VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2012


04.12.2012 – Miestnosť v hoteli SATEL v Poprade, v ktorej sa konalo verejné rokovanie KC A.R.E.S. bola plná. Priebeh rokovania sa niesol v duchu informácií a návrhov k činnosti A.R.E.S.. Do diskusie sa aktívne zapojili aj manželky prítomných rádioamatérov so svojimi návrhmi. Viac v zápise z rokovania.

Zápis KC ARES 2012.pdf