Design a site like this with WordPress.com
Začíname

4.1. MEDZINÁRODNÉ CVIČENIA IARU R1


Keď sa v rámci IARU R1 vytvorila pracovná skupina pre tiesňovú komunikáciu (Emergency Communication Workgroup) tak jednou z jej aktivít bolo organizovanie medzinárodných testov tieňovej komunikácie. Tieto sa spočiatku nazývali EMCOMM PARTIES, neskôr sa tieto aktivity premenovali na testy GLOBALSET a v súčasnosti sa viac rozlišujú podľa toho, akým módom sú tieto testy realizované.

Keď pri SZR vznikla skupina A.R.E.S. združujéca nadšencov pre tiesňovú komunikáciu, tak úplne samozrejme sme sa začali zapájať aj do týchto medzinárodných testov IARU R1. Za pomerne dlhé obdobie od roku 2006 sa uskutočnil celý rad takýchto testov tiesňovej komunikácie o ktorých sa v AKTUALITÁCH na týchto stránkach podávali priebežne informácie. Aby sa však zvýraznil a sprehľadnil celý súbor týchto aktivít organizovancýh IARU R1, je vhodné urobiť na našich stránkach aj ich chronologický prehľad, čo je urobené v tejto časti.


CVIČENIA ZA ROKY 2007-2015


CVIČENIA IARU R1 ZA ROKY 2016-2020

V týchto rokoch činnosť skupiny pre tiesňovú komunikáciu stagnovala v tom zmysle, že sa neuskutočnili žiadne ďalšie medzinárodné cvičenia typu GLOBALSET. Cvičenia však prebiehali na národnej úrovni a v tomto smere boli najaktívnejí rádioamatéri zo Slovinskej skupiny S5 ARON ako aj rakúski rádioamatéri .


CVIČENIA IARU R1 ZA ROK 2021

V tomto roku sa po dlhej odmlke ale aj napriek pandémii COVID-19 podarilo uskutočniť tri zaujímavé testy tiesńovej komunikácie využívajúce nové možnosti a to Digi mód JS8CALL, komunikáciu cez satelit QO-100 ako aj komunikáciu v rámci DV siete DMR.


CVIČENIA IARU R1 ZA ROK 2022

Rok 2022 bol mimoriadne bohatý na medzinárodné cvičenia tiesňovej komunikácie, keď sa v priebehu roka podarilo zorganizovať až 7 cvičení rôznymi módmi ( CW/SSB, JS8CALL, WINLINK a rôznymi prostriedkami – na KV pásmach a cez satelit QO-100) . Prehľad týchto cvičení je podaný na tejto podstránke.


CVIČENIA IARU R1 ZA ROK 2023

K aprílu 2023 sa zatiaľ neuskutočnili žiadne cvičenia


%d blogerom sa páči toto: