SPOLUPRÁCA A.R.E.S. A ODBORU KR KRAJSKÉHO ÚRADU V ŽILINE


26.10.2005 -Po viacerých rokovaniach na KÚ v Žiline na Odbore krízového riadenia, vypracovaní analytického  listu a vypracovaní koncepcie organizácie KKS   A.R.E.S.-u v Žiline, bola uzatvorená dohoda o využití Rádioamatérskej  tiesňovej služby A.R.E.S. a  dohodnutá konkrétna spolupráca v rámci Integrovaného záchranného systému v Žilinskom kraji.