Design a site like this with WordPress.com
Začíname

A.R.E.S. INFO


Táto stránka je venovaná Rádioamatérskej Tiesňovej Službe A.R.E.S. , ktorá pôsobí v rámci Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR).  Skratka A.R.E.S. pochádza z anglickej verzie názvu tejto služby ktorá je:  Amateur Radio Emergency Service.

Práce na vytvorení takejto služby v rámci SZR sa začali už dávno v roku  2002 a už od začiatku boli podnikané kroky na integráciu  tejto služby do Integrovaného záchranného systému (IZS).  Prvý ucelený  Štatút A.R.E.S. bol schválený  prezídiom SZR už v roku 2004 a hneď sa aj začali prípravy na vybudovanie základnej „štruktúry“ systému  hľadaním vhodných rádioamatérov,  ktorí by boli vhodní a ochotní podieľať sa na činnosti tejto služby v pozícii krajských koordinátorov. 

V tomto príspevku publikujeme základné informačné materiály o tejto službe

INFORMAČNÉ MATERIÁLY O SLUŽBE ARES NA PÔVODNÝCH STRÁNKACH  SZR /ARES

Aby sa postupne rozširovala informovanosť jednak rádioamatérskej obce, ale aj  ostatných občanov Slovenska  (hlavne tých, ktorí  pôsobia v zložkách IZS) o tom, čo je to služba A.R.E.S.. ,  bol pripravený rad materiálov, ktoré boli uverejnené na pôvodných oficiálnych stránkach  SZR/ARES:

http://www.szr.sk/ares/index.html

a preberáme ich tu na tieto nové stránky A.R.E.S. pri SZR jednak kvôli tomu, aby sa zachovala kontinuita a jednak preto, že väčšina z nich platí dodnes, aj keď by si zaslúžili už aj nejaké úpravy a vylepšenia. Na tom sa bude pracovať a preto sa tu časom objavia aj ich novelizované verzie a doplnky.

Prvá skupina materiálov približuje čitateľom čo je to služba A.R.E.S., prečo po celom svete vznikajú podobné skupiny rádioamatérov so záujmom o tiesňovú  komunikáciu a prečo sa takáto služba zakladá aj v rámci Slovenského zväzu rádioamatérov.

ČO JE A.R.E.S.

PREČO ARES

V tomto materiáli je citovaná rezolúcia č. 640 prijatá na konferencii ITU World Administrative Radio Conference (WARC) , Geneve 1979. Originálne znenie tejto rezolúcie je k dispozícii tu:

RESOLUTION No. 640, WARC Geneve 1979.

Potreba rádioamatérskej tiesňovej služby nie je pociťovaná len vo svete, ale aj v rámci Slovenska vidíme túto potrebu, ale aj možnosť takúto službu zriadiť, ako je spomenuté v dokumente:

PREČO ARES v OM

V ďalšom materiále (Implementácia ARES) je uvedených zopár praktických bodov o tom, ako by sa mali urobiť  v rámci Slovenska niektoré legislatívne a organizačné opatrenia, aby sa naozaj  táto Rádioamatérska  tiesňová služba  A.R.E.S. mohla uplatniť aj v reálnych mimoriadnych situáciách. S odstupom času môžeme len smutne skonštatovať, že za uplynulé roky sa len veľmi málo  z týchto bodov podarilo aj  presadiť v praxi.

IMPLEMENTÁCIA  A.R.E.S.

Úplnou samozrejmosťou je,  že na stránkach SZR/ARES  bola zverejnená aktuálna verzia Štatútu A.R.E.S.  (verzia z roku 2006, ktorá platí dodnes) a jednoduchá schéma organizačnej štruktúru A.R.E.S.

ŠTATÚT ARES (2006)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A.R.E.S.

V súvislosti s vytváraním organizačnej štruktúry  služby  A.R.E.S.  sa hľadali vhodní rádioamatéri na funkcie  krajských koordinátorov A.R.E.S. Pretože sa ako rádioamatéri v rámci Slovenska celkom detailne nepoznáme a hlavne nepoznáme, čo koho zaujíma, a či by niekto chcel sa venovať službe A.R.ES. boli priebežne vyhlasované konkurzy na obsadenie miest krajských koordinátorov. Naposledy bol takýto konkurz vyhlásený  v roku 2016 na obsadenie tejto funkcie za Bratislavský kraj, kde je táto funkcie pre nezáujem rádioamatérov dlhodobo neobsadená.

KONKURZ NA FUNKCIE KRAJSKÝCH KOORDINÁTOROV A.R.E.S.

Pretože funkcia Krajského koordinátora A.R.E.S. ostala aj po 9. zjazde SZR v októbri 2018 a zmene  predsedu A.R.E.S. neobsadená, tento konkurz je stále aktuálny.  

Na pomoc pre všetkých rádioamatérov  pripravil  vtedajší Predseda A.R.E.S. Jaro Kubíček OM1II  materiál, ktorý  by mohol pomôcť (tu aspoň členom A.R.E. S. pri riešení obvyklých problémov s inštalovaním antén vo svojich domoch.

VÝZVA VŠETKÝM

Či sa táto výzva aj naozaj niekde uplatnila a pomohla rádioamatérovi pri riešení problémov so susedmi nemáme informácie. Pravdou je však to, že táto výzva je to len prosbou či želaním,  ktorá nemá  patričnú oporu v niektorom zo zákonov a preto záleží naozaj len od dobrej vôle zúčastnených strán, či akceptujú takúto výzvu alebo nie.


LOGO RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ SLUŽBY A.R.E.S.

Kvôli identifikácii Rádioamatérskej tiesňovej služby či už v písomnom styku, alebo na označovanie členov A.R.E.S.  pri rôznych cvičeniach alebo aj ostrých záchranných akciách, kde jednotlivé zasahujúce jednotky (lekárska zdravotná služba, hasiči, polícia,  dobrovoľní hasiči…)  sú rozlíšiteľní podľa svojho znaku na rovnošate, aj služba A.R.E.S. mala od svojho samotného počiatku navrhnutý svoj špecifický identifikačný znak – logo:

Pôvodné logo A.R.E.S.

Toto logo sa za uplynulé roky využilo pri príprave rôznych reklamných pútačov (banerov), nálepiek, nášiviek na oblečenie a využívalo sa aj na internetových stránkach a v rôznych elektronických dokumentoch (PPT prezentácie a pod.). Istou nevýhodou tohto pôvodného návrhu je to, že nie je orámovaný a pri aplikácii na bielom pozadí má neurčitý tvar, čo trochu ruší. Preto som využil môj dobrý kontakt na renomovaného grafického dizajnéra a požiadal som ho o úpravu tohto loga tým, že sa zasadí do kruhového orámovania a trošku sa zmení font písma. V záujme zachovania kontinuity tohto loga žiadne iné zásahy som nechcel robiť. Jeho výsledný návrh upraveného loga je nasledovný:

06_ReLogo_ARES-Farebny vyplnený2.png

Peter pripravil aj farebné varianty, ktoré sa v niektorých prípadoch môžu hodiť:

Šedá verzia:

07_ReLogo_ARES-Sedy vyplnený2.png

Podobná  verzia vznikne aj automaticky, ak na papierové dokumenty budeme používať  farebné logo a následne ich budeme kopírovať na čiernobielom kopírovacom stroji. Modrá farba sa transformuje na šedú a čierna ostane čiernou.

K dispozícii je aj čisto čierna mutácia tohto loga:

08_ReLogo_ARES-Cierny vyplnený2.png

V tomto prípade bolo potrebné zmeniť  farbu znaku anténa + uzemnenie z čiernej na bielu, aby sa to zviditeľnilo. Podobne sa to muselo riešiť pri návrhu pečiatky A.R.E.S., kde sa však zachoval z šesť ramenného kríža len okraj a potom znak v strede ostal čierny.

Aj keď máme tri farebné varianty tohto upraveného loga, základom stále ostáva farebná (modrá) verzia s farbami definovanými nasledovne:

  • CMYK: Modrá: 100/0/0/0,  Čierna: 0/0/0/100,
  • RGB: Modrá: 0/160/198, Čierna: 0/0/0

Pretože táto úprava loga nezasahuje do jeho pôvodnej centrálnej časti teraz umiestnenej vo vnútri kruhu, ani do farebného vyhotovenia, všetky doteraz vyrobené nášivky, nálepky či iné reklamné predmety, ktoré sa v minulosti pripravili sa budú používať naďalej, len pri príprave nových materiálov a dokumentov by bolo vhodné uprednostňovať už novú verziu.  

Profesionálne reklamné firmy vyžadujú pre výrobu plagátov, nálepiek a ďalších výrobkov vektorovú verziu podkladu loga. Máme k dispozícii aj takúto verziu a to vektorový PDF súbor so všetkými tromi variantmi loga. Túto verziu zašlem na požiadanie krajskému koordinátorovi, pokiaľ bude zabezpečovať výrobu nových reklamných a popisných materiálov s novým logom A.R.E.S. pre svoju skupinu.


LOGO SZR

Pri práci na tejto stránke som potreboval aj kvalitnú verziu loga SZR, keďže Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je zriadená v rámci tohto nášho zväzu. Logo SZR som získal zo stránky https:// www.hamradio.sk a tu publikujem jeho PNG verziu, ktorá má orezaný biely okraj z vonkajšej strany samotného znaku. Preto sa táto verzia dobre umiestňuje na rôznofarebný podklad, kde potom neruší tento biely okraj (obdĺžnik) – napríklad do PPT prezentácií. Pôvodná JPG verzia nemá túto vlastnosť.

KVALITNÉ logo_szr – bez okraja 827×346.png

Posledná úprava príspevku: 15.4.2020


%d blogerom sa páči toto: