ZEMETRASENIE V ČÍNE – MÁJ 2008


15.5.2008 – Vzhľadom na veľmi vážne následky zemetrasenia v Číne prosí americký Červený kríž v spolupráci s čínskou asociáciou rádioamatérskeho športu rádioamatérov o umožnenie núdzovej komunikácie na frekvenciách 14.270MHz, 7.050 a 7.060 MHz. Na týchto frekvenciách sa zdržte v nasledujúcich dňoch vysielania.

TNX OM5MX.


ÚČASŤ KKS ARES ŽILINA NA CVIČENÍ HASIČOV


4.5.2008 – sa v Žiline pri príležitosti sviatku Sv. Floriána (patróna hasičov) konala hasičská súťaž spojená s ukážkou hasičskej a záchranárskej techniky. Rádioklub OM3KHE dostal príležitosť zúčastniť sa tejto akcie v rámci prezentácie rádioamatérskej tiesňovej služby – A.R.E.S. Na parkovisku pred športovou halou na Bôriku zriadili vysielacie pracovisko na KV napájané z batérie alebo elektrocentrály a nadviazali niekoľko ukážkových spojení po Európe. Zopár fotiek v galérii OM3KHE (galéria je nedostupná)


CVIČENIE GLOBALSET 05-2008 JE ZA NAMI


3.5.2008 – cvičenie rádioamatérskych tiesňových služieb GLOBALSET 05-2008 prebehlo dnes v čase od 18.00 do 22.00 UTC. Slovensko na tomto cvičení reprezentovali určené stanice Rádioamatérskej tiesňovej služby ARES SZR. (viď dokument List of participants-03-05-2008.pdf).
Situáciu počas cvičenia však komplikovali nielen zlé podmienky, ale aj stanice v KV conteste, ktoré doslova ignorovali nácvik tiesňovej komunikácie. Aj cez tieto prekážky sme dokázali, že rádioamatéri vedia pracovať aj v sťažených podmienkach.