Design a site like this with WordPress.com
Začíname

TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA

Posledná úprava  stránky: 8.2.2022


ÚVOD

Rádioamatérska komunikácia je v mnohých ohľadoch odlišná od bežnej komunikácie, na akú sú rádioamatéri zvyknutí počas obvyklej situácie na rádiomatérskych pásmach. Nie bežné môžu byť podmienky, za ktorých sa musí realizovať táto komunikácia a taktiež z prevádzkového hľadiska sa táto prevádzka odlišuje hlavne tým, že je potrebné prenášať aj dlhšie informácie (správy) medzi odosielateľom a prijímateľom a že je potrebné zabezpečiť čo najvyššiu spoľahlivosť a presnosť /hodnovernosť pri ich prenose. Niektoré aspekty tejto tiesňovej komunikácie sú popísané v nasledujúcich príspevkoch


PRÍRUČKY A MANUÁLY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU

Popis existujúcich príručiek pre tiesňovú komunikáciu z dielne IARU R1 ako aj interných príručiek A.R.E.S. pri SZR.


FREKVENCIE  POUŽÍVANÉ PRI KRÍZOVEJ  KOMUNIKÁCII

Krátky príspevok týkajúci sa popisu frekvencií (predovšetkým frekvencií v rádioamatérskych pásmach), ktoré sa najčastejšie budú používať počas rádiovej komunikácie v krízových situáciách.


PRAVIDELNÉ RÁDIOAMATÉRSKE SIETE V OM

V príspevku sa popisujú niektoré pravidelné siete najmä na analógových prevádzačoch VKV/UKV ale aj v rámci digitálnej siete DMR, ktoré sa konajú pravidelne a to už dlhšiu dobu, čo je potešiteľné.


MONITORING TIESŇOVÝCH FREKVENCIÍ

Popis reálnej situácie týkajúcej sa možností rádioamatérov monitorovať vybrané frekvencie v krízových situáciach.


PREVÁDZKA RÁDIOAMATÉRSKYCH TIESŇOVÝCH SIETÍ

Manuál na vytváranie a menežovanie rádioamatérskych tiesňových sietí.


PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU

Detailnejší popis štruktúry rádiogramu formátu IARU a jeho využívania pri prenose správ pre tretie strany v krízových situáciách.


VYUŽITIE DIGITÁLNYCH MÓDOV V TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII

Stránka sa pripravuje. Bude popisovať možné formy použitie digitálnych módov, ktoré sú popísané na týchto stránkach v časti:

TECHNIKA / DIGITÁLNE MÓDY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU


Posledná úprava  stránky: 8.2.2022


%d blogerom sa páči toto: