ÚČASŤ ZÁSTUPCOV A.R.E.S. NA PRACOVNOM STRETNUTÍ PRACOVNÍKOV KM ÚGKK


19.4.2006 –  Dňa 19.4.2006 sa na Smrekovici poriadalo odborné zhromaždenie pracovníkov krízového manažmentu (KM) ÚGKK SR, ktorého sa zúčastnili  aj zástupcovia A.R.E.S. za TT, ZA a BB.  Že išlo o zaujímavú problematiku a dôstojnú úroveň, potvrdili svojou účasťou aj prednášajúci – Prof. Ing. Ladislav Šimák PhD.,  vedúci katedry KM ŹU, ktorý sa venoval problematike KM a Ing. Stanislav Filip,  poradca premiéra,  ktorý mal prednášku o KM z pohľadu EÚ. Na tomto zhromaždení nám bolo umožnené  odprezentovať službu A.R.E.S ..  Po prednáškach boli dohodnuté ďalšie kroky na tému cvičenie vybraných častí KM v krajoch ZA a BA a účasť A.R.E.S. na ňom. Cvičenie sa má konať 16. mája 2006 od 10.00 do 13.00.Bližšie informácie v ZA Milan OM6SZ a v BA kraji Jaro OM1II.