ZEMETRASENIE MAGNITÚDY 7,8 V TURECKU DŇA 6.2.2023

+ AKTUALIZÁCIA 22.2.2023


Už takmer rok sledujeme neuveriteľnú tragédiu – vojnu na Ukrajine, ale tým sa zlé správy týchto dní nekončia. Popri tomto „MAN MADE“ nešťastí sme boli v predošlom roku svedkami ďalších veľkých katastrof, ktoré boli spôsobené rôznymi prírodnými živlami a o niektorých z nich boli prinesené informácie aj na tých našich stránkach služby ARES. Ale čas a život ide ďalej a opäť sa dozvedáme nové informácie o nešťastiach vo svete. Momentálne najčerstvejšou udalosťou je tragické zemetrasenie s magnitúdou 7.8 M, ktoré postihlo juhovýchodnú časť Turecka a priľahlú severnú časť Sýrie, ktorá je navyše ťažko skúšaná aj prebiehajúcou vojnou.

Toto zemetrasenie sa udialo v nočných hodinách v pondelok 6.2.2023, ale otrasy sa zopakovali aj na poludnie 6.2.2023 a ďalej zhoršili situáciu v oblasti. Dnes 12 dní od začiatku nešťastia vieme, že o Turecku a Sýrii bolo zničených a poškodených mnoho tisíc budov a uvádza sa počet mŕtvych okolo 40.000 a k tomu je potrebné pripočítať ďalšie tisícky ťažko či ľahko zranených a ďalšie veľké stovky tisíc ľudí, ktoré v krátkom okamžiku prišli o strechu nad hlavou a o všetko čo mali. Situáciu ešte navyše zhoršuje fakt, že sme v zimnom období a v oblasti je veľmi chladné počasie, dážď alebo sneženie, čo ešte viac znižuje nádej, že sa v ruinách budov nájdu ešte nejakí preživší.

Nie je ani cieľom, ale ani v našich silách, prinášať na týchto stránkach aktuálne informácie o dianí v postihnutej oblasti, ale pokúsim sa aspoň z mimoriadne čulej komunikácie v rámci e-mailovej skupiny rádioamatérskych tiesňových koordinátorov pri IARU R1 urobiť určitý prehľad informácii o tom, ako na toto nešťastie reagujú rádioamatéri v rámci krajím patriacich do IARU R1 a či boli požiadaní o nejakú výpomoc pri záchranných prácach v postihnutej oblasti.

Za 10 dní od zemetrasenia bolo v e-mailovej skupine poslaných spolu 37 e-mailov a bolo náročné to všetko prečítať a vyhodnotiť. Teraz , keď sa situácia upokojila, našiel som si čas na určitú analýzu toho, o čom bola táto komunikácia a tu sa pokúsim o stručnú sumarizáciu – detaily nie sú také dôležité.


V prvých hodinách sa v rámci e-mailovej skupiny [R1emcor] objavili e-maily, ktoré informovali to tom, aké obrovské zemetrasenie vôbec vzniklo a koľko obetí sa už našlo v rozvalinách budov. Tieto čísla však veľmi rýchlo narastali. V ďalšom priebehu sa už kládli v rámci tejto skupiny praktickejšie otázky.

V prvom emali z Turecka národný koordinátor emcomm Aziz SASA, TA1E poslal tabuľku s telefonickými kontaktami na Turecké veľvyslanectvá v Európe, cez ktoré je potrebné organizovať akúkoľvek pomoc smerovanú na postihnutú oblasť. Aziz ďalej prosil, aby záchranné teamy mali vo svojom kolektíve aspoň jedného rádioamatéra, ktorý bude vybavený potrebami na preprogramovávanie rádií ich teamu.

Samozrejme, hneď sa objavili aj otázky ohľadom frekvencií , na ktorých môže potenciálne prebiehať komunikácia orientovaná na organizáciu pomoci v postihnutých oblastiach.

Informáciu o katastrofálnom zemetrasení v Turecku a Sýrii s magnitúdou 7,8 M zverejnil Greg G0DUB aj na oficiálnej stránke IARU R1 a v nej sú publikované aj základné formácie o používaných frekvenciách:

Podľa tejto informácie budú záchranné teamy pracovať lokálne predovšetkým na frekvenciách VHF a UHF ale môžu tiež využívať nasledovné KV frekvencie:
3,777 MHz a
7.092 MHz.
Neoficiálne sa tiež uvádza využívanie ďalšej KV frekvencie a to
28,540 MHz.

Ja som nesledoval tieto frekvencie, ale niektorí národní koordinátori uvádzali, že tiesňová prevádzka bola predovšetkým na frekvencii 3,777 MHz a to hlavne vo večerných hodinách. Často však prebiehala v tureckom jazyku.

Frekvencie v pásmach VKV a UKV sú pre nás na odposluch nepoužiteľné, ale kvôli úplnosti predstavy o dianí sa uvádzali na komunikáciu v týchto pásmach predovšetkým tieto frekvencie:

145,550 simplex – HAM
147,500 simplex – hlavná koordinačná frekvencia pre SAR teamy (Search And Rescue)
147,875 simplex – pre civilnú obranu

Reálne využívanie frekvenčných pásiem VHF a UHF záchrannými teami počas záchranných prác bolo a stále ešte je určite podstatne bohatšie a komplexnejšie, ale nemáme o tom informácie.


V dalších e-mailoch informovali niektorí národní koordinátori o tom, aké teamy posielajú ich krajiny na pomoc do Turecka. (Švajčiarsko, Španielsko, Bosna a Herzegovina, Rumunsko). Tu však len zástupca Bosny a Herzegoviny Alen E71AR mohol konštatovať, že v 120 člennom teame záchranárov, ktorý posielajú do Turecka je aj jeden rádioamatér a to konkrétne Eldin Mulic E75NET, ktorý si zobral so sebou výbavu na HF, VHF, UHF,DMR, DSTAR, WINLINK, VARA Portable.

Rumunský zástupca Adrian YO3HJV stručne popísal, aký team poslalo Rumnusko do Turecka. Členmi teamu neboli priamo rádioamatéri z RSVU, v skupine však boli dvaja členovia teamu K9 SAR (kynologická časť rumunského USAR teamu) , pre ktorý pripravujú rádioamatéri z RSVU komunikačné vybavenie. Takže aj keď do Turecka nešli samotní rádioamatéri, ale nimi pripravené rádiové vybavenie áno. Aj takýto podiel (prípravu techniky) môžu mať teda rádioamatéri na pomoci v tiesni. Tento team ( K9 SAR) bol v minulosti nasadený aj počas záchranných operácií po zemetrasení v Albánsku (nov. 2019).

Podľa informácií, ktoré poslal Jose EA9E, Španiesko poslalo do Turecka silný team:
150 vojakov zo základne NATO ADANA (Turecko), ktorí sú na misii.
50 príslušníkov Pohotovostného vojenského útvaru (UME) so záchranárskymi psami.
35 členný vládny team okamžitej záchrany, Madrid.
50 záchranárov z rôznych častí Španielska.

Jean-Michel HB9DBB zo Švajčiarska taktiež uviedol , že jeho krajina posiela do Turecka Švajčiasku humanitárnu jednotku (SHA) , ktorej súčasťou sú aj špecialisti so psami a komunikačné zariadnie, avšak nevedel povedať, či sú v teame aj nejakí rádioamatéri.


Ďalší okruh problematiky sa otvoril otázkou od Granta ZS1GS z Južnej Afriky , ktorý sa pýtal, či boli vznesené (zrejme myslel zo strany Turecka) nejaké konkrétne požiadavky na asistenciu rádioamatérov počas tejto katastrofy. Grant dostal jednoznačnú odpoveď od Aziza TA1E, ktorý povedal, že pomoc jednotlivých rádioamatérov je možná len vtedy, ak sú „začlenení“ do tímov SAR s certifikáciou INSARAG. (Pozri stránku https://www.insarag.org/)

V podstate rovnakú odpoveď dal Grantovi Greg G0DUB:
“Dôraz je kladený na pátracie a záchranné tímy a ak má niektorý z nich v sebe začlenených aj rádioamatérov , potom sa musia koordinovať cez Aziza. Nemyslím si, že v súčasnosti sú kladené nejaké požiadavky na rádiových operátorov alebo vybavenie”.

Tieto dve stručné reakcie na Grantovu otázku dávajú jednoznačnú odpoveď na to, ako je potrebné hľadieť na potenciálnu možnosť zapojenia rádioamatérov do záchranných aktivít hlavne niekde mimo svojho územia ale aj v rámci svojej krajiny. Je to možné napríklad cez začlenenie týchto rádiových operátorov do samotných záchranných USAR teamov či iných podobných teamov (TAST, TSF- Telecom Sans Frontier…). Títo operátori s dobrými znalosťami komunikačnej techniky a komunikačných procedúr by boli potom nápomocní svojim teamom hlavne tým, že perfektne ovládajú túto problematiku a vedia riešiť rôzne technické a prevádzkové problémy s komunikáciou, ktoré môžu pri záchranných operáciach vznikať.

O tejto forme zapojenia rádioamatérov do záchranných operácií už rozmýšľam dlhšie a preto som začal rozvíjať spoluprácu našej rádioamatérskej skupiny ARES pri SZR s dobrovoľnými hasičmi ale aj s niektorými dobrovoľníckymi záchranárskymi skupinami. Tu musím ale podľa pravdy povedať, že tieto záchranárske organizácie sa sami obrátili na nás rádioamatérov so žiadosťou o pomoc v oblasti rádiových komunikácií a my sme na túto žiadosť samozrejme reagovali pozitívne. Výsledkom tejto viacročnej spolupráce rádioamatérov a dobrovoľných hasičov či záchranárov je okrem iného tiež to, že niekorí rádioamatéri sa stali dobrovoľnými hasičmi alebo záchranármi a naopak, niektorí záchranári sa stali rádioamatérmi, urobili skúšky a dnes majú rádioamatérsku licenciu. Okrem toho pri jednom zbore dobrovoľnej požiarnej ochrany vznikol aj špeciálny rádioklub so snahou pripravovať ďalších rádiových oparátorov – rádioamatérov pre potreby tohoto zboru dobrovoľných hasičov. Je škoda, že zatiaľ sa nám darí rozvíjať takúto spoluprácu len v malom a tak máme zatiaľ len dve či tri spolupracujúce zbory dobrovoľnej požiarnej ochrany a dve záchranárske organizácie, ale každý začiatok je ťažký. Snáď bude platiť, že príklady budú priťahovať.

Tým však nie je povedané, že využitie rádiamatérov na tiesňovú komunikáciu je možné len týmto ich začlenením do záchranných (SAR) teamov. Nie každý z rádioamatérov má totiž ochotu a možnosť ( kvôli veku, zdraviu…) byť aj záchranárom alebo hasičom, ale pritom sa môže veľmi úspešne zapojiť inou formou do tiesňovej komunikácie.

V tejto súvislosti bude ale vhodné sa pozrieť bližšie na to, aké sú požiadavky na SAR teamy pri INSARAG certifikácii a to hlavne v otázkach súvisiacich s tiesňovou komunikáciou ( vid INSARAG stránku : https://www.insarag.org/about/background/)


V e-mailovej komunikácii v rámci skupiny [R1emcor] padali tiež otázky o tom, v akom stave sú mobilné siete a internet, ako sú ovplyvnené zemetrasením, avšak komplexnejšiu informáciu o tom nevedel nikto poskytnúť.

Vznikali aj otázky okolo situácie v Sýrii. Tu je veľa nejasností, ale jedno sa dá povedať, určite. V Sýrii prakticky neexistujú žiadni rádioamatéri a posledný známy predstaviteľ Sýrskej rádioamatérskej asociácie na začiatku vojny bol v utečeneckom tábore a odtiaľ neskôr odišiel do USA, ale o jeho ďalšom posobení nie sú informácie.

V poslednom emaili z tejto sady 37 emailov datovanom z 12.2.2023 Greg informoval, že úrady sa rozhodujú o prechode medzinárodnej pomoci pri katastrofe do fázy obnovy (Recovery Phase)


ZÁVERY

V prípade tohto katastrofálneho zemetrasenia Turecku a Sýrii sa jedná o krajiny patriace do IARU R1 a teda mohli by sme mať viac informácií o situácii v týchto krajinách. Máme dostatok bežných mediálnych informácií, kde mám každodenne nové a nové infomácie o ďaších zachránených osobách ale hlavne neustále narastajúce počty mŕtvych a ranených a ďalšie informácie o komplikáciach s ktorými sa stretávajú na tvári miesta aj samotní záchranári. Ale čo sa týka situácie ohľadom využitia rádioamatérskych prostriedkov pri zvládaní záchranných prác počas tejto katastrofy priamo v Turecku toho zatiaľ veľa nevieme.

Z hľadiska možnosti rádioamatérov prispieť k riešeniu tejto extrémne náročnej situácie sa zatiaľ ukázalo v rámci e-mailovej komunikácie , že je to možné len tak, že rádioamatéri budú integrovaní v samotných záchranných teamoch (SAR teamoch).

Na rádioamatérskych pásmach neprebiehala žiadna tiesňová komunikácie, do ktorej by bolo možné sa zapojiť, respektívne kde by bolo potrebné prenášať zasielané správy určeným adresátom. Je to hlavne z toho dôvodu, že napriek veľkým škodám, ktoré toto zemetrasenie napáchalo hlavne na budovách v mnohých aj veľkých mestách, v nejakej forme a kvalite predsa len fungujú aj mobilní operátori aj internet aj keď so zhoršenou kvalitou a rýchlosťou.Vidíme to okrem iného aj na tom, že spravodajské teamy vedia poskytovať z postihnutým oblastí aktuálne reportáže, pokiaľ to nejde všetko cez satelitné komunikácie.


Portál GDACS

Keď som hľadal nejaký zdroj informácií, kde by som sa viac dozvedel o reálnej situácii v postihnutých oblastiach Turecka, upozornil ma môj priateľ záchranár (Peter OM1APK) na portál GDACS – Global Disaster Alert and Coordination System (Globálny systém varovania a koordinácie katastrof).
Internetová stránka tohoto portálu je na adrese:

https://www.gdacs.org/default.aspx

GDACS je rámec pre spoluprácu medzi Organizáciou Spojených národov, Európskou komisiou a manažérmi pre katastrofy na celom svete s cieľom zlepšiť výstrahy, výmenu informácií a koordináciu v prvej fáze po veľkých náhlych katastrofách. Je to de facto čisto informačný portál, ostrá komunikácia zložiek spolupracujúcich pri záchranných operáciach prebiaha inými kanálmi.

Tento portál obsahuje viacero mechanizmov. Prvým z nich je ALERT system – systém varovania, čo je automatizovaný systém, ktorým sa monitorujú najčastejši druhy prírodných katastrof (zametrasenia, Tsunami, povodne, cyklóny, vulkány, suchá, lesné požiare) po celom svete a kde je možné si zadefinovať posielanie varovných správ po vzniku určitých druhov katastrof vo vybraných lokalitách sveta. Tieto varovania môžu prísť adresátovi formou e-mailu alebo SMS správy či do špeciálnych aplikáícií. Je určený hlavne pre profesionálov, aby sa čo najrýchlejšie dozvedeli o aktuálnych hrozbách a vedeli tak čo najrýchlejšie na ne zareagovať.

Virtual OSOCC

Druhým systémom v rámci GDACS je Virtuálny OSOCCVirtual On-Site Operations Coordination Centre ( Virtuálne Koordinačné centrum pre operácie na mieste katastrofy)

Je to počítačový (virtuálny systém), ktorým sa zdieľajú rôzne dôležité informácie pre všetky teamy, ktoré pôsobia v mieste katastrofy a kde je možné zdieľať aj ďalšie správy ktoré získajú počas svojej činosti jednotlivé teamy a keď je potrebná nejaká súčinnosť či koordinácia.

Do tohto systému je potrebné sa prihlásiť a plnú autorizácii prístupu dostanú jednotlivé záchranné teamy dislokované na mieste nešťastia , ktoré tak majú možnosť participovať na informáciach, ktoré sa zdieľajú v tomto systéme a prispievať tam svojimi správami alebo reagovať na iné oznamy či otázky.
Ja som sa tam prihlásil ako zástupca ARES pri SZR, ale získal som len základný prístup k „public“ informáciam, keďže nie som člen teamu, ktorý je priamo na mieste.

Celý systém je pomerne komplexný a nie je možné ho tu teraz popisovať. Avšak v rámci verejných správ ( public) , ktoré sú prístupné aj neautorizovaným účastníkom som sa dostal k niektorým zaujímavým informáciam publikovaným v sekcii OPERATIONAL ENVIRONMENT, časť COMMUNICATIONS, čo je časť týkajúca sa našej problematiky.


Prvou z nich je odkaz na rádioamatérsku stránku:

https://www.radyoamatorleri.com/depo/linkver/html/TA_ROLE.html

Tu nájdeme zoznam tureckých VHF A UHF prevádzačov, APRS a echolink nódov. Informácia bola poskytnutá s poznámkou, že vzhľadom na zemetrasenie nie je možné garantovať, že všetky tieto zariadenia budú funkčné.


Druhá zaujímavá informácia z Virtual OSOCC pochádza z 13.2.2023 7:42 , kedy turecký Telekom zverejnil podrobnosti o svojich dočasne nasaditeľných komunikáčných zariadeniach – mobilných vozidlách a Wi-Fi hotspotoch v okolí Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay a Şanlıurfa.

Tento dokument je prístupný na linke:

https://www.turktelekom.com.tr/tt-hakkimizda/duyurular/Sayfalar/deprem-bolgelerimizdeki-ucretsiz-wifi-noktalarimiz.aspx

je síce originálne v tureckom jazyku, ale cez Google nástroje v prehliadači CHROME sa to dá jednoducho preložiť do iného jazyka.

Zoznam je prekvapivo rozsiahly a ukazuje, akým spôsobom sú zabezpečené potreby pre komunikáciu nielen záchranných teamov ale pravdepodobne aj obyvateľstva v postihnutých oblastiach. .


Okrem toho sa v tejto sekcii COMMUNICATIONS objavili aj odkazy na aplikáciu SAFE CITIZEN

https://safe-citizens.com/how-it-works/

Táto aplikácie má poskytovať selektívne informácie o bezpečnostnej situácii v okolí miesta, kde sa nachádza príjemca informácie. Z princípu fungovanie tejto služby je to skôr záležitosť včasného varovania a nie kooperácie pri záchanných operáciach v mieste nešťastia, čomu je venovaný systém V-OSOCC.


Toto zemetrasenie svojim rozsahom a dopadom na Turecko presiahlo mnohé predošlé zemetrasenia a znamená na dlhú dobu a pre obrovský počet postihnutého obyvateľstva, ktorí stratili svoje domovy a všetko svoje imanie katastrofu, ktorej humanitárny rozmer budeme cítiť ešte dlhé mesiace. Neodvažujem sa odhadovať, aký vplyv to bude mať na ostatné krajiny v okolí a v Európe, ale máme ešte v pamäti, čo sa stalo po vypuknutí vojny v Sýrii.

Z nášho pohľadu rádioamatérov pripravujúcich sa na prípadnú pomoc v krízových situáciach sme štúdiom rôznych materiálov týkajúcich sa tohto zemetrasenia získali ďalšie praktické informácie o tom, ako pracujú profesionálne záchranné zložky a ako je možné integrovať aj rádioamatérskych operátorov do týchto zložiek a aj týmto spôsobom sa zúčastniť na záchranných aktivitách.

Záverom len podotýkam, že v krátkom slede po zemetrasení so silou 7,8 M v Turecku a Sýrii došlo k slabším zemetraseniam aj na iných miestach v Európe a to 14.2.2023 v Rumunsku s magnitúdou 5,2M a o dva dni na to 16.2.2023 aj v Chorvátsku (ostrov Krk) s magnitúdou tiež 5,2M. Pri týchto zemetraseniach však nedošlo k väčším škodám ani u zraneniam obyvateľov, ale sú varovaním, že k takýmto udalostiam môže kedykoľvek dojsť a mali by sme byť na to pripravení.


AKTUALIZÁCIA zo dňa 22.2.2023

S určitým odstupom odo dňa, kedy došlo ku katastrofálnemu zemetraseniu v Turecku sa pomaličky dozvedáme aspoň niektoré čiastkové informácie o tom, ako sa rádioamatéri (predovšetkým tí tureckí) zapojili do záchranných prác. Niektoré informácie boli zdieľané v rámci našej e-mailovej skupiny [R1Emcor] a ja ich tu v súhrne uvediem.

Zatiaľ jediná informácia k zemetraseniu na stránke Tureckej rádioamatérskej asociácie TRAC ( Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)

https://trac.org.tr/tr/blog/haberler/kahramanmaras-ta-deprem-667

bola zverejná dňa 9.2. 2023 a je pomerne stručná . Viac je tam fotografií z poškodených miest. Ale aj aj tak sa z nej dozvedáme nasledovné:

V postihnutých oblastiach pôsobí ( k 9.2.2023) celkovo 130 členov z našich 32 pobočiek TRAC s cieľom poskytovať komunikačnú podporu záchranným tímom a verejným inštitúciám. Používajú sa naše lokálne fungujúce prevádzače a oblasti pokrytia boli rozšírené inštaláciou mobilných prevádzčov v 3 rôznych obciach (mestách), kde to bolo potrebné. Nové prevádzače budú aktivované podľa detekcií a potrieb. Stále máme členov na cestách, ktorí sa snažia dostať do postihnutých regiónov. Členovia našich pobočiek, ktorých podmienky v oblastiach postihnutých katastrofou sú vyhovujúce, podporujú aj naše tímy a záchranné skupiny, ktoré prichádzajú do regiónu zvonka.

Pôvodný príspevok je samozrejme v tureckom jazzku, ale cez Google translator je možné ho preložiť aj do slovenčiny a tento preklad si môžete pozrieť v súbore:

ZEMETRASENIE V KAHRAMANMARASE – TRAC. pdf

O pôsobenie rádioamatérov počas zemetrasenia v Turecku sa zaujímala aj britská rádiostanica BBC World Servis ktorá včera ( 21.2.2022) odvysielala v rámci relácie DIGITAL PLANET krátky rozhovor s tureckým rádioamatérom Azizom Şasa TA1E o tom, ako sa tureckí rádioamatéri zapojili do pomoci počas tejto katastrofy. Reláciu si môžete vypočuť zo záznamu na stránke:

https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct31zr

ba dokoca sa tento podcast dá stiahnuť vo formáte mp3, avšak neviem ho tu umiestniť na stránky ARES. Z celej relácie sa tejto problematiky týka krátka časť približne od 2. do 8. minúty, zvyšok relácie sa venuje iným aktuálnym témam.

V tomto rozhovore Azis Şasa TA1E uvádza, že rádioamatéri môžu pôsobiť na veľkom spektre frekvencií za účelom stretávania sa a experimentovania, ale súčasne sú pripravení pomáhať aj pri takýchto nepríjemných udalostiach ako je aktuálne zemetrasenie. Rádioamatéri môžu na to použiť vhodné frekvenci ale aj pracovné módy či už analogové ako aj digitálne ako aj satelitnú komunikáciu. Pri lokálnej komunikácii hlavne medzi záchranárskymi teamami sa používali VKV a UKV frekvencie. Na zväčšenie dosahu a zlepšeniu pokrytia signálom sa tu používajú prevádzače. V postihnutej oblasti majú tureckí rádioamatéri 19 prevádzačov, z nich len jeden zlyhal. V provincii HATTAY bol dokonca jeden rádioamatérsky prevádzač jediným komunikačným prostriedkom počas prvých siedmych dní po vzniku nešťastia. Prevádzače boli umiestnené v lokalitách so záložným napájaním, preto mohla komunikácia cez tieto prevádzače pokračovať aj počas katastrofy.
Rádioamatéri neposkytujú vysielanie (broadcasting) dostupné pre širokú verejnosť, ale jedná sa o komunikáciu medzi dvomi rádiostanicami (two way communication). Pokiaľ viaceré služby pracujú na spoločnej frekvencii, potom informácie poskytnuté jednou z nich sa dostávajú aj k ostatným službám a to pomáha pri koordinácii činností.

Toľko aspoň to najdôležitejšie z rozhovoru s Azizom Şasa TA1E pre BBC World servis. Verím, že časom sa dozvieme aj ďalšie informácie a že budeme mať veľa ďalších ponaučení k možnosti využitia rádioamatérov počas katastrofických situácií. Z vyššieuvedeného vyplýva, že aj napriek tomu, že došlo ku pomerne veľkej katastrofe, rádioamatérske prevádzače v drvivej väčšine prípadov ostali funkčné a miestami sa stali jediným nástrojom na komunikáciu v širšom rádiuse postihnutej oblasti. A to je povzbudivé.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku: 22.2.2023