VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2017 POPRAD


12.12.2017 – Verejné rokovanie KC A.R.E.S. na stretnutí rádioamatérov v Poprade, ktoré sa konalo v piatok 17.11.2017 od 19:0 do 21:00 v kongresovej sále hotela sa svojim programom odlišovalo od všetkých predošlých rokovaní KC hlavne v tom, že sa nehodnotilo, čo sa urobilo v roku 2017 ale skôr sa malo analyzovať, čo by sme mohli urobiť do budúcnosti a aké sú možnosti na spoluprácu rádioamatérov a rôznych organizácií, ktoré sú súčasťou IZS.

SPRÁVA Z ROKOVANIA KC ARES V POPRADE 2017.pdf