PRÍPRAVA SPOLOČNÉHO CVIČENIA A.R.E.S. a ÚCO, ÚGKK


10.3.2006  Za prítomnosti zástupcov ÚCO, ÚGKK a A.R.E.S. prebehlo rokovanie o účasti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. na cvičení krízového manažmentu ÚGKK. V súčasnosti prebiehajú prípravné rokovania na rôznych úrovniach. Účasť vybraných štátnych orgánov na cvičení a A.R.E.S. sa predpokladá v mesiaci MÁJ 2006. V apríli sa bude konať aj k tejto téme odborné zhromaždenie, ktorého sa A.R.E.S. plánuje zúčastniť. Ako rádioamatéri máme jedinečnú možnosť predviesť svoje schopnosti a možnosti za prítomnosti zástupcov štátnych inštitúcií, ktoré sa problematikou krízového manažmentu zaoberajú.