Design a site like this with WordPress.com
Začíname

4.2. LOKÁLNE CVIČENIA A.R.E.S. PRI SZRPríspevky o lokálnych cvičeniach sú zoradené s najnovším prírastkom navrchu, aby tento o bol hneď prístupný, podobne ako sú zoradené BLOGY v časti AKTUALITY. Príspevky sú prevzaté z časti AKTUALITY na týchto stránkach, alebo aj z iných zdrojov, pokiaľ sú dostupné.


TEST KOMUNIKÁCIE A.R.E.S. TORYSA – HORNÁD 2018 

Test šírenia signálu v pásmach LOW VKV (70MHz), VKV, UKV ako aj CB z kóty Obišovce-kostol v priestore údolí riek TORYSA a HORNÁD.KOŠICE FIRE RESCUE 2018 

Príspevok o úspešnej účasti rádioamatérov z krajských skupín A.R.E.S. za Košický a Prešovský kraj na trojdňovom cvičení dobrovoľných hasičských zborov okresu Košice-okolie, ktoré sa konalo v dňoch 26-28.4.2018 na viacerých miestach v okolí Košíc.


ARES CVIČENIE MARTIN 2014

Cvičenie konané 22. marca 2014 v Martine a okolí. Cieľom cvičenia bol nácvik vytvorenia núdzového rádiového spojenia medzi obcami okresu Martin počas  simulovanej krízovej situácie, kedy sa predpokladalo prerušenie dodávky elektrickej energie, postupný výpadok štandardnej komunikačnej siete, ako napr. pevných telefónnych liniek, mobilné telefónov, internetu a pod.

Pozri tiež príspevok CVIČENIE A.R.E.S. MARTIN 2014 ,
na stránke Stana OM8ST, kde je aj rozsiahlejšia foto dokumentácia z tohto cvičenia.


RÁDIOAMATÉRSKE SPOJENIE V NÚDZI 2011 / TEST GLOBALSET 11-2011

Toto domáce cvičenie tiesňovej  komunikácie s názvom “RÁDIOAMATERSKE SPOJENIE V NÚDZI” sa konalo spoločne s medzinárodným cvičením  GLOBALSET 11-2011 a bolo realizované z prechodného stanovišťa na lúke za obcou Skároš na západnom úbočí Slaného pohoria v blízkosti hranice s Maďarskom. Súčasťou cvičenia bol aj poslucháčsky test v „experimentálnom“ pásme 5 MHz (60m).


CVIČENIE ZLOŽIEK IZS A A.R.E.S – SENEC MÁJ 2011

.


SP–OK–OM TRAINING DAY, JAPAN SOLIDARITY EVENT 2011 – TEST BESKYDY 24.3.2011 

.


SLUŽBA A.R.E.S. SA ÚSPEŠNE ZAPOJILA DO CVIČENIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY MÁJ 2006

.


Posledná úprava príspevku: 10.4.2023%d blogerom sa páči toto: