roka nám v januári a začiatkom februára priniesol veľké búrky v oblasti Britských ostrovov, ako aj západnej Európy ale nikto nepredpokladal, čo sa stane na Európskom kontinente koncom februára a to konkrétne dňa 24.2.2022. V tento deň ruské vojská začali ničím nevyprovokovanú vojnu proti svojmu susedovi – Ukrajine. Vzhľadom na obrovské vojenské cvičenie v Bielorusku, ktoré tomu predchádzalo sa mnohí obávali , že by k tomu mohlo dôjsť, avšak iní tvrdili, že k takému niečomu v 21. storočí už nemôže dôjsť – a predsa sa to stalo.

Vojna na Ukrajine zúri už takmer mesiac a jej výsledkom je okrem zničených ukrajinských miest, dedín, závodov a infraštruktúry krajiny aj neuveriteľný EXODUS miliónov obyvateľov Ukrajiny – prevažne žien, detí a starých ľudí, keďže muži v zrelom veku ostali bojovať proti votrelcovi. Títo utečenci odchádzajú do susediacich krajín, najviac do Poľska, ale aj k nám na Slovensko a následne do Čiech , ďalej odchádzajú aj do Maďarska, Rumunska, Moldavska a v menšej miere aj do iných smerov. A tak to, čo sme len z bezpečnej vzdialenosti pozorovali v Iraku, Sýrii a podobných krajinách máme teraz u nás – utečeneckú krízu doteraz nepredstaviteľných rozmerov priamo pred našimi očami v našich mestách a dedinách.

Jednoznačne som povedal, kto je agresor a kto je jeho obeťou, ale nechcem ďalej uvádzať ani situáciu v tejto krajine ani analyzovať príčiny či predpovedať ďalší vývoj. Toho sú plné médiá a kto chce, tak si tam môže nájsť potrebné informácie.

V rámci našej stránky ARES vzniká otázka, ako vieme pomáhať riešiť túto tiesňovú situáciu našimi prostriedkami. Tu je zatiaľ situácia jasná. Podľa štatútu ARES totiž platí:

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len “SZR”) na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciach. Aktivovanie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. je výlučne v prospech samosprávy obcí a štátnej správy, v rámci “Integrovaného záchranného systému” počas mimoriadnych situácií. Rádioamatérske rádiostanice pracujú na rádioamatérskych pásmach, pokiaľ nie je stanovené inak.

Súčasne podľa v súčasnosti povoľovacích podmienok pre rádioamatérske stanice platí:

V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.

Aj keď táto utečenecká kríza je obrovskou záťažou pre všetky okolité krajiny vrátane nás, z hľadiska rádioamatérskej tiesňovej služby nie sú splnené podmienky na to, aby bolo možné a potrebné ju aktivovať. Aj preto nerobíme žiadne konkrétne aktivity ba dokonca nerobíme narýchlo ani nejaké testy tiesňovej komunikácie, aby sme snáď nevyvolali nejakú paniku.

Napriek tomu, každý rozumný človek, ktorý sa vie vcítiť do situácie týchto nešťastných ľudí – utečencov z vlastnej krajiny vie, že potrebujú našu pomoc a to viacerými spôsobmi. Je potešiteľné, že hneď od začiatku krízy sa zdvihla u nás veľká vlna solidarity a dobrovoľníckej pomoci zo strany rôznych dobrovoľníckych skupín orientovaných na pomoc ľudom v kríze, ale pomôcť prišli aj nezávislí jednotlivci a pomáha vlastne takmer každý, kto môže a spôsobom akým vie. Zorganizovali sa už aj štátne inštitúcie a zabezpečujú rôzne formy pomoci, aj keď je to nesmierne ťažké. Ľudia, inštitúcie ale aj financie sú ešte stále vyčerpané dlhotrvajúcou pandémiou COVID19, ktorá zďaleka ešte neskončila a teraz sme opäť skúšaní inou formou.

Čo teda môžeme my ako rádioamatéri zo skupín ARES robiť ?

Určite nie je teraz potrebné a možné uvažovať o použití rádioamatérskych prostriedkov na podporu aktivít, ktoré sa aktuálne vyvíjanú v podstate na celom Slovensku od hraníc s Ukrajinou až po Bratislavu. Avšak každý rádioamatér, ktorý sa zapojil do svojej skupiny ARES v kraji svojim podpisom na prihláške sľúbil, že bude pomáhať ľudom v tiesni, pričom sa implicitne predpokladalo, že to bude poskytnutím náhradnej rádiovej komunikácie. Teraz tá druhá polovica tvrdenia nie je aktuálna, ale pomáhať ľudom v núdzi je momentálne veľmi potrebné a to akýmkoľvek vhodným spôsobom. Tých foriem je veľa a každý si z nich môže vybrať tú, ktorú vie zabezpečiť a ktorá je dostatočne účinná. Môže to byť forma finančnej pomoci, môže to byť forma materiálnej pomoci, ale taktiež aj forma osobnej pomoci ak sa niekto prihlási ako dobrovoľník pre prácu v niektorom z vybudovaných alebo práve zriaďovaných Centier pomoci Ukrajine.

Prehľad organizácií a účtov, cez ktoré sa dajú tieto formy pomoci realizovať je možné nájsť na internete. Jeden súhrnejší zoznam týchto organziácií bol zverejnený aj na stránke denníka N:

https://dennikn.sk/2761860/ako-pomoct-ludom-z-ukrajiny-a-ich-aktualnym-potrebam-prehlad-organizacii/

Tento zoznam je možné si stiahnuť tiež v podobe PDF súboru s detailne vyznačenými linkami na príslušné stránky TU:

AKO POMOCT ĽUĎOM Z UKRAJINY.pdf

Určite mnohí z vás našli už svoju formu pomoci a prispeli svojim vkladom (hoci len malým) do celého spektra aktuálne poskytovanej pomoci utečencom z Ukrajiny. Kto chcel nečakal na túto výzvu, ale konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Zrejme sa nedozvieme, akými rôznymi spôsobmi aj naši rádioamatéri pomáhali utečencom vo svojom okolí. Je to vecou každého, či sa tým bude chváliť alebo nie. Ja viem len o jednej konkrétnej pomoci rádioamatérov z východného Slovenska, ktorí sú súčasne aj dobrovoľnými hasičmi v DHZ Soľ pri Vranove a ktorí už v prvých hodinách a dňoch po vypuknutí vojny postavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vojenské stany, aby sa mali kam prichýliť pred zimou a nečasom všetci, ktorí momentálne prichádzali z Ukrajiny cez tento hraničný priechod. Vďaka im za ich rýchlu a účinnú pomoc.

V súčasnosti sa však pripravuje ďalšia forma a miesto pomoci, kde sa budú môcť zapojiť aj rádioamatéri. Mestský úrad v Žiline totiž oslovil Krajské koordinačné centrum ARES v Žiline, menovite jeho krajského koordinátora Milana OM6ZS zo žiadosťou o získanie dobrovoľníkov pre krajské Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. Viac informácií o tomto centre je možné získať na adrese:

Podľa tejto požiadavky je najväčší záujem o dobrovoľníkov s aspoň čiastočnými znalosťami ukrajinského alebo ruského jazyka. Občas sa uplatni aj angličtina. Ďalšími požiadavkami je mať vodičský preukaz a byť dostupný a  ochotný zúčastniť sa akcie aj v noci.

Zajtra 22.3.2022 pôjde Milan na poradu na MÚ Źilina a zrejme po nej poskytne bližšie informácie.

Čo k tomu dodať

Osobné zapojenie sa do pomoci Ukrajine formou dobrovoľníckej pomoci je samozrejme tou najnáročnejšou formou, pretože vyžaduje vklad celého človeka do tejto činnosti. Pre rádioamatérov, ktorí sa reálne chcú pripravovať pre akúkoľvek pomoc ľudom v tiesni pri katastrofách rôzneho druhu to však môže byť veľmi dobrou životnou skúsenosťou a to aj napriek tomu, že tu nejde o poskytovanie rádiovej komunikácie v tiesňových situáciách. Samotnú rádiovú komunikáciu by sme mali vedieť zvládnuť bez väčších problémov. Čo je však podstatne náročnejším prvkom poskytovania pomoci je schopnosť pracovať pod stresom, v novom prostredí s novými ľuďmi, v situáciách, kde nie všetko musí fungovať tak ako to chceme či potrebujeme a pritom si zachovať schopnosť komunikovať s ostatnými členmi teamu a to konštruktívne a iniciatívne hľadať riešenia vznikajúcich problémov. Toto sa nedá získať zo žiadnych príručiek pre tiesňovú komunikáciu, to je potrebné zažiť a teraz je tu takáto možnosť. Každý sa však musí rozhodovať sám za seba. Ale občas platí, že príklady priťahujú. Buďte aj vy takýmto príkladom.

Mne sa to asi nepodarí, lebo zdravie a vek nepustí…..Bol som osobne (nie ako ARES) oslovený jednou dobrovoľníckou organizáciou, či nechcem pracovať ako dobrovoľník v centre pomoci Ukrajincom v Michalovciach. Z vyššie uvedených dôvodov som sa ospravedlnil, ale je mi veľmi ľúto, že som tak musel urobiť. Čas však neviem vrátiť späť a zdravší a mladší už nebudem. A nemôžem na seba prevziať istú zodpovednosť, ktorú nebudem vedieť zvládnuť tak, ako je to potrebné.

Vojna pokračuje a nikto z nás nevie predvídať, ako celé toto šialenstvo bude pokračovať a ako sa to nakoniec (aj pre celé ľudstvo) skončí. Pomoc utečencom z Ukrajiny bude potrebná ešte dlhé obdobie a tak dobrovoľníkov bude stále nedostatok a tak bude možné sa do toho zapojiť aj neskôr. Nie všetko je totiž možné zabezpečiť len štátnymi inštitúciami a ich pracovníkmi. A nemáme vybudované v potrebnej sile špeciálne jednotky na pomoc utečencom (jednotky CO?). Veď kto by na to myslel v čase mieru a kto by to zaplatil. Nikto. Veľmi podobne ako je to teraz aj z krytmi pre obyvateľstvo. Studená vojna predsa skončila a už nič nehrozí ľudstvu – len nová “horúca vojna”, ktorú vidíme v priamom prenose na našich obrazovkách. Takže musíme sa pripravovať na to najhoršie a dúfať v najlepšie.

Stano OM8ST
Predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 21.3.2022


TORNÁDO KAT F4 NA JUŽNEJ MORAVE 24.6.2021


Foto: AKTU.czKto si prezerá tieto stránky ARES, určite si všimol, že ak sa tu hovorí o nejakých katastrofách vo svete, tak sú to najčastejšie hurikány a tornáda v amerických a karibských podmienkach , či ich „rodní bratia“ tajfúny (typhoons) v ázijskej oblasti. Je to to isté, len sa tomu dávajú iné názvy. V posledných rokoch sme si však mohli všimnúť, že tornáda sa začali objavovať aj v niektorých európskych krajinách a to najmä tých, ktoré ležia bližšie ku „zdroju“, teda ku oceánu alebo moru a tak my „suchozemci“ sme mohli mať klamlivý dojem, že tornáda nás v našej stredoeurópskej „oáze“ až tak veľmi neohrozujú. Ukazuje sa však, že klimatické zmeny, o ktorých sa veľa hovorí ale menej koná na ich zmiernenie, sú veľmi konkrétnou realitou a tak keď my nekonáme, tak fyzikálne procesy sa dejú aj bez nášho dovolenie či legislatívneho schválenia na akomkoľvek summite G7, G8, G9…. a podobne a tak tu máme tornáda v Holandsku, Nemecku, Poľsku ale taktiež už aj na Slovensku (05. 10. 2018  – Lekárovce – F2, / 5.10.2019 – pri Slovensko Ukrajinskej hranici – F1, / 5.10.2020 _ Gemerská Ves F1? , / 5.10.2021 – kde to bude ???… )

Včera večer nás však ohromila správa, že v ČR na južnej Morave v priestore medzi mestami Břeclav a Hodonín sa vytvorilo extrémne silné tornádo kategórie možno až F4 (z 5 stupňovej stupnice) , ktoré zasiahlo obce Hrušky, Moravská Nová ves Mikulčice, Lužice a čiastočne tiež Hodonín a spôsobilo tam obrovské mnohomiliónové škody a čo je horšie, pri tomto tornáde podľa súčasného stavu zahynulo 5 osôb a stovky osôb bolo ľahšie ale aj dosť vážne zranených a tieto čísla sa budú priebežne meniť. Nie je mojim cieľom suplovať tieto agentúrne správy. To budú prinášať jednotlivé médiá a koho to zaujíma, tak si to nájde.

Súčasne sa však na rôznych FB fórach rozviruje opäť diskusia o nespoľahlivosti štandardných sietí mobilných operátorov, ktoré počas takýchto mimoriadnych udalostí zlyhávajú, diskusie o vybavenosti záchranárskych teamov (hasiči, lekárska záchranná služba a podobne) spojovou technikou a okrajovo aj o ARES. Jedna taká diskusia sa rozvinula napríklad aj v rámci súkromnej skupiny na Facebooku s názvom “CB, PMR & HAM Rádio CZ/SK”. Nejdem sa zapájať do tejto diskusie, pretože by to bolo možno kontraproduktívne a nemám čas na siahodlhé diskusie a čas na odpovede na nepresne a nesprávne položené otázky vytrhnuté z kontextu a tomu odpovedajúce stanoviská jednotlivých autorov. Kto sa vážne zaujíma o rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu, mal by si preštudovať aspoň materiály, ktoré sú uvedené na tejto našej stránke ARES aby si uvedomil, že ono to nie je také jednoduché s tou rádioamatérskou tiesňovou službou. Súčasne by tu našiel aj konkrétne odpovede na niektoré praktické otázky ( volacie frekvencie a pod.). Preto ma teší aspoň to, že v rámci tejto diskusie boli uvedené aj odkazy na existenciu ARES a konkrétne na našu internetovú stránku.

Ani tu na našej stránke nejdem teraz siahodlho diskutovať o použiteľnosti / nepoužiteľnosti ARES v prípadoch ako je toto TORNÁDO. Tu len môžem skonštatovať, že

  • PRVÉ INFORMÁCIE o tornáde sa z miesta nešťastia určite stihli odoslať ešte pred zlyhaním sietí mobilných operátorov alebo pomocou sietí pevných liniek, ktoré mohli byť funkčné ešte o niečo dlhšie. Určite by tomu nepomohlo, ak by boli po dedinách ešte namontované telefónne búdky ako spomínal jeden komentátor diskusie. Tie by aj tak lietali vo vzduchu podobne ako vedľa nich zaparkované autá. Toto nie je už ten hlavný problém komunikácie
  • POČAS tornáda mohol (možno) nejaký rádioamatér komunikovať so svojim kamarátom v rámci siete miestneho prevádzača VKV, UKV alebo aj v sieti DMR – nemáme o tom informácie a nevieme tak vyhodnotiť, či to bolo nejako využité aj na komunikáciu o prebiehajúcej katastrofe.
  • PO tornáde a ešte v nočných hodinách do postihnutej oblasti prišli záchranárske teamy, ktoré komunikovali medzi sebou svojimi komunikačnými prostriedkami. Vieme, a aj oni vedia, že nie vždy a nie všetko funguje tak ako má. Ale to je otázka na odborníkov, ktorí rozhodujú o strategickom vybavení týchto služieb spojovacou technikou. Každý systém má svoje pre a proti a tak jednostranné pohľady sú vždy len nepresné a niekedy len čisto tendenčné. Do takejto diskusie sa tu nechcem púšťať.
  • TERAZ nastáva fáza odstraňovania škôd a nemáme informácie o tom, či sa (už) obnovila prevádzka sietí mobilných operátorov, alebo to bude ešte chvíľu trvať. Ak tieto siete opäť fungujú, potom asistencia ARES nie je potrebná. Ale aj keby tam ešte boli nejaké problémy, povaha vecí podľa PP už nedovoľuje využívať rádioamatérske siete na komunikáciu medzi stavebnými firmami a prípadne hasičmi, ktorí odstraňujú poškodené strechy, múry a podobne – lebo tu už nejde o „záchranu života alebo majetku“ – tu už ide o rekonštrukciu.

Na záver len skonštatujem, že napriek tomu, čo táto mimoriadna udalosť priniesla postihnutým rodinám a z čoho sa budú spamätávať roky (ak sa vôbec spamätajú – moja osobná skúsenosť z povodní v roku 1998) – jedná sa v celospoločenskom pohľade o malú udalosť, ktorá je dobre pokrytá profesionálmi z ČR ale aj zo Slovenska a tak sa tu nevytvoril priestor pre využitie rádioamatérov na doplnkovú komunikáciu. Podobne tomu bolo počas zemetrasení v Chorvátsku alebo Albánsku v minulých rokoch (viď inde na týchto stránkach). Naproti tomu povodne v ČR v roku 2002 zasiahli podstatne väčšie územie štátu a tam snáď boli aj rádioamatéri využití – je však o tom len veľmi málo informácií. Teraz to nie je takýto prípad (chvalabohu).

Vo všeobecnosti je možné povedať, že rádioamatéri môžu byť nápomocní najmä pri väčších nešťastiach, kedy už aj profesionáli siahajú na svoje posledné zásoby a to sa ukazuje jednak pri veľkých tajfúnoch v Ázii – najmä na Filipínach (aj viackrát ročne) ale aj v Indonézii a podobne a taktiež v oblasti Karibiku a Severnej Ameriky počas tzv. hurikánovej sezóny (https://www.noaa.gov/news-release/noaa-predicts-another-active-atlantic-hurricane-season) ktorá sa datuje od júna do októbra bežného roka.

Ukazuje sa však, že do tohto zoznamu postihnutých krajín sa „úspešne“ pripájajú aj Európske krajiny a preto by bolo vhodné aj u nás výrazne zlepšiť zatiaľ NULOVÚ spoluprácu medzi rádioamatérmi a profesionálnymi záchrannými zložkami, čo by výrazne pomohlo v prípade, že naozaj k nejakej takejto veľkej mimoriadnej udalosti na našom území aj dôjde. Keď to príde, bude už neskoro. TORNÁDO (F4) na južnej Morave len pár kilometrov od hraníc zo Slovenskom je príliš reálnym varovaním na to, aby sa to nevzalo do úvahy.

Stano Uličiansky OM8ST
Predseda A.R.E.S.
Publikované 25.6.2021