Design a site like this with WordPress.com
Začíname

TECHNIKA


V tejto časti stránok A.R.E.S. chceme zhromažďovať rôzne články a popisy   týkajúce sa techniky, ktorú je vhodné mať pripravenú pre zabezpečenie prevádzky počas tiesňových situácií. Technická stránka pripravenosti na tiesňovú komunikáciu je veľmi dôležitá. Preto tu chceme publikovať viaceré príspevky, ktoré sa budú týkať týchto oblastí a to so zameraním na tie, ktoré môžu byť najdôležitejšie pre komunikáciu za sťažených podmienok. Samozrejme tým sa nevylučuje, že počas mimoriadnej situácie sa môže  využiť  aj štandardná výbava hamshacku, ktorú bežne používa rádioamatér na svoju prevádzku, pokiaľ to jeho momentálna situácia dovoľuje.

Niektoré materiály o technike, ktorú potrebujeme na zabezpečenie rádiovej komunikácie počas mimoriadnych situácií boli už spracované pre potreby školenia členov Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S., ktoré sa uskutočnili v roku 2015 v júni vo Vrútkach a septembri v priestoroch rádioklubu OM3VSZ na Čani. Tieto prezentácie sú zverejnené v inej časti týchto stránok v menu na ľavej strane s názvom: ŠKOLENIA ARES.

Pokiaľ máte nejaké skúsenosti z tejto oblasti,  máte konkrétne výrobky aj s popisom a foto dokumentáciou, ktoré by sa hodili do tejto časti stránok, zašlite tieto materiály priamo predsedovi A.R..E.S., ktorý zabezpečí ich spracovanie a publikáciu. (ares (zav) omradio.sk ).

Príspevky by sa mali dotýkať nasledujúcich oblastí:


JEDNODUCHÉ KV ANTÉNY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU

Popis jednoduchých antén pre krátke vlny a ako ich postaviť z dostupných materiálov aj v mimoriadnou situáciou postihnutej oblasti.


JEDNODUCHÉ VKV ANTÉNY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU

Popis jednoduchých antén pre krátke vlny a ako ich postaviť z dostupných materiálov aj v mimoriadnou situáciou postihnutej oblasti.


PRENOSNÉ RÁDIOVÉ SÚSTAVY – GO BOXY

Ukážky jednoduchých sústav slúžiacich na prenos a prevádzku rádiových sústav z náhradných vysielacich stanovíšť – tzv. GO BOXY


NÁHRADNÉ ZDROJE NAPÁJANIA

Aspoň základné informácie o náhradných zdrojoch napájania ako sú akumulátory rôzneho druhu, elektrocentrály a solárne panely.


DIGITÁLNE MÓDY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU

Stručný popis rôznych digitálnych systémov ako sú WINLINK 2000 alebo FSQCall, alebo najnovšie aj JS8CALL, ktoré boli vyvinuté pre použitie práve v tiesňových situáciach alebo sa svojimi vlastnosťami hodia na zabezpečovanie komunikácie v takýchto situáciach.


SYSTÉMY DIGITAL VOICE  (DMR, FUSION, D-STAR)

Stručný popis rádioamatérskych systémov s digitálnym prenosom hlasu ( DV – digital voice) a prínos týchto systémov v prípade potreby komunikácie počas mimoriadnych situácií.


VKV A UKV PREVÁDZAČE

Popis rôznych možností realizácie jednoduchých prevádzačov v pásme VKV a UKV, ktoré by sa mohli hodiť na zlepšenie komunikačných možností v tiesňových situáciach.


Posledná úprava  príspevku: 16.4.2019


%d blogerom sa páči toto: