SCHVÁLENIE KRAJSKÉHO KOORDINÁTORA A.R.E.S. PRE NITRIANSKY KRAJ


17.2.2007 – PrSZR na svojom zasadnutí schválilo do funkcie Krajského koordinátora pre NT kraj Jozefa Čižmárika, OM5AW. K dnešnému dňu má A.R.E.S. zastúpenie už v 5. krajoch. Naďalej zostávajú neobsadené funkcie v krajoch Bratislava, Košice a Prešov.


12. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA TU ŽILINA


13.2.2007 – Organizátori 12. medzinárodnej vedeckej konferencie (nefunkčná linka)  v Žiline nás pozývajú. S potešením pozvánku prijímame a pripravíme vhodnú prezentáciu. Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.