Design a site like this with WordPress.com
Začíname

AKO SA STAŤ ČLENOM RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ SLUŽBY A.R.E.S.


Každého záujemcu o tiesňovú službu A.R.E.S. môže zaujímať, čo je potrebné urobiť, ak sa chce stať členom A.R.E.S. . Postup je pomerne jednoduchý:

  • vyplňte prihlášku za člena A.R.E.S.,
  • skontaktujte sa s krajským koordinátorom príslušného kraja a odovzdajte mu svoju prihlášku, ktorú nezabudnite aj podpísať.
  • ak nie je v kraji zriadené Krajské koordinačné stredisko alebo nie je v kraji obsadená funkcia krajského koordinátora A.R.E.S., tak prihlášku zašlite na adresu Koordinačného centra A.R.E.S. do Stupavy, alebo ešte lepšie priamo predsedovi A.R.E.S. na všeobecnú adresu predsedu   ares@omradio.sk   (viď KONTAKTY na tejto stránke).

Samotný formulár prihlášky si môže záujemca stiahnuť tu

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020.doc

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020. pdf

V tejto aktuálnej verzii prihlášky je uvedená nová forma tabuľky, v ktorej je možné podrobnejšie vyznačiť pásma a módy, na ktorých môže záujemca o členstvo v A.R.E.S. pracovať. Sú tu uvedené aj nové možnosti práce digitálnymi módmi, ktoré pred pár rokmi sme ani nepoznali. Nie sú požadované žiadne údaje o typoch staníc, ani o ich výkone, len módy činnosti, čo je informácia dôležitá pre krajského koordinátora aby vedel, aké spojové prostriedky vie v prípade krízovej situácie využiť.

Obidve verzie prihlášky sú ekvivalentné. Verziu DOC (WORD) je  možné vyplniť aj  elektronicky , verziu PDF však len ručne.

Okrem posielania prihlášky v papierovej podobe je možné tiež urobiť kvalitný farebný sken tejto prihlášky a odoslať ho e-mailom svojmu krajskému  koordinátorovi alebo aj predsedovi A.R.E.S. , ktorý robí centrálnu evidenciu členov a publikuje to na tejto www stránke ARES.NÁVRAT SPAŤ


Posledná úprava príspevku : 15.5.2021


%d blogerom sa páči toto: