Design a site like this with WordPress.com
Začíname

5.4. IARU R1 – PRACOVNÁ SKUPINA PRE EMCOMM


V rámci Medzinárodnej Rádioamatérskej Únie IARU (http://www.iaru.org/ ) sú jednotlivé štáty zaradené do troch samostatných regiónov:

IARU R1
https://www.iaru-r1.org/ je federácia národných radioamatérských organizácií z Európy, Afriky, Stredného východu a Severnej Ázie ( Ázijské oblasti Ruska).

IARU R2
Do skupiny IARU REGION 2 (https://www.iaru-r2.org/) sú zaradené Severná a Južná Amerika a všetky priľahlé ostrovné štáty Karibiku.

IARU R3
Do skupiny IARU REGION 3 (http://iaru-r3.org/) sú zaradené všetky ázijské štáty a všetky ostrovné štáty Pacifiku, Austrália a Nový Zéland s výnimkou severných oblastí Ázie patriacich k Rusku.

Slovenský zväz rádioamatérov (SZR) s anglickým názvom Slovak Amateur Radio Asociation (SARA) je členskou asociáciou IARU a ako európska rádioamatérska asociácia je SARA zaradená do regiónu IARU Región R1.



IARU R1 – HLAVNÁ STRÁNKA

Táto internetová stránka je na adrese:

https://www.iaru-r1.org/

Stránka je rozsiahla a je možné na nej nájsť veľké množstvo informácií, ktoré sa týkajú rádioamatérov z oblasti R1, ale nielen z tejto oblasti. Vzhľadom na rozsah týchto informácií si musí každý nájsť to, čo ho  zaujíma cez odkazy v menu na ľavej strane. Niekoho môže napríklad zaujímať:

  • Zloženie výkonného výboru IARU R1, ktoré je uvedené na stránke:

https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/executive-committee/

Súčasným prezidentom IARU R1 je angličan Don Beattie, G3BJ.

Pre Rádioamatérsku tiesňovú službu A.R.E.S. pri SZR sú z týchto informácií najdôležitejšie tie, ktoré sú uvedené v sekci WORKING GROUPS  a to konkrétne  odkazy na skupinu pre tiesňovú komunikáciu Emergency Communications  (Working Group).



IARU R1 – EMERGENCY COMMUNICATIONS

Hlavným koordinátorom tiesňovej komunikácie v rámci IARU R1 (IARU Region 1 Emergency Communications Coordinator) je už pomerne dlhú dobu angličan Greg Mossop G0DUB, ktorý riadi  celú  činnosť  pracovnej  skupiny EMCOMM a rozosiela potrebné informácie  jednotlivým národným  koordinátorom.

Na hlavnej stránke tejto pracovnej skupiny s adresou

https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/

sú publikované aktuálne informácie o dianí vo svete v tejto oblasti a  to sú hlavne informácie o prebiehajúcich záchranných prácach na odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo  varovania na príchod týchto javov a to vo všetkých častiach sveta ( nie len v rámci IARU R1).

Na ďalších podstránkach sú uvedené rôzne informácie súvisiace s organizáciou  tiesňovej komunikácie v rámci IARU R1 ako sú:

  • Zoznam národných koordinátorov tiesňovej komunikácie

https://www.iaru-r1.org/about-u/commities -and-working-groups//emecomm/national-co-ordinators

Ďalej sú to návody a príručky pre tiesňovú komunikáciu

  • Príručky pre tiesňovú komunikáciu  (Emergency Operating Procedures)

https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/emergency-operating-procedures/

Tu sú zverejnené aj príklady a formuláre ďalších dokumentov, ktoré sú využitelné v tiesňovej komunikácii.

Taktiež tu nájdeme nasledujúce skupiny informácií:

  • Informácie a pozvánky do testov GLOBALSET

https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/globalset/

  • Frekvencie centier aktivity CoA tiesňovej komunikácie (Emergency Centre of Activity Frequencies)

https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/emergency-communications-frequencies/

  • Pravidelne organizované siete tiesňovej komunikácie (Emergency Communications Scheduled Nets)

https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/scheduled-nets-2/

V tejto tabuľke nie je uvedená “Slovenská sieť tiesňovej komunikácie” avšak pravidelné vysielanie štvrtkových správ SZR na frekvencii 3.768 kHz , čo je Slovenská tiesňová CoA frekvencia s “kontrolou spojenia” s OM stanicami od východu Slovenska až po jeho západ, do ktorého sa zapájajú aj niektoré OK stanice má práve charakter takejto “Sheduled Net” siete. Stačí len do správ zaradiť aj aktuality z diania v A.R.E.S. a potom nebudú žiadne pochybnosti, že tomu tak je.

Podobne aj na VKV/UKV prevádzačoch OM0OVU a OM0OUA prebieha pravidelne každú nedeľu o 20.00 hod. „ARES TEST“, ktorý organizuje žilinské KC ARES (riadiaca stanica Ján OM6AXE). Testu sa zúčastňuje v priemere 10 až 15 staníc, pričom je využívaná aj možnosť digitálnej komunikácie staníc z celého Slovenska cez DMR (TG 2311). Tento DMR test ARES prebieha po testoch analógovej komunikácie a začína sa približne o 20:20 lokálneho času.


Posledná aktualizácia stránky:
31.1.2020 – po aktualizácii stránok IARU-R1


%d blogerom sa páči toto: