KONFERENCIA “RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ”


30.6.2006 – V dňoch 29.-30.6.2006 – sa konala v Žiline medzinárodná konferencia pod názvom – “Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí” pod záštitou Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU a Odboru krízového manažmentu MH SR. Z plánovaných vystúpení (cca 90) v rámci rokovania konferencie dostal priestor aj A.R.E.S.. Stano OM1AAA pohovoril  o cvičení časti štátnej správy a A.R.E.S. a Jaro OM1II dostal priestor na tému Rádiomatérska prevádzka a krízová komunikácia.